Tutkittua

Tutkittua-sivulla esitellään Julkisivuyhdistyksen koordinoimia erilaisia tutkimushankkeita ja
–projekteja, mutta listassa on myös muiden tahojen tekemiä julkisivuja ja rakennusalaa
koskevia tutkimus- ym. hankkeita.