INNOVAATIO 2016 -seminaari

JULKISIVUYHDISTYKSEN  INNOVAATIO 2016 -seminaari
12.-13.5.2016 / m/s Baltiq Queen, Tallinnan yliopisto
Julkisivututkimuksen nykytila ja tulevaisuudennäkymät

OHJELMA: JSY INNOVAATIO 2016 ohjelma

 

PUHUJAT JA HEIDÄN ESITYKSENSÄ:
rakennusopin professori Markku Karjalainen, TTY (esitys: )
tutkijatohtori Fahim Al-Neshawy, Aalto yliopisto (esitys: Innovaatio_Fahim)
tutkijatohtori Esko Sistonen, Aalto yliopisto (esitys: Innovaatio_Sistonen )
tohtorikoulutettava Satu Huuhka, TTY  (esitys: Innovaatio_Huuhka)
tohtorikoulutettava Arto Köliö, TTY (esitys: Innovaatio_Köliö)

 

MARKKU KARJALAINEN. TTY:n arkkitehtuurin laitoksella rakennusopin Associate Professorina lokakuun alussa aloittanut Markku Karjalainen tutkii suurimittakaavaisen teollisen puurakentamisen kehittämistä, jonka piirissä hän on ollut asiantuntijana ja valtakunnallisena ”matkasaarnaajana” viimeiset 20 vuotta. Opetuksessa toimenkuvaan kuuluvat rakentamisen prosessit, rakennusmateriaalit, eri rakentamistavat, rakentamissäädökset, korjausrakentaminen ja niihin liittyvät keskeiset rakennusopin kysymykset arkkitehdin käytännön työn kannalta. Arkkitehdiksi Markku valmistui 1988 ja puukerrostaloja koskeva väitöstilaisuus oli Oulun yliopistossa 2002. Ennen TTY:lle tuloaan hänelle ehti kertyä yli 30 vuoden suunnittelukokemus sekä arkkitehtitoimistoissa että omina töinä, jonka ohessa hän on toiminut yliopistomaailmassa vuodesta 1992 lähtien tuntiopettajana, assistenttina, projektipäällikkönä ja lopulta puurakentamisen ja puuarkkitehtuurin dosenttina ennen nykyistä professuuria.

 

FAHIM AL-NESHAWY aloitti rakennusalan työuransa Egyptissä 80-luvun lopulla, mistä hän saapui Suomeen ja TKK:hon valmistuen diplomi-insinööriksi vuonna 1996 pääaineenaan betonitekniikka. Tekniikan lisensiaatiksi hän valmistui TKK:lta vuonna 2007 ja väitöskirja betonijulkisivujen monitorointiin perustuvasta vaurioitumisen ennakoinnista valmistui Aallon Insinööritieteiden korkeakoulussa 2013. Fahim on toiminut yliopistomaailmassa vuodesta 1996 lähtien tutkijana, erikoistutkijana, nyt tutkijatohtorina.

 

ESKO SISTOSELLA on laaja kokemus sekä tutkimuksesta että opetuksesta keskittyen rakennusmateriaalien käyttöiän hallintaan. Painopistealueita ovat tutkimuksessa ovat materiaalien ja rakenteiden ikääntyminen ja vaurioituminen sekä niiden kuvaaminen, käyttöikäsuunnittelumenetelmät, kuntotutkimukset, betonirakenteiden, rapattujen rakenteiden ja kosteus- ja homevaurioituneiden rakenteiden korjausmenetelmät, erilaiset raudoitetyypit, mittausjärjestelmät korjatun rakenteen lämpö- ja kosteustekniseen seurantaan, sekä säilyvyys-, elinkaari- ja luotettavuusanalyysit. Asiantuntemusta on kehitetty erityisesti pitkäaikaistestauksessa. Hän valmistui TKK:lta diplomi-insinööriksi 1997, tekniikan lisensiaatiksi 2001 ja tekniikan tohtoriksi 2009. Hän on toimi tutkijana vuodet 1997-2009, professorina 2009-2013 ja nyt tutkijatohtorina Aallon rakennustekniikan laitoksella.

 

SATU HUUHKA on arkkitehti (SAFA) ja tohtorikoulutettava Tampereen Teknillisellä Yliopistolla. Huuhka tutki diplomityössään kierrätystä arkkitehtuurissa ja rakentamisessa. Väitöskirjassaan hän tarkastelee rakennuskannan elinkaaren pidentämistä sekä rakennusten uudelleenkäyttöä niin kokonaisina rakennuksina kuin osinakin. Hän myös opettaa korjausrakentamista ja rakennusoppia TTY:n Arkkitehtuurin laitoksella.

 

ARTO KÖLIÖ toimii tutkijana ja tohtorikoulutettavana TTY:n rakenteiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmässä. TTY:n tutkimustyön lisäksi hän on toteuttanut korjausrakentamisen tutkimus- ja suunnitteluprojekteja kipparoimansa konsulttiyrityksen kautta vuodesta 2014 lähtien. Köliön tutkimuksen painopisteitä ovat betonirakenteiden säilyvyys ja säilyvyysominaisuudet, rakenteiden käyttöikäsuunnittelu ja -mallinnus sekä rakennusten korjausstrategiat. Hänen väitöskirjansa käsittelee betonijulkisivujen korroosiovaurioiden etenemistä ja mallinnusta Suomen ilmastossa.

 

Markku.KarjalainenFahimEskosatuhuuhkaArto

 

 

Hinnat:
230 euroa + alv / hlö, 2 hengen hytissä
300 euroa + alv / hlö, 1 hengen hytissä

Innovaatio 2016 -on täynnä.