Rantarakentamisen julkisivurakenteiden suunnittelun haasteita selvitettiin

Rantarakentamisen julkisivurakenteiden suunnittelun haasteita selvitettiin

Rantarakentamisen julkisivurakenteiden suunnittelun haasteita selvitettiin Vesa Pajusen kandidaatin työssä. Kirjallisuustutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa tietoa ja osaamista julkisivurakenteista merenrannan olosuhteissa.

Läpi työn merkittävin punainen lanka oli verrata sisämaata ja merenrantaa suunnittelun ja rakentamisen näkökulmasta. Pääpaino oli ilmastorasituksissa ja niiden vaikutuksissa julkisivuille. Suurimmat erot sisämaahan merenrannalla tulevatkin tuulen nopeuksissa ja viistosademäärissä.

”Suunnitteluohjeissa on huomioitu varsin paljon kovemman rasituksen vaikutuksia julkisivumateriaaleille ja julkisivun yksityiskohdille. Osaamista ja tietoa löytyy, jos sitä osaa hakea oikeasta paikasta,” Pajunen yhteenvedossa toteaa.

”Tämän kandidaatintyön keskeisin johtopäätös on, että merenrannan julkisivurakenteiden suunnitteluohjeelle on tarvetta yhä laadukkaampien julkisivurakenteiden saavuttamiseksi”, hän jatkaa.

Tutkimukseen