Ehdokaskohtaiset perustelut – kerrostalon korjauksen ideakilp. 2012

2. palkinto, 2000 euroa, nimimerkki nro 22 ”Serpentiini”

Annina Ruuhilahti ja Jarkko Niskanen, Tampereen teknillinen yliopisto

Esitystekniikka tuo sinällään tyylikkäisiin julkisivuihin raskautta. Lisäkerros erottuu omanaan ja rakennuksen kokonaisarkkitehtuuria rikastuttavana. Ehdotus on kokonaisuudessaan uskottava ja järkevä.

Asuntojen toiminnallisuutta on parannettu tuomalla isot parvekkeet länsipuolelle ja ranskalaiset parvekkeet pieniin asuntoihin, joissa aiemmin ei parvekkeita ollut. Kellarikerros on jätetty kokonaan esittämättä, mikä on työn selkeä puute. Toteamus kellarikerroksen jäämisestä varastokäyttöön ei vastaa tehtävänantoa.

Pihasuunnitelma on viitteellinen ja siten puutteellinen.

 Kuvat 2. palkinto

3. palkinto, 1000 euroa, nimimerkki nro 8 ”Between yards”

Rafael Alonso Candau, Tampereen teknillinen yliopisto

Työssä on erinomaisesti paneuduttu kilpailun tavoitteisiin. Suunnitelma on tehty olemassa olevat rakenteet huomioon ottaen. Lopputulos on ammattitaitoinen ja arkkitehtoniselta otteeltaan vakuuttava.

Asunnot ovat osin puutteellisia ja esitetty viitteellisesti. Asuntojen toiminnallisuutta parantavat uudet parvekkeet on ratkaistu julkisivun osalta tyylikkäästi. Kattokerroksen uudet atriumtalot avautuvat vain omille pihoilleen, eikä niillä ole yhteyttä ympäristöönsä.

Kellarikerros on aktivoitu kiitettävällä tavalla.

 Kuvat 3. palkinto

Lunastus, 500 euroa, nimimerkki nro 14 ”Nousu”

Ulla Passoja ja Vesa-Pekka Kiiskinen, Oulun yliopisto

Julkisivuideana vanhan rakennusmassan erottuminen uudesta on onnistunut. Arkkitehtuuri on mietittyä, mutta ”hiihtokeskusarkkitehtuurin” sovittaminen suomalaiseen lähiöön on vaikeaa eikä välttämättä toivottavaa. Kilpailuehdotuksessa on ansiokkaasti esitetty aurinkoenergian hyödyntämistä.

Nykyisen alakerran asuntojen laajentaminen kellarikerrokseen on esitetty uskottavalla ja perustellulla tavalla, mutta muiden kaksikerroksisten asuntojen osalta korjaus muuttuu raskaaksi: muutokset aiheuttavat paljon purkamista. Uudet kattoterassit ovat hyvä toiminnallinen lisä rakennukseen.

 Pihan toiminnot on huolellisesti suunniteltu.

 Kuvat ”Nousu”

Lunastus, 500 euroa, nimimerkki nro 25 ”Solstice”

Juha Nissinen, Oulun yliopisto ja Teemu Immonen, Aalto-yliopisto

Rakennuksen arkkitehtuuri on ilmeeltään miellyttävää ja hillittyä. Ehdotetussa asussaan rakennus kauniisti täydentäisi lähiötä. Valittu materiaalimaailma on miellyttävä ja onnistunut. Ehdotus on realistinen.

Asuntopohjien muutokset ovat harkittuja. Uusittuun porrashuoneeseen on sijoitettu mitoiltaan niukka hissi varsin ahtaasti. Hissin ja porrashuoneen mitoitus on riittämätön, ja sisäänkäynnit jääneet esittämättä. Kellarin ja yhteistilojen suunnitteluun olisi pitänyt panostaa enemmän

Kuvat ”Solstice”