ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMIEN VAURIOMEKANISMIT JA KUNTOTUTKIMUSMENETELMÄT

Tampereen teknillinen yliopisto ja Julkisivuyhdistys ry ovat käynnistämässä tutkimushanketta eristerappausjärjestelmien vauriomekanismien sekä kuntotutkimusmenetelmien selvittämiseksi. Tutkimus toteutetaan diplomityönä Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitoksella professori Matti Pentin johdolla. Työn ohjauksesta vastaa Julkisivuyhdistyksen nimeämä toimikunta. Tutkimuksen rahoitusta haetaan eristerappausjärjestelmien parissa toimivilta materiaalivalmistajilta, suunnittelijoilta, urakoitsijoilta, tutkimuslaboratorioilta sekä muilta toimijoilta. Myös osallistuvien yritysten tukimusta varten tarjoama tieto on arvokasta.

Yleinen rappauksen ohjeellinen käyttöikä on normaaliolosuhteissa 50 vuotta ja vaikeissa olosuhteissa 30 vuotta (KH 90-00403, 2008). Kuitenkin erityisesti eristerappausjärjestelmien käyttöikä ja säilyvyys sekä oleelliset säilyvyysominaisuudet sekä materiaalin että itse rakenteen osalta tunnetaan vielä melko huonosti. Eristerappausjärjestelmien käytöstä on myös kokemusta vasta verrattain lyhyeltä ajalta. Lisäksi kuntotutkimusmenetelmiä on kehitetty kuntotutkimuksia tekevien yritysten parissa, mutta mitään yhtenäistä menetelmäkuvausta ei ole.

Viime aikoina n. 10…15 vuotta vanhoissa eristerappausjärjestelmissä on havaittu paikoin runsasta vaurioitumista. Vaurioitumista on todettu sekä ohut- että paksurappauseristejärjestelmänä toteutetuissa julkisivuissa. Vauriot ovat alustavien havaintojen perusteella osin työvirheistä johtuvia ja osin ympäristöolosuhteiden aiheuttamasta rasituksesta johtuvia.

10…15 vuotta vanhojen rappauksien teoreettinen käyttöikä on vasta noin puolessa välissä tai sen alle. Käyttöiän jääminen lyhyeksi vaikuttaa selvästi ratkaisun elinkaarikustannuksiin etenkin, kun järjestelmän tiedossa olevat korjausratkaisut ovat vähissä. Toisaalta eristerappausjärjestelmien ohjeistus ja järjestelmistä käytössä ollut tutkimustieto on ollut vähäistä kohderyhmänä olevien rappausten valmistusajankohtana, 2000-luvun alussa.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on määritellä eristerappausjärjestelmien käyttöikään vaikuttavat tekijät, eristerappausjärjestelmien kuntotutkimusmenetelmät sekä eristerappausjärjestelmien yleiset vauriotyypit. Sen lisäksi, että tutkimus kokoaa yhteen ensimmäistä kertaa järjestelmissä todetut haasteet, se myös luo pohjan seuraavaan tutkimusvaiheeseen eli korjausmenetelmien selvittämiseen ja testaamiseen.

Jos yrityksesi haluaa osallistua hankkeeseen, ilmoita halukkuudesta hankkeen yhteyshenkilö Toni Pakkalalle 23.2.2018 mennessä. Tarkempi tutkimussuunnitelma on liitteenä ja lisätietoja hankkeesta antavat Toni Pakkala (yhteystiedot alla). Pyydän ystävällisesti välittämään tämän viestin eteenpäin, jos yrityksessänne joku muu vastaa kyseisenlaisiin hankkeisiin osallistumisesta.

Hankkeen tutkimussuunnitelma