Tule mukaan JUKO talvirenkaat -tutkimukseen!

Julkisivuyhdistys ry on käynnistämässä tutkimushanketta julkisivujen talvikorjaamiseen liittyen. Tutkimuksen toteuttaa Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitos professori Matti Pentin johdolla. Työn ohjauksesta vastaa Julkisivuyhdistyksen nimeämä toimikunta. Tutkimuksen rahoitusta haetaan julkisivukorjauksia tekeviltä yrityksiltä sekä julkisivumateriaaleja valmistavilta / markkinoivilta yrityksiltä, joita nyt kartoitetaan. Myös osallistuvien yritysten tutkimusta varten tarjoama tieto on arvokasta.

Tutkimuksen taustalla oleva ”JUKO – Julkisivukorjausten tuotteistus” -hanke julkisivukorjausten laadun parantamiseksi käynnistettiin vuonna 2002 Julkisivuyhdistys ry:n ja korjausrakentamisen alalla toimivien yritysten yhteistyönä. Tavoitteena oli parantaa korjaushankkeen onnistumisen edellytyksiä tarjoamalla eri osapuolille asiaan liittyviä ohjeita sekä toiminta-malleja. Hankkeen yhteydessä Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) rakennustekniikan laitoksen sekä VTT:n Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan Kiinteistöliiketoiminta-ryhmä toteuttivat vuosina 2002-2007 JUKO-ohjeistokansion.

JUKO-ohjeistokansion korjaustapaosiossa on käyty läpi hyvin vähän talvikorjaamiseen liittyviä ongelmia ja suosituksia. Jatkuvasti lisääntyvän korjaustarpeen vuoksi on kuitenkin lähes välttämätöntä jatkaa korjaushankkeita myös normaalin ruuhka-ajanjakson eli toukokuun ja lokakuun välisen ajan ulkopuolelle. Julkisivukorjausten ajoittuminen vain kesäkaudelle aiheuttaa urakoitsijoille huomattavaa resurssipulaa, joka johtaa työn laadun heikkenemiseen, aikataulujen viivästymiseen ja lisääntyviin kustannuksiin. Samalla kuitenkin talvikaudelle ei urakoitsijoille riitä töitä, mikä johtaa mm. lomautuksiin.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on laatia ohjeistus julkisivujen ja parvekkeiden talvikorjaamisen suunnittelua ja toteutusta varten. Tutkimuksen tuloksena syntyy aineisto, jossa esitellään yleisesti talviolosuhteiden haasteet sekä käytettävissä olevat tuotteet ja työtavat. Tämän lisäksi käydään yksityiskohtaisemmin läpi talvikorjaaminen eri julkisivumateriaalien tapauksessa.

Jos yrityksesi haluaa osallistua hankkeeseen, ilmoita halukkuudesta hankkeen yhteyshenkilö Toni Pakkalalle elokuun loppuun mennessä. Tarkemman tutkimussuunnitelman ja lisätietoja hankkeesta antavat Toni Pakkala (yhteystiedot alla) sekä Julkisivuyhdistys ry puheenjohtaja Mikko Tarri (mikko.tarri@ains.fi, 0400576633).

Ystävällisin terveisin,
Toni Pakkala
Toni Pakkala, dipl.ins.
Projektipäällikkö / tohtorikoulutettava

Tampereen teknillinen yliopisto
Rakennustekniikan laitos

+358 40 198 1962
toni.pakkala@tut.fi
www.tut.fi/elinkaari