Julkisivuremontti

LAADUKKAITA JA ONNISTUNEITA JULKISIVUREMONTTEJA ETSITÄÄN

julkisivu muokattu

Asunto Oy Forssan Rytynpyöli voitti Julkisivuremontti-kilpailun vuonna 2015.

JULKISIVUREMONTTI 2017 – KILPAILUN SÄÄNNÖT

Julkisivuremontti 2017 –kilpailu on suunnattu asunto-osakeyhtiöille. Siinä haetaan laadukkaita, onnistuneita ja esimerkillisiä toteutettuja julkisivukorjaushankkeita. Huomiota ei kiinnitetä pelkästään tekniikkaan tai arkkitehtuuriin, vaan valmisteluvaiheesta lopputuloksen onnistuneisuuteen saakka. Korjausrakentamisen energiantehokkuusmääräysten aikakautena on luonnollista, että kohteissa kiinnitetään erityistä huomiota energiatehokkuuden parantamiseksi tehtyihin toimenpiteisiin, mutta myös toimenpiteille asetettuihin tavoitteisiin ja niissä onnistumiseen.

Kilpailuun voivat osallistua sellaiset asunto-osakeyhtiöt, joiden julkisivuremontti on otettu vastaan pe 25.8.2017 mennessä. Kilpailuun voivat kuitenkin osallistua myös ne julkisivuremontit, jotka on toteutettu vuosina 2015 ja 2016.

Palkittavaa valittaessa tuomaristo kiinnittää huomiota erityisesti korjauksen onnistuneisuuteen, kestävän kehityksen periaatteiden huomioimiseen ja elinkaaritalouteen.

Tarkemmin tarkastellaan hankesuunnittelun ja toteutussuunnittelun onnistumista, päätöksentekoprosessin onnistuneisuutta, palvelua ja toimintaa remontin aikana, kustannusten hallittavuutta, aikataulussa pysymistä, saavutettua tai arvioitua energiatehokkuutta, julkisivun estetiikan ja arkkitehtuurin saamaa palautetta sekä häiriöiden vähäisyyttä ja tiedonkulun onnistuneisuutta.

Ehdotuksia voivat tehdä taloyhtiöt, isännöitsijät, suunnittelijat, urakoitsijat, materiaalitoimittajat. Ilmoittautuminen  tapahtuu 1 osallistumislomakkeella, joka annetaan asunto-osakeyhtiön nimissä hallituksen puheenjohtajan ja isännöitsijän yhteystiedoin.

Lisäksi täytetään lomake 2 Kohteen tiedot, jossa selvitetään julkisivuremontin onnistumiseen vaikuttaneita tekijöitä ja lomake 3 Kohteen perustelut, jossa kerrotaan perusteluita ehdokkaaksi ryhtymisestä sekä mielipiteitä mm. viestinnän onnistumisesta remontin aikana.

Kannattaa huomioida, että mitä kattavampi tausta-aineisto on, sitä paremmin tuomaristo saa käsityksen hankkeesta.

Lisäksi kohteesta tarvitaan kuvamateriaalia – vähintään ennen ja jälkeen korjauksen –kuvia, mutta mitä enemmän kuvamateriaaliakin on käytettävissä, sitä parempi.

Kilpailun säännöt voi ladata tästä.

Kilpailuun osallistutaan toimittamalla

1 Osallistumislomake (word ), jossa taloyhtiön edustajien tiedot

2 Kohteen tiedot –lomake (excel), jossa tarkemmat tiedot kohteesta ja remontista

3 Kohteen perustelut –lomake (excel), jossa kerrotaan perustelut

Valokuvia (käytä WeTrensfer, Dropbox- tai vastaavia suurikokoisten kuvatiedostojen siirto-ohjelmia tarvittaessa)

Ilmoittautuminen ja kilpailumateriaali on toimitettava pe 25.8.2017 mennessä.

Aineisto toimitetaan sähköpostilla info@julkisivuyhdistys.fi tai postilla Kiinteistöposti / Riina Takala-Karppanen, Ruukinkuja 3, 02330 Espoo.

Palkittavat julkistetaan Kiinteistö 2017 –tapahtumassa ti 26.9.2017 Helsingin Messukeskuksessa.

Tuomaristoon kuuluvat Julkisivuyhdistyksen edustajina Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja, projektipäällikkö Toni Pakkala TTY:stä, toimitusjohtaja Tomi Hautakangas Perusparannussuunnittelu Leo Osara Oy:stä ja päätoimittaja, arkkitehti SAFA Maritta Koivisto Rakennusteollisuus ry:stä sekä AKHA ry:n edustajina RI, Ekon. Juhani Siikala FM Siikala Ky:stä ja DI, Arto Krootila Consitor Oy:stä sekä Kiinteistöposti-lehdestä toimituspäällikkö Riina Takala-Karppanen.

Kilpailun järjestävät Julkisivuyhdistys r.y. ja Kiinteistöalan ammattilaiset AKHA ry yhteistyössä Kiinteistöposti-lehden kanssa.

JSY ISOlogo_KHARPT_Kiinteistoposti_logo_musta_rgb

Lisätietoja: info@julkisivuyhdistys.fi tai Riina Takala-Karppanen, puh. 040 502 1769

nasinamuri_6143 muokattu

Tamperelainen Asunto Oy Näsinamuri voitti Julkisivuremontti-kilpailun vuonna 2012.

 

Aiempien vuosien Julkisivuremontti-kilpailut