Julkisivuteko 2016 -palkinto

Julkisivuteko -palkinnon tarkoituksena on kiinnittää huomiota hyvän julkisivun merkitykseen ihmisen elinympäristön osana. Palkinnon avulla halutaan laajentaa yleistä tietämystä laadukkaasta suunnittelusta ja rakentamisesta. Samalla voidaan arvioida ja palkita julkisivuihin liittyvää suunnittelua, tutkimusta ja kehitystä ja toteutusta niin uudis- kuin korjausrakentamisen näkökulmalta. Palkittavana voi olla esimerkiksi rakennettu kohde, tutkimus, innovaatio tai korjausmenetelmä tai -tapa. Palkinto voidaan myöntää myös ns. elämäntyöpalkintona henkilölle tai yritykselle, joka on edistänyt julkisivurakentamista.

Vuoden 2016 palkinto annetaan toiminnasta, joka merkittävällä tavalla on edistänyt hyvää julkisivurakentamista Suomessa. Arvostelussa julkisivuna tarkastellaan seiniä laajemmin koko rakennuksen ulkovaippaa.

Palkinnon kohdetta valittaessa kiinnitetään erityistä huomiota: yleiseen merkitykseen arkkitehtuurin, tekniikan ja tutkimuksen kannalta, toiminnallisiin, esteettisiin, teknisiin ja taloudellisiin ansioihin sekä ekologiseen ja elinkaaritehokkaaseen kestävyyteen.

Kilpailussa oli tällä kertaa kolme sarjaa: arkkitehtuuri, tekniikka ja tutkimus sekä korjausrakentaminen.

 

Tuomaristo palkitsee:

Sarjassa ARKKITEHTUURI

Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy

Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen on useiden vuosien ajan useissa suunnittelukohteissaan käyttänyt eri materiaaleja ja niiden ominaisuuksia laadukkaasti hyödyksi. Toimiston suunnittelutöissä on arkkitehtoninen kokonaisuus hallittua, yksityiskohtien suunnitteluun on paneuduttu huolella ja myös innovatiivisesti onnistuttu kehittämään aina jotakin uutta. Toimistolla on useita uudis- ja korjausrakentamisen kohteita.

Kohteina mainittakoon mm. :

Tiedekeskus Heureka ja laajennus Vantaalla, Stakesin ja Senaatti-kiinteistöjen toimitilat Helsingissä, Hämeenlinnan maakunta-arkisto, Asunto Oy Flooranaukio ja Kumpulan kiinteistöt Oy Lontoonkuja Helsingissä,

Savonlinnan pääkirjasto, Santahaminatalo, Kangasala-talo sekä useita kohteita myös ulkomailla.

Lisätietoja: http://www.heikkinen-komonen.fi

Flooranaukio Lontoonkuja        Kangasala-talo

Sarjassa TUTKIMUS JA TEKNIIKKA

BEKO – Betonijulkisivujen korjausstrategiat -tutkimus 2006-2010

BEKO-tutkimuksessa koottiin tietokanta noin tuhannen betonielementtirakennuksen kuntotutkimusraporteista. Tietokanta on mahdollistanut monien erilaisten tarkastelujen tekemisen Suomen betonielementtikerrostalojen nykytilasta. Rakenteiden vaurioitumisen etenemismallin ja sitä kautta korjaustarpeisiin varautuminen kehitystyö oli yksi keskeinen hankkeessa kiinteistönomistajille kehitetty työkalu, jonka yksinkertaistettu versio on tulossa Ympäristöministeriön toimesta nettiin ja vapaaseen käyttöön.

Tutkimuksessa kootusta kansainvälisestikin ainutlaatuisen tietokannan analysoinnin tuloksena on syntynyt Jukka Lahdensivun väitöskirja Durability properties and actual deterioration of Finnish concrete facades and balconies (2012). Koottu tietokanta on myös pohjana olemassa olevien betonirakenteiden aktiivisen korroosion mallintamista käsittelevässä Arto Köliön 2016 valmistuneessa kiitettäväksi arvioidussa väitöskirjassa Propagation of carbonation induced reinforcement corrosion in existing concrete facades exposed to the Finnish climate sekä Toni Pakkalan työn alla olevassa ilmastonmuutokseen sopeutumista käsittelevässä väitöstutkimuksessa.

BEKO-tutkimus on ollut eräs keskeinen tekijä Rakenteiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmän nousemisessa tieteellisen tutkimuksen tasossa kansainvälisen arvioinnin mukaan erittäin korkealle. Tästä kertoo myös ryhmän tutkijoiden saamat kutsut key note -puhujiksi tieteellisiin konferensseihin sekä kutsu ACI:n betonirakenteiden ilmastonmuutokseen sopeutumisen työryhmään.

Tekijät: TTY Rakenteiden elinkaaritekniikka, Ympäristöministeriö sekä noin 10 suurta kiinteistönomistajaa

Lisätietoja:  http://www.tut.fi/elinkaari

BeKo Hervanta - TTY BeKo-julkaisu- TTY

Sarjassa KORJAUSRAKENTAMINEN

Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy

Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy on erikoistunut perinteisen rakennesuunnittelun lisäksi myös julkisivusaneerauksiin liittyviin kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitelmiin. Toimisto on tehnyt merkittävää ja laaja-alaista työtä vuosikymmenten ajan ja ollut mukana monissa merkittävissä niin arvorakennusten kuin asuinrakennusten kuntotutkimus- ja suunnittelukohteissa.

Insinööritoimisto Lauri Mehto on ollut kehittämässä erilaisia korjausmenetelmiä, kuten viime vuosina luonnonkivijulkisivujen korjaustekniikkaa sekä tehnyt korjaussuunnittelun huomattavan moneen tällaiseen kohteeseen, joista viimeisimpänä Helsingin päärautatieaseman korjaaminen. Luonnonkiviverhottuja massiivitiiliseinäisiä rakennuksia on Suomessa luokkaa 200. Suurelta osin nämä ovat kirkkoja sekä kansallisia monumentteja, kuten Kansallismuseo, Kansallisteatteri, Kallion kirkko, Tampereen tuomiokirkko, Turun taidemuseo, jne. Näiden kohteiden kuntotutkimus sekä korjaussuunnittelu ovat olleet varsin poikkeuksellisia verrattuna tavanomaisempiin tiilirakenteisiin.

Toimisto on tehnyt vuosien ajan betonirakenteiden kuntotutkimusta ja korjaussuunnittelua sekä kehittänyt korjausmenetelmiä.

Muita kohteita mm: Puukäpylän peruskorjaus, Fazerin pääkonttorirakennusten peruskorjaus, Asunto Oy Lauttasaaren Metalli-teollisuuskiinteistön muuttaminen asunnoiksi, Taivallahden kasarmien muutos asunnoiksi jne.

Lisätietoja:  http://www.laurimehto.fi

Helsinki rautatieasema-Ins Mehto    Kallion_kirkko-Ins Mehto

 

Julkisivuteko 2016 -palkinnon tuomariston puheenjohtajana toimi diplomi-insinööri Mikko Tarri, A-Insinöörit Oy ja jäseninä arkkitehti SAFA Maritta Koivisto, Rakennustuoteteollisuus RTT ry, tekniikan tohtori Jukka Lahdensivu, Ramboll Finland Oy, yliasiamies, arkkitehti SAFA Henna Helander, Helsingin rakennusvalvontavirasto sekä päätoimittaja Riina Takala-Karppanen Kiinteistöposti-lehdestä. Jukka Lahdensivu ei osallistunut sarjan 2: Tutkimus ja tekniikka-arviointiin.

Lisätietoja: Julkisivuyhdistys ry: Toni Pakkala, GSM 040 1981 962,

toni.pakkala@tut.fi  tai info@julkisivuyhdistys.fi