Kiinnostavia julkisivuratkaisuja ja uudenlaista vetovoimaa asuntomarkkinoilla

Arkkitehtiopiskelijoiden ideakilpailu
kerrostalon korjaamisesta on ratkennut

Parhaissa ehdotuksissa oli kilpailutehtävän kohteena olleeseen 1980-luvun elementtikerrostaloon saatu aikaan kiinnostavia julkisivuratkaisuja ja kyetty jalostamaan lähiötalosta vetovoimaisempi myös asuntomarkkinoilla.
Muun muassa näin arvioitiin Julkisivuyhdistyksen järjestämään Kerrostalon korjauksen ideakilpailuun 2015 osallistuneiden arkkitehtiopiskelijoiden ehdotuksia, miten uudistaa 80-luvun lähiötaloa.

Kilpailu on nyt ratkennut ja palkittavat julkistettiin 9.2.2016 Korjausrakentaminen 2016 –tapahtumassa Wanhassa Satamassa Helsingissä.

Hallittuja, realistisia ja uudenlaista arkkitehtuuria aikaansaavia ehdotuksia
Ensimmäisen palkinnon kilpailussa sai ehdotus RIIPPUVAT PUUTARHAT, jota palkintolautakunta arvioi arkkitehtuuriltaan hallituksi ja vähäeleiseksi kokonaisuudeksi. Julkisivuissa uuden ja vanhan välisen kerroksellisuuden ilmentäminen oli selväpiirteistä. 2500 euroa saaneen ehdotuksen tekijät ovat Mathias Herbst, Roni Koski-Tuuri ja Krista Vänni.

Toinen palkinto kilpailussa meni ehdotukselle SAKKI. Tätä ehdotusta palkintolautakunta piti realistisena. Lähtökohtaansa tukeutuvana vähäeleisenä ehdotus sallisi myös vaiheittaisen toteuttamisen. Julkisivuihin ehdotetuilla uusilla kuorielementeillä on pitkä käyttöikä ja elementtien kokoa ja pinta- ja värimaailmaa varioimalla voidaan luoda erilaisia harkittuja kokonaisuuksia. 2000 euroa saaneen ehdotuksen tekijät ovat Markus Ahonen, Arttu Kuisma ja Lassi Tulonen.

Kolmas palkinto kilpailussa meni ehdotukselle KEKO, jonka peruskonsepti luo palkintolautakunnan mielestä kiinnostavan voimakkaan yleisilmeen elementtikerrostalon arkkitehtuurille. Palkintolautakunta arvioi, että ehdotus voisi sopia jalostettuna myös aluekehittämiseen. 1500 euroa saaneen ehdotuksen tekijät ovat Helmi Hytti, Lotta Peltokorpi ja Maija Saarela.

Kaksi lunastuspalkintoa
Lunastuspalkinnolla kilpailussa palkittiin ehdotukset HUTTU ja TAIVASKATU.
Ehdotuksessa HUTTU palkintolautakunnan mielestä erityisansiona oli lisäkerroksen ratkaiseminen luontevasti ja sillä aikaansaatu harmoninen kokonaisuus. 500 euroa saaneen ehdotuksen tekijät ovat Maria Hyvönen, Mimmi Koponen ja Elina Merilä.
Ehdotusta TAIVASKATU palkintiolautakunta piti ennakkoluulottomana ja voimakkaasti uutta luovaa ratkaisuna. Siinä oli myös luotu uusia mielenkiintoisia asumisratkaisuja. 500 euroa saaneen ehdotuksen tekijät ovat Eelis Leino, Aapo Niemi ja Samppa Saarivirta.

Kaksi kunniamainintaa
Kilpailussa jaettiin myös kaksi kunniamainintaa, joista toisen sai ehdotus KLOMP ja toisen ehdotus PIHOITUS.
Ehdotuksessa KLOMP kunniamaininnan arvoiseksi asiaksi nostettiin ehdotuksen julkisivujen tuoteosakehitykseen perustuva lähtökohta, jota palkintolautakunta piti mielenkiintoisena ja mahdollisuuksia rakentavana. Ehdotuksen tekijät ovat Pirkka Filander, Mikko Toivanen ja Annika Tuominen.
Ehdotuksessa PIHOITUS kunniamaininnan arvoisena asiana pidettiin ehdotuksen sisältämää uutta parvekevyöhykettä, joka tuo lisäarvoa rakennuksen arkkitehtuurille, elinkaarelle ja asunnoille. Myös tätä ideaa pidettiin käyttökelpoisena, mutta jalostamista vaativana keinona aluekehittämisessä. Ehdotuksen tekijä on Juuso Horelli.

Lähiötalojen korjaaminen lisääntyy
Opiskelijoiden tehtävänä oli esittää ideoita siitä, miten 1980-luvun alun elementtikerrostalon ilmettä voidaan kohentaa, energiatehokkuutta ja toiminnallisuutta parantaa sekä miten toteuttaa mahdollista lisärakentamista. Ideoinnin kohteena olleen rakennuksen omistaa ja hallinnoi Tampereen Vuokratalosäätiö / VTS-kodit.

Suomessa on runsaasti 1970-luvulla ja sen jälkeen rakennettuja ns. elementtiaikakauden asuinkerrostaloja, joista merkittävä osa on tullut tai on tulossa lähiaikoina ensimmäistä kertaa laajemman korjauksen kohteeksi.
Tässäkin mielessä kilpailulla haluttiin löytää ennakkoluulottomia ratkaisuja ja mielenkiintoisia suunnitteluratkaisuja, joilla voitaisiin mm. parantaa julkisivujen teknistä käyttöikää ja rakennusten houkuttavuutta asuntomarkkinoilla.
Kaiken kaikkiaan palkintolautakunta piti tämänkertaisen kilpailun yleistasoa korkeana.

Kerrostalokorjauksen ideakilpailu yhdeksännen kerran
Kilpailun järjesti Julkisivuyhdistys r.y. yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston, Aalto yliopiston ja Oulun yliopiston arkkitehtikoulujen kanssa. Tällä kertaa ehdotuksia saatiin 17, jotka tulivat kaikki Tampereen opiskelijoilta.
Ideakilpailu järjestettiin yhdeksännen kerran.

Palkintolautakuntaan kuuluivat Julkisivuyhdistys r.y.:n nimeäminä Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Tarri A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä ja hallituksen jäsen arkkitehti SAFA, Betoni-lehden päätoimittaja Maritta Koivisto Betoniteollisuus ry:stä sekä omistajatahon edustajana toimitusjohtaja Ahto Aunela Tampereen Vuokratalosäätiöstä.
Arkkitehtikoulujen nimeäminä palkintolautakunnan jäseninä toimivat Eero Lahti, arkkitehti SAFA ja Juha Luoma, arkkitehti SAFA.
Ensimmäisen kerran kerrostalon korjauksen ideakilpailu järjestettiin vuonna 2002.

*******************
Lisätietoja kilpailusta:
Julkisivuyhdistys r.y.
Mikko Tarri, puh. 0400 57 66 33 , email: mikko.tarri@ains.fi
Maritta Koivisto, puh. 040 – 900 35 77, email: maritta.koivisto@betoni.com

Lisätietoja tiedotusmateriaalista:
Riina Takala, puh. 040 502 1769, info@julkisivuyhdistys.fi

LADATTAVAT AINEISTOT:
Yleistiedote_Kerrostalon
Ehdotuskohtaiset_perustelut_Kerrostalon
Arvostelupoytakirja_Opiskelijakilpailu_2015

KUVATIEDOSTOT:
1_Riippuvat_Puutarhat_Ladattavat
2_Sakki_Ladattavat
3_Keko_Ladattavat
Lunastus_Huttu_Ladattavat
Lunastus_Taivaskatu_Ladattavat
Kunniamaininta_Klomp_ladattavat
Kunniamaininta_Pihoitus_Ladattavat

PUHEENJOHTAJAN ESITYS:
JSY Arkkitehtiopiskelijakilpailu 2015, tulosten julkistaminen

Arkkitehtiopiskelijat_9649_kevennetty_Riikka

Kuvassa kaikki yhdeksännen kerran järjestettyyn Kerrostalon korjauksen ideakilpailuun osallistuneet arkkitehtiopiskelijat, jotka palkittiin 9.2.2016 pidetyssä Korjausrakentaminen 2016 -tapahtumassa Wanhassa Satamassa Helsingissä.