Julkisivuremontti 2015 -kilpailu

Laadukkaita ja onnistuneita julkisivuremontteja etsitään
JULKISIVUREMONTTI 2015 – kilpailu on käynnissä

Julkisivuremontti 2015 –kilpailu on suunnattu asunto-osakeyhtiöille. Siinä haetaan laadukkaita, onnistuneita ja esimerkillisiä toteutettuja julkisivukorjaushankkeita. Huomiota ei kiinnitetä pelkästään tekniikkaan tai arkkitehtuuriin, vaan valmisteluvaiheesta lopputuloksen onnistuneisuuteen saakka. Korjausrakentamisen energiantehokkuusmääräysten aikakautena on luonnollista, että kohteissa kiinnitetään erityistä huomiota energiatehokkuuden parantamiseksi tehtyihin toimenpiteisiin, mutta myös toimenpiteille asetettuihin tavoitteisiin ja niissä onnistumiseen.

Kilpailuun voivat osallistua sellaiset asunto-osakeyhtiöt, jotka ovat toteuttaneet julkisivuremonttinsa tänä vuonna ja se on otettu vastaan syyskuun loppuun mennessä. Kilpailuun voivat kuitenkin osallistua myös ne julkisivuremontit, jotka on toteutettu vuosina 2013 ja 2014.

Palkittavaa valittaessa tuomaristo kiinnittää huomiota erityisesti korjauksen onnistuneisuuteen, kestävän kehityksen periaatteiden huomioimiseen ja elinkaaritalouteen.
Tarkemmin tarkastellaan hankesuunnittelun ja toteutussuunnittelun onnistumista, päätöksentekoprosessin onnistuneisuutta, palvelua ja toimintaa remontin aikana, kustannusten hallittavuutta, aikataulussa pysymistä, saavutettua tai arvioitua energiatehokkuutta, julkisivun estetiikan ja arkkitehtuurin saamaa palautetta sekä häiriöiden vähäisyyttä ja tiedonkulun onnistuneisuutta.

Ehdotuksia voivat tehdä taloyhtiöt, isännöitsijät, suunnittelijat, urakoitsijat, materiaalitoimittajat. Ilmoittautuminen ehdokkaaksi tapahtuu osallistumislomakkeella, joka annetaan asunto-osakeyhtiön nimissä hallituksen puheenjohtajan ja isännöitsijän yhteystiedoin.
Tämän lomakkeen lisäksi täytetään lomake 1, jossa selvitetään julkisivuremontin onnistumiseen vaikuttaneita tekijöitä. Liite 2 on vapaamuotoinen lomake, jossa haetaan perusteluita ehdokkaaksi ryhtymisestä sekä mielipiteitä mm. viestinnän onnistumisesta remontin aikana. Kannattaa huomioida, että mitä kattavampi tausta-aineisto on, sitä paremmin tuomaristo saa käsityksen hankkeesta.
Lisäksi kohteesta tarvitaan kuvamateriaalia – vähintään ennen ja jälkeen korjauksen –kuvia, mutta mitä enemmän kuvamateriaaliakin on käytettävissä, sitä parempi.

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä ilmoittautumislomake:
a) Tulosta ja täytä lomakkeet käsin ja lähetä postiosoitteeseen tai
b) Täytä lomakkeet internetissä Lyyti -järjestelmällä ja lähetä ennen/jälkeen valokuvat, sekä muut mahdolliset tiedot sähköpostitse osoitteeseen info@julkisivuyhdistys.fi

Ilmoittautumislomakkeen liitteineen, kuvineen ja lisätietoineen voi myös toimittaa postitse osoitteeseen:
Riina Takala, Kiinteistöposti, Pisteenkaari 4, 03100 Nummela.

HUOM! Kilpailuun osallistumisaikaa on jatkettu ja lomakkeet tulee jättää 15.10.2015 mennessä.

Palkittavat julkistetaan Helsingin Messukeskuksessa 19.11.2015 Väri ja Pinta 2015 -messujen yhteydessä.

Tuomaristoon kuuluvat AKHA ry:n edustajina RI, Ekon. Juhani Siikala FM Siikala Ky:stä ja DI Arto Krootila sekä Julkisivuyhdistyksen edustajina puheenjohtaja Mikko Tarri ja päätoimittaja, arkkitehti SAFA Maritta Koivisto Betoni-lehdestä sekä päätoimittaja Riina Takala Kiinteistöposti-lehdestä.

Kilpailun järjestävät Julkisivuyhdistys ry ja Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden  hallitusasiantuntijat AKHA ry yhteistyössä Kiinteistöposti-lehden kanssa.

Lisätietoja: Riina Takala, puh. 040 502 1769 tai info@julkisivuyhdistys.fi

 

AKHA ry – Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ry on asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallinnan osaamisverkosto. AKHA tarjoaa apuaan ja ammattitaitoaan taloyhtiöille edistämällä hyvää hallintotapaa mm. koulutuksilla, yhteistyöfoorumilla sekä AKHA välittää hallitusammattilaisia asunto- ja kiinteistöyhtiöiden avuksi.

Julkisivuyhdistys ry – Julkisivu on kaikkien asia – tätä viestiä 20-juhlavuottaan viettävä Julkisivuyhdistys pyrkii edistämään erilaisissa foorumeissa. Tämän teeman merkeissä yhdistys järjestää mm. isännöitisjöille, kiinteistönomistajille, suunnittelijoille ja taloyhtiöpäättäjille suunnattuja RoadShow-seminaaritilaisuuksia, osallistuu messutapahtumiin sekä on tuottanut kotisivuille www.julkisivuyhdistys.fi esimerkiksi julkisivukorjaamisen laadukkaampaan läpiviemiseen tähtäävän JUKO-ohjeiston ja betonivauriovideon.

Kiinteistöposti – Kiinteistöposti-lehti on kiinteistönpidon, korjausrakentamisen ja isännöinnin ammattilehti, joka on palvellut jo 22 vuoden ajan asunto-osakeyhtiöiden, isännöitsijöiden ja muiden kiinteistöalalla toimivien tiedotuskanavana. Tärkeäksi tehtäväksi Kiinteistöpostissa on koettu käytännönläheisten esimerkkien esille tuominen ja uusien näkökulmien avaaminen asunto-osakeyhtiöiden arkeen, jota sävyttävät tänä päivänä ylläpidon lisäksi entistä enemmän korjaaminen.

Julkisivuremontti_kumppanit

 

VOITTAJA 2013

Raskinpolku_2013

 

 

 

 

Pitkäjänteisyys, huolellinen ote kaikkiin päätöksiin ja teknisiin ratkaisuihin koko hankkeen ajan sekä taloyhtiön hyvä henki. Nämä olivat perusteita sille, miksi turkulainen Asunto Oy Raskinpolku 8 palkittiin Julkisivuremontti 2013 –kilpailussa ensimmäisellä palkinnolla.