Energiatehokkuustarkastelu vahvasti esillä Kerrostalon korjauksen ideakilpailussa

Kerrostalon korjauksen ideakilpailu 2014

Arkkitehtiopiskelijat ideoivat 80-luvun lähiötalolle uuden ilmeen
Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiopiskelijoilla oli vahva ote tämänkertaisessa Kerrostalon korjauksen ideakilpailussa, sillä kaikki palkinnot kilpailussa menivät heille. Ehdotuksia kilpailuun saatiin kaikkiaan 20. Kilpailussa olivat mukana myös Aalto yliopiston ja Oulun yliopiston arkkitehtikoulut.
Ehdotus ”VARVU” ja ehdotus ”DOWN+SHIFT” jakavat toisen sijan tämänkertaisessa ideakilpailussa. Kolmas palkinto menee ehdotukselle ”SALMIAKKI”.
Palkinnot julkistettiin 3.2.2015 Korjausrakentaminen 2015 –tapahtumassa Wanhassa Satamassa Helsingissä.

Energiatehokkuus, kierrätys ja lisärakentaminen
VARVU on palkintolautakunnan mukaan mm. energiatehokkuutta monipuolisesti kartoittava ehdotus, jossa on useita mielenkiintoisia yksityiskohtia, kuten esivalmisteiset konttiparvekkeet ja energiaa tuottavat lämpökatot. Rakennuksen yleisilme on arkkitehtonisesti ”ekologinen” viherkattoineen ja materiaalivalikoimineen.
Jaetun 2. palkinnon saavan ehdotuksen takaa löytyvät Lotta Aulamo, Miina Kanko ja Niina Rinkinen Tampereen teknillisestä yliopistosta (TTY).
DOWN+SHIFT on palkintolautakunnan mielestä rakennuksen hahmoa voimakkaasti muuttava ehdotus, joka on tulkittavissa enemmänkin teoreettiseksi puheenvuoroksi kuin realistiseksi korjaussuunnitelmaksi. Ehdotuksessa on analyyttisesti tutkittu kierrätyksen ja sitä kautta materiaalitehokkuuden mahdollisuuksia korjausrakentamisessa sekä kokonaan uuden tuoteperheen, lisärakennusmoduulien käyttöä lähiöitä uudistettaessa. Esimerkiksi teknisenä ratkaisuna purettavien betonirakenteiden uusiokäyttö murskeena julkisivuissa on tutkimisen arvoinen idea sen mahdollisten lämmönvaraus- ja viilennysominaisuuksien ansiosta.
Jaetun 2. palkinnon saavan ehdotuksen takaa löytyvät Johanna Anttila ja Lassi Mustonen TTY:sta.
SALMIAKKIa palkintolautakunta pitää erittäin huolellisesti laadittuna ehdotuksena, jonka huoneistomuutokset ja lisäkerros ovat hyvin tutkittuja sekä myös taloudellisia toteuttaa. Julkisivujen tiililaatta kuviovaihtoehtoineen on lautakunnan mielestä kiinnostava ja persoonallinen. Hissi- ja porrashuonemuutokset sekä esteetön yhteys pihamaalle on myös hyvin ratkaistu.
Kolmannen palkinnon saavan ehdotuksen takaa löytyvät Tuija Aaltonen, Ville Lahtinen ja Hanna Ojutkangas TTY:sta.

Kaksi lunastuspalkintoa
Lisäksi kilpailussa jaetaan kaksi lunastuspalkintoa, jotka menevät ehdotuksille ”KOTILO” ja ”PUZZLE”. ”
KOTILOssa  palkintolautakunnan mielestä esivalmistettujen moduulien käyttöön perustuva ehdotus sisältää realistisen ja mielenkiintoisen tavan ”päivittää” vanhempaa rakennuskantaa.
PUZZLE on palkintolautakunnan mielestä Arkkitehtonisesti kilpailun ehdotonta kärkeä. Sen takaa löytyvät Jouko Loikkanen, Teemu Paasiaho, ja Samuli Saarinen TTY:sta.

Lähiötalojen korjaaminen lisääntyy
Opiskelijoiden tehtävänä oli ideoida 1980-luvun elementtikerrostalon julkisivujen ilmeen kohentaminen, rakennuksen energiatehokkuuden ja toiminnallisuuden parantaminen sekä mahdollinen lisärakentaminen.
Suomessa on runsaasti 1970-luvulla ja sen jälkeen rakennettuja ns. elementtiaikakauden asuinkerrostaloja, joista merkittävä osa on tullut tai on tulossa lähiaikoina ensimmäistä kertaa korjattavaksi.
Kilpailukohteena oleva rakennus sijaitsee tyypillisellä harvaan ja kohtuullisen matalasti rakennetulla asuinalueella Tampereen Härmälässä osoitteessa Perkiönkatu 73. Tontilla sijaitsee kolme rakennusta. Suunnittelukohteena oli TALO 1. Rakennukset omistaa ja niitä hallinnoi Tampereen Vuokratalosäätiö / VTS-kodit.

Kerrostalokorjauksen ideakilpailu kahdeksannen kerran
Palkintolautakunta piti kilpailun yleistasoa korkeana. Ehdotuksissa oli perehdytty hyvin kilpailun tavoitteisiin ja mukana oli useita ennakkoluulottomia ehdotuksia sekä energiatehokkuuden, materiaalinkäytön että teknisten ratkaisujen suhteen. Elinkaariasumisen vaatimukset oli nostettu useassa ehdotuksessa ansiokkaasti esille.
Kilpailu järjestettiin kahdeksannen kerran. Sen järjesti Julkisivuyhdistys r.y. yhdessä Aalto-yliopiston, Oulun yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtikoulujen kanssa.

Palkintolautakuntaan kuuluivat Julkisivuyhdistys r.y.:n nimeäminä Mikko Tarri, DI, Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja ja Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus RTT ry; Tampereen Vuokratalosäätiön VTS nimeämänä Ahto Aunela, toimitusjohtaja;
Arkkitehtikoulujen nimeäminä Eero Lahti, arkkitehti SAFA ja Juha Luoma, arkkitehti SAFA. Ensimmäisen kerran kilpailu järjestettiin vuonna 2002.
LISÄTIEDOT:
Julkisivuyhdistys ry
Mikko Tarri, puh. 0400 57 66 33 , mikko.tarri@ains.fi
Maritta Koivisto, puh. 040 – 900 35 77, maritta.koivisto@betoni.com

HELSINGIN SANOMIEN ARTIKKELI:
Opiskelijat suunnittelivat lähiökerrostalon uusiksi – näitä ideoita kannattaa käyttää remonteissa+
LADATTAVAT AINEISTOT:
Ehdotuskohtaiset_perustelut_2014
Jaettu 2.sija – VARVU_perustelut__kuva
Jaettu 2. sija – Down+Shift
3. sija – Salmiakki
Lunastus – Kotilo
Lunastus – Puzzle