Jäsenedut

Julkisivuyhdistys – aktiivisten toimijoiden foorumi

Julkisivuyhdistys r.y. tarjoaa julkisivualasta kiinnostuneille ja siellä toimiville keskustelufoorumin ja asiantuntijayhteistyötä.

Yhdistyksen kautta saa tietoa julkisivualalla käynnissä olevista tutkimushankkeista. Sen kautta on mahdollista myös osallistua yhdistyksen tarkoitusta ja jäsenkuntaa palveleviin tutkimus- ynnä muihin hankkeisiin sekä alan messuille ja tapahtumiin.

Yhdistys järjestää seminaareja, joita pidetään esimerkiksi yhdistyksen virallisten kokousten yhteydessä tai messuilla ja muissa tilaisuuksissa.

Lisäksi jäsenten välistä verkostoitumista pyritään edistämään esimerkiksi vuosittaisilla ulkomaille tehdyillä jäsenmatkoilla.

Yhdistys pyrkii tiedottamaan julkisivualan julkaisuista ja jakamaan muutakin ajankohtaista julkisivualaa koskevaa informaatiota. Yhdistys on koonnut myös luennoitsijapankin, jonka kautta on saatavissa luennoitsijoita erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Yhdistys on jakanut vuodesta 1997 alkaen Julkisivuteko-palkinnon ja viime vuosina järjestänyt myös arkkitehtiopiskelijoille suunnatun kilpailun.

Yhdistyksen tiedotuslehtenä toimii Kiinteistöposti-lehti, jonka kautta julkisivualan tietämystä jaetaan valtakunnallisesti erityisesti kiinteistö- ja isännöintialalle.

Julkisivuyhdistys on vuonna 1995 perustettu aatteellinen yhdistys, jonka tavoitteena on edistää ja kehittää julkisivuje esteettistä ja teknistä rakentamistapaa. Yhdistys pyrkii myös edistämään selkeiden määräysten ja ohjeiden aikaansaamista sekä käyttökelpoisten rakenneratkaisujen  kehittämistä julkisivurakentamiseen.

Alan koulutuksen kehittäinen, ajankohtaisen tiedon julkaiseminen sekä tutkimus- ja kehitystyön edistäminen ovat myös yhdistyksen tavoitteita.

Yhdistyksen jäsenet edustavat monipuolisesti alalla toimivia teollisuus-, urakoitsija- ja suunnitteluyrityksiä sekä tutkimuslaitoksia, rakennuttajia ja kiinteistönomistajia.

Yhdistyksellä on lähes sata jäsentä.

Julkisivuyhdistyksen esite

Tulosta jasenhakemus, täytä ja postita se liitteineen Julkisivuyhdistyksen toiminnanjohtajalle osoitteeseen:

Julkisivuyhdistys ry
PL 21, 33721 Tampere
toiminnanjohtaja@julkisivuyhdistys.fi