Oppaita

Oppaita-sivulla tuodaan esiin erilaisia julkisivualaa koskevia tutkimuksia, selvityksiä,
raportteja, julkaisuja, jotka sisältävät hyödyllistä tietoa ja palvelevat julkisivurakentamisessa
niin ammattilaisia kuin maallikoitakin.