Kerrostalon korjauksen ideakilpailu 2012

Lähiötalon korjaamisen mahdollisuuksia ideoitiin

Opiskelijoiden tehtävänä oli ideoida 1970-luvun elementtikerrostalon lisärakentaminen, julkisivujen ilmeen kohentaminen, energiatehokkuuden ja toiminnallisuuden parantaminen sekä pihamiljöön uusiminen.

Suunnittelukohteena oli tyypillinen 3-kerroksinen (kellari ja kolme asuinkerrosta), elementtitekniikalla toteutettu tasakattoinen, hissitön asuinkerrostalo, jossa on tällä hetkellä 45 asuntoa.

Kilpailutehtävän valinnan taustana on se, että Suomessa on runsaasti 1960-luvulla ja sen jälkeen rakennettuja ns. elementtiaikakauden asuinkerrostaloja, joista merkittävä osa on tullut tai on tulossa lähiaikoina ensimmäistä kertaa korjattavaksi. Rakennusten energiatehokkuus on yleensä erittäin heikko verrattuna uudisrakentamiseen, tulevista energiamääräyksistä puhumattakaan. Osassa tästä rakennuskannasta julkisivun betonirakenteet ovat vaurioituneet siten, että tarvitaan suhteellisen raskaita korjaustoimia. Näissä tapauksissa, kun rakennuksen ilme tulee korjaustoimien seurauksena joka tapauksessa muuttumaan, korjaamisessa on käytettävissä hyvin monenlaisia arkkitehtonisia mahdollisuuksia.

Ennätysmäärä ehdotuksia

Ehdotuksia kilpailuun saatiin ennätysmäärä, 33 kpl.

Palkintolautakunta piti kilpailun yleistasoa erittäin korkeana. Ehdotuksissa oli perehdytty kiitettävästi kilpailun tavoitteisiin ja mukana oli useita ennakkoluulottomia ehdotuksia sekä energiatehokkuuden, materiaalinkäytön että teknisten ratkaisujen suhteen. Elinkaariasumisen vaatimukset oli nostettu useassa ehdotuksessa ansiokkaasti esille.

Parhaissa ehdotuksissa oli jalostettu nykyistä rakennusta ja saatu siitä arkkitehtuuriltaan aiempaa kiinnostavampi ja asuntomarkkinoilla vetovoimaisempi. Positiivisia muutoksia oli saatu aikaan hyvinkin hennoilla ja varovaisilla toimenpiteillä. Panos-tuotos -ajattelu on näin ollut kohdallaan.

Rakennusta voimakkaasti muuttaneet ehdotukset sisälsivät joukon erittäin mielenkiintoisia ehdotuksia. Laajojen asuntoalueiden korjaustapana liiallinen muutos sisältää myös riskin kaoottisesta ja ylivirikkeellisestä lopputuloksesta, mikä parhaimmissa töissä oli kuitenkin vältetty.

Muutamassa ehdotuksessa oli poikkeuksellisen ansiokkaasti tutkittu joko rakenteita, esteettömyyttä tai ekologiaa, mikä otettiin arvostelussa myönteisesti huomioon. Kilpailun luonteen vuoksi pidettiin arvostelussa ansiona myös ehdotuksen omaperäisyyttä ja poikkeamista rutiininomaisista ratkaisuista. Jokunen varmalla ja kokeneella ammattitaidolla tehty ehdotus ehkä kärsi arvostelussa tästä linjauksesta.

Kerrostalokorjauksen ideakilpailu kuudennen kerran

Kilpailu järjestettiin kuudennen kerran. Sen järjesti Julkisivuyhdistys r.y. yhdessä Aalto-yliopiston, Oulun yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtikoulujen kanssa.

Palkintolautakuntaan kuuluivat Julkisivuyhdistys r.y.:n nimeämänä Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja, DI Mikko Tarri ja arkkitehti SAFA Maritta Koivisto, Rakennustuoteteollisuus RTT ry:stä, Oulun yliopiston edustajana professori Jouni Koiso-Kanttila, Tampereen teknillisen ylipiston edustajana professori Kari Salonen ja Aalto-yliopiston edustajana arkkitehti Pirjo Sanaksenaho.

Lisäksi tuomaristoon kuuluivat taloyhtiön edustajan Ilkka Höttönen ja toimittaja Auri Häkkinen Rakennuslehdestä. Palkintolautakunnan ulkopuolisena asiantuntijana toimi dosentti Anu Soikkeli.

Lisätietoja kilpailusta:

Julkisivuyhdistys r.y. Mikko Tarri, puh. 0400 57 66 33 , email: mikko.tarri@ains.fi
Maritta Koivisto, puh. 040 – 900 35 77, email: maritta.koivisto@betoni.com

Lisätietoja tiedotusmateriaalista:

Riina Takala, puh. 040 502 1769, info@julkisivuyhdistys.fi

Julkisivuyhdistys r.y. on vuonna 1995 perustettu aatteellinen yhdistys, jonka tavoitteena on edistää hyvää julkisivurakentamista. Yhdistykseen kuuluu noin sata jäsentä, jotka edustavat kattavasti julkisivualan tuoteteollisuutta, urakoitsijoita, arkkitehtejä ja suunnittelijoita sekä tutkimus- ja oppilaitoksia.

Arvostelupöytäkirja

Ehdokaskohtaiset perustelut – kerrostalon korjauksen ideakilp. 2012 kuvineen.