Arkkitehtiopiskelijakilpailu 2017

Kilpailu on Julkisivuyhdistys ry:n rahoittama perinteinen korjausrakentamisen ideakilpailu Aalto-yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) ja Oulun yliopiston arkkitehtikoulujen opiskelijoille. Julkisivuyhdistys ry on vuonna 1995 perustettu aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on

  • edistää ja kehittää julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa
  • edistää määräysten ja ohjeiden aikaansaamista sekä käyttökelpoisten rakenneratkaisujen kehittämistä
  • edistää alan koulutusta
  • julkaista alaa koskevaa tutkimus- ja kehitystyötä
  • osallistua alan kansainväliseen toimintaan

Kilpailun tavoitteena on tuottaa korkeatasoisia, monipuolisia ja toteuttamiskelpoisia ideoita
1960–1980-luvuilla rakennettujen lähiökerrostalojen julkisivujen energiakorjauksiin sekä hissien ja lisäkerrosten rakentamiseen. Vuoden 2017 kohde on Espoon Asunnot Oy:n omistama kerrostalokortteli Espoon Iivisniemen lähiössä.

Kilpailun järjestävät yhteistyössä Julkisivuyhdistys ry, Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laboratorio, Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitos ja Oulun yliopiston Arkkitehtuurin tiedekunta sekä Espoon Asunnot Oy.

Kilpailu järjestetään kesäkilpailuna, joka ei liity varsinaisesti arkkitehtikoulujen opintokurssi-kokonaisuuksiin. Kilpailun suorittamisesta hyväksytysti on lähtökohtaisesti kuitenkin mahdollisuus saada vaihtuvia opintosuorituksia kussakin arkkitehtikoulussa, mutta tekijän on neuvoteltava erikseen oman arkkitehtikoulunsa kanssa kilpailusuorituksen hyväksymisestä opintosuoritukseksi.

 

KILPAILUAINEISTO

Julkisivukilpailu kilpailuohjelma 2017

Kuntotutkimus ja huoltokorjaus

Piirustukset 1

Piirustukset 2

Piirustukset 3

Piirustukset 4

Pohjakartta

Valokuvat 1

Valokuvat 2

Kilpailualue

02 06

Ajankohtaista

17.7.2017

Annettuun aikarajaan mennessä ei tullut kilpailuun liittyviä kysymyksiä.

30.8.2017

Kysymys: Kuinka monta opintopistettä tästä kilpailusta on tulossa, ja täytyykö ne saadakseen (tietysti palautetun työn lisäksi) merkitä itselleen jokin kurssi?

Vastaus: Kilpailun laajuudeksi on lähtökohtaisesti arvioitu noin 2-4 opintopistettä, mutta tämä riippuu myös luovutetun työn laajuudesta ja suorituksen tasosta. Suppeiden ja keskeneräisten töiden kohdalla opiskelijan yliopisto voi edellyttää kilpailutyön jatkotyöstämistä. Tämän vuoksi työn hyväksyttävyydestä opintosuoritukseksi ja lopullisesta opintopistemäärästä on neuvoteltava oman yliopiston korjausrakentamisesta vastaavan opettajan kanssa. Kurssisuoritus annetaan vaihtuva-aiheisena kurssina/erikoistyönä, eikä kurssille tarvitse ilmoittautua etukäteen.