Toimintakertomus 2014

Julkisivumessut, kilpailut ja tutkimushankkeet

 

Julkisivuyhdistyksen yhdeksästoista toimintavuosi ennakoi muutoksen tuulia yhdistyksen toiminnassa. Keväällä järjestettiin ensimmäinen Innovaatio –seminaari yhdistettynä Tallinnaan suunnattuun eksursioristeilyyn. Syyskokouksessa päätettiin, että seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa lähdetään toteuttamaan yhdistyksen historian ensimmäinen toiminnanjohtajan voimin.

 

Julkisivuyhdistyksen toiminnan kehittäminen

Julkisivuyhdistyksen kehityssuunnitelman viitoittamalla tiellä yhdistyksen sähköisiä palveluja on systemaattisesti kehitetty (www, some) ja lisäksi syyskokouksessa päätettiin esitetyn budjetin puitteissa palkata yhdistyksen historian ensimmäinen, joskin osa-aikainen toiminnanjohtaja. Alustavien neuvottelujen jälkeen toiminnanjohtajaksi esitettiin yhdistyksen tapahtumantuottajana aikaisemmin toiminutta ins. Riikka Töytäriä noin 40h/kk panoksella.

Matti Kumpulaisen johtama kehitystoimikunta ideoi vuoden aikana yhdistyksen toimintaa kehittäviä ideoita ja uusia toimintamalleja, joista tärkeimpänä todettakoon Julkisivumarkkinaselvitykseen sisältyvä potentiaali.

 

Toimikuntien toiminta

Taiteellisessa toimikunnassa valmisteltiin Innovaatio 2014 -risteilyyn liittyneitä ekskursioita. Lisäksi taiteellisessa toimikunnassa tuotettiin jo totuttuun tapaan Arkkitehtiopiskelijakilpailu, jonka kohteena oli Tampereen Vuokratalosäätiön/VTS-kotien vuokra-asuntokohde. Taiteellista toimikuntaa vetää Maritta Koivisto.

 

Kehitystoimikunta tuotti vuoden aikana yhdistyksen toimintaa kehittäviä ideoita ja uusia toimintamalleja, joista tärkeimpänä todettakoon Julkisivumarkkinaselvitykseen sisältyvä potentiaali. Kehitystoimikuntaa vetää Matti Kumpulainen.

 

Tiedotustoimikunnan johdolla kehitettiin edelleen yhdistyksen tiedottamista sähköisillä alustoilla. Poliittisiin vaikuttajiin kohdistuvaa toimintaa kevennettiin tiedostaen se, että vaalienalusvuonna kiinnostus yhdistyksen agendan mukaisiin toimenpiteisiin on vielä maltillisempaa kuin yleensä. Tiedotustoimikuntaa vetää Mikko Tarri. Tiedotustoimikuntaan kuuluvat puheenjohtajan lisäksi Jussi Pöllönen, Riina Takala ja Mikko Auer.

 

Julkisivuyhdistyksen kotisivujen uudistaminen viimeisteltiin vuoden 2014 alkupuolella ja otettiin täysimittaisesti käyttöön vuosikokoukseen mennessä. Vuoden aikana sivuille vanhoilta kotisivuilta vietyä aineistoa tarkennettiin ja sivustolle vietiin uutta materiaalia.

 

Tutkimustoiminta ja kehityshankkeet

Julkisivujen talvikorjaamisohjeisiin liittyvään tutkimushankkeeseen onnistuttiin löytämään seitsemän rahoittajaa, mutta kaikkiaan rahoittajia pitäisi olla 15. Hankkeen valmistelua siis jatkettiin.

 

Julkisivumarkkinaselvityksen toteuttamista selvitettiin, mutta todettiin sen olevan niin iso ja tärkeä hanke, että sen käynnistäminen jätetään seuraavalle vuodelle toiminnanjohtajan tehtäväksi. Sopivia yhteistyömahdollisuuksia VTT:n kanssa ei löytynyt, mutta uudeksi yhteistyötahoksi neuvoteltiin kiinteistö- ja rakennusalan tutkimukseen ja tilastointiin erikoistunut Forecon Oy.

 

Lisäkiinnitystutkimushanke saatiin varsin pitkälle vuoden 2014 aikana hanketta hidastaneista tekijöistä huolimatta. Tutkimustyötä on tehnyt tekniikan kandidaatti Jani Humalajoki A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä.

 

”Tuulettuvat julkisivut” –ohjeiston laatimishanke käynnistyi syksyllä 2014. Hanketyöryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Petri Ahonen ja käytännön toteutuksesta vastaa DI Petri Annila TTY:ltä. Ohjeisto julkaistaan Betoniyhdistyksen kirjasarjassa BY57-ohjeen tapaan.

 

 

Kilpailutoiminta

Korjausrakentaminen 2014 –tapahtumassa helmikuussa julkistettiin syksyllä 2013 tuotetun arkkitehtiopiskelijakilpailun tulokset.

Palkintolautakunta piti 20 ehdotusta kerännyttä kilpailua korkeatasoisena ja ehdotuksissa oli perehdytty hyvin kilpailun tavoitteisiin. Mukana oli myös useita ennakkoluulottomia ratkaisuja sekä energiatehokkuuden, materiaalikäytön että teknisten ratkaisujen suhteen.

Kilpailussa palkittiin seuraavat ehdotukset ja tekijät:

Jaettu 2. palkinto: VARVU, Lotta Aulamo, Miina Kanko ja Niina Rinkinen TTY.

Jaettu 2. palkinto: DOWN+SHIFT, Johanna Anttila ja Lassi Mustonen TTY.

3. palkinto: SALMIAKKI, Tuija Aaltonen, Ville Lahtinen ja Hanna Ojutkangas TTY

Lunastuspalkinto KOTILO, Iida Venäläinen, Mirja Salmijärvi ja Hanna Jaakonmäki TTY

Lunastuspalkinto PUZZLE, Jouko Loikkanen, Teemu Paasiaho, ja Samuli Saarinen TTY

Palkintolautakuntaan kuuluivat Julkisivuyhdistys r.y.:n nimeäminä Mikko Tarri, DI, Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja ja Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus RTT ry; Tampereen Vuokratalosäätiön VTS nimeämänä Ahto Aunela, toimitusjohtaja;

Arkkitehtikoulujen nimeäminä Eero Lahti, arkkitehti SAFA ja Juha Luoma, arkkitehti SAFA.

 

Asunto-osakeyhtiöille suunnatun Julkisivuremontti –kilpailun osalta vuosi 2014 oli suunnitellusti välivuosi. Seuraava kilpailu järjestetään 2015.

 

Julkisivuteko-palkintoa ei jaettu vuonna 2014.

 

Tiedottaminen ja markkinointi

Innovaatio 2014 –seminaari kevään vuosikokouksen yhteydessä oli uusi konsepti, jossa testattiin jäsenistön ja kutsuttujen puhujien ennakkoluulotonta lähestymistä julkisivuihin ja ylipäätään rakentamiseen. Tilaisuudessa puhuivat toimitusjohtaja Jussi Mattila (Betoniteollisuus ry) aiheesta ”Onko julkisivu jo keksitty – löytyykö enää tilaa innovaatioille?”, professori Harry Edelman (TTY) aiheesta ”City Engine – Proseduraalisen mallintamisen mahdollisuudet” ja lopuksi toimitusjohtaja Markku Riihimäki (Forecon Oy) kertoi kuulijoille aiheesta ”Rakentamisen markkinatilanne julkisivurakentamisen kannalta”. Seminaarin jälkeen nautittiin yhteinen illallinen ja seuraavana päivänä tutustuttiin Maritta Koiviston johdolla Tallinnan tärkeimpiin julkisivuihin.

Julkisivu 2013 –messutapahtuma ei ollut ollut Julkisivuyhdistyksen kannalta menestys, joten konseptin ja sisällön kehittämisestä käytiin keskustelua Suomen Messujen kanssa vuoden 2014 aikana. Todettiin, että puhtaasti oman tapahtuman järjestäminen on resurssien heikkoa käyttämistä ja jo vuoden 2014 aikana päätettiin ryhtyä yhteistyöhön Pintaurakoitsijat ry:n kanssa toimien vuoden 2015 Väri ja Pinta –tapahtumassa toisena toimeksiantajana.

Omien Roadshow-tapahtumien osalta toiminta käynnistyi syksyllä Lappeenrannassa 1.10. pidetyn hallituksen kokouksen yhteydessä. Yhteistyötahona toimi Etelä-Karjalan Isännöitsijät ry. Kahdelle eri kuulijakunnalle (ensin ammatti-isännöitsijät, kiinteistönomistajat ja viranomaiset ja toisena asunto-osakeyhtiöasiakkaat) järjestetyt seminaarit keräsivät noin 60 ilmoittautunutta kuulijaa.

Kiinteistöposti-lehdessä ilmoittamista jatkettiin totuttuun tapaan. Kiinteistöpostissa käytettävissä olevalla palstalla julkaistiin vuoden aikana vain yksi kirjoitus: Mikko Tarri käsitteli ryhmäkorjaamista.

 

Viralliset kokoukset

Keväinen vuosikokous 15.5.2014 pidettiin Innovaatio 2014 –seminaarin yhteydessä.

Yhdistyksen syyskokous 12.11.2014 järjestettiin Otaniemessä Aalto-yliopiston tiloissa. Osanottajina oli 25 jäsentä ja kokoukselle esittäytymässä ollut Riikka Töytäri. Ennen virallisia kokousasioita syyskokouksen alla asiantuntijapuheenvuoron pitivät Harri Pitkänen (T.T.Työmaatulos Oy) ja Samu Ilmarinen (Rakennusliike Lehto Oy). He kertoivat asunto-osakeyhtiön korjaus- ja lisäkerrosrakentamishankkeesta kohteessa As Oy Alakiventie 3.

 

Julkisivuyhdistyksen III Golf-tapahtuma

Julkisivuyhdistys järjesti JSY-Golftapahtuman kesäkuun alussa Hill Side Golfissa Vihdin Jokikunnalla. Mukana oli 12 golfaajaa.

 

Jäsenlounaat vetivät väkeä

Tammikuussa pidetyssä jäsenlounastilaisuudessa arkkitehti Kimmo Lylykangas kertoi, miten Innova-hankkeessa Riihimäen Peltosaaressa onnistuttiin – siellähän korjattiin perinteinen lähiötalo matalaenergiataloksi. Osanottajia lounastapaamisessa oli 17.

Elokuussa julkisivulounaan yhteydessä kuultiin DI Vesa Pajusen esitys Rantarakentamisen julkisivurakenteiden suunnitteluohjeista. Osallistujia tilaisuudessa oli 18.

 

Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa.

Hallitukseen kuuluivat vuonna 2014 puheenjohtajana Mikko Tarri A-Insinöörit Suunnittelu Oy:stä ja varapuheenjohtajana Petri Ahonen Seroc Oy:stä.

Hallituksen muita jäseniä olivat Tapio Kilpeläinen, ThermiSol Oy; Boris Panschin, Rakennussaumausyhdistys r.y. (vara); Jukka Sevón, Paroc Oy Ab; Petri Ahonen, Seroc Oy (vara); Jukka Lahdensivu, TTY; Mikko Poitsalo, Jatke Oy (vara); Simo-Pekka Valtonen, Ins.tsto Lauri Mehto Oy; Jyrki Hutri, Lumon Oy (vara); Erkki Pitkäranta, Arkkitehtiryhmä Pitkäranta Oy; Jussi Pöllönen, KR-Tiimi Oy (vara); Päivi Väisänen, Aalto-yliopisto (Rakennusoppi); Maritta Koivisto, Betoniteollisuus ry. (vara); Ari T. Koski, Cembrit Oy; Pekka Piiparinen, Joints Oy (vara); Matti Kumpulainen, Saint Gobain Weber Oy Ab ja Team Lehtovirta Oy; Mikko Auer, Tikkurila Oyj (vara).

 

Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita.

 

Riina Takala toimi yhdistyksen rahastonhoitajana ja tiedottajana. Kokoussihteerien tehtävät jaettiin pääosin kiertävällä vuorolla hallituksen jäsenten kesken. Lisäksi käytettiin tapahtumatuottaja Riikka Töytärin (Thisway Connections) palveluita erilaisten tilaisuuksien ja kokousten järjestämisessä.

Suomen Media-Kamari Oy:ltä hankittiin vuoden aikana rahastonhoitajapalvelut, vastuuhenkilönä Riina Takala, sekä laskutus- ja reskontrapalvelut, vastuuhenkilönä Jutta Teriö.

Kirjanpitopalvelut hankittiin Tili- ja konsulttitoimisto Matti Sillantaka Ky:stä vastuuhenkilönä Matti Sillantaka.

Tilintarkastajaksi vuoden 2013 osalta oli valittu HTM Janne Sirkka ja Idman Vilen Grant Thornton Oy (josta päävastuullisena KHT Matti Pettersson).

 

FISE Oy:n hallituksessa Julkisivuyhdistystä on vuonna 2014 edustanut puheenjohtaja Mikko Tarri. Arviointilautakunnissa yhdistyksen edustajina ovat toimineet Antti Souto (Rakennusfysiikan arvltk) ja Heikki Käkönen (Betonirakenteiden korjaamisen arvltk).

Lisäksi Simo-Pekka Valtonen on ollut FISE korjausrakentamisen pätevyyksien arviointilautakuntien jäsen 2007 alkaen.

 

Jäsenkunta

Julkisivuyhdistyksen jäsenluettelossa oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 104 yritys-, yhteisö- ja henkilöjäsentä.

Jäsenkunta jakaantuu eri ryhmiin seuraavasti:

Ryhmä 1 teollisuus, materiaalituotanto ym.  40 jäsenyritystä.

Ryhmä 2 arkkitehtitoimistot 9 jäsenyritystä ja 7 henkilöjäsentä.

Ryhmä 3 suunnittelutoimistot 27 jäsenyritystä.

Ryhmä 4 muut 16 jäsenyritystä ja 5 henkilöjäsentä.

 

Julkisivuyhdistyksen jäseniksi liittyivät vuoden aikana Team Lehtovirta Oy yhdyshenkilönä Matti Kumpulainen ryhmä 1, Dovia Oy yhdyshenkilönä Jari Salonen ryhmä 1, Sormat Oy yhdyshenkilönä Kaarlo Halonen ryhmä 1, Ramboll Finland Oy yhdyshenkilönä Jukka Merviö ryhmä 3 sekä Insinööritoimisto Suomen Futura Oy yhdyshenkilönä Else Maj Björkvist ryhmä 3.

 

Jäsenyydestä erosivat vuoden aikana Arkkitehtuuritoimisto Seppo Kokko ryhmä 2 ja Suomen Graniittikeskus Oy ryhmä 1. Yrjö Suonto Studio Suonto Oy:stä siirtyi henkilöjäseneksi ryhmä 2.

 

Lisäksi Boris Pancshinin luovuttua Suomen Rakennussaumausyhdistyksen puheenjohtajuudesta Saumalaakso Oy liittyi jäseneksi. Suomen Rakennussaumausyhdistyksen yhteyshenkilönä toimii puheenjohtaja Heikki Kivijärvi Saumaset Oy:stä.

 

Hyväksytty vuosikokouksessa 5.5.2015

Toimintakertomus PDF-muodossa: Toimintakertomus 2014