Julkisivu 2011 -kilpailu ratkennut

Tuomariston mielestä 1. palkinnolla palkittavassa Asunto Oy Vattuniemenkatu 4:n remontissa hanke valmisteltiin erittäin perusteellisesti huomioiden myös asunto-osakkaiden yhdenvertaisuus. Tämä korostui erityisesti ikkunoiden ja parvekkeiden korjaamisessa, koska esimerkiksi parvekkeita haluttiin laajentaa. Tiedottamisen kannalta erinomainen keino oli se, että suunnittelija ja isännöitsijä järjestivät hallituksen jäsenille erillisiä katselmuksia remontin aikana.

  

01kuva Vattuniemi

50-luvun olympialaisiin rakennetuissa Asunto Oy Mannerheimintie 83-85:ssä piti löytää kestävä ja pitkäaikainen tekninen ratkaisu julkisivujen korjaamiseksi. Hankesuunnitteluvaihe venyi harvinaisen pitkäksi, koska sen aikana tehtiin koekorjauksia ja seurattiin, miten uusi julkisivurappauspinta kestää Mannerheimintien vilkkaan liikenteen aiheuttamaa tärinää. Hanketta sävytti kaiken aikaa kiireettömyys ja asioihin paneutuminen sekä moitteettomasti sujunut yhteistyö. Tästä kokonaisuudesta tuomaristo halusi palkita myös Mannerheimintie 83-85:n remontin 1. palkinnolla.

  

Lisäksi tuomaristo halusi palkita Asunto-osakeyhtiö Pääskylänkatu 7:n kunniamaininnalla erinomaisesti läpiviedystä julkisivukorjauksesta, jonka hankesuunnittelussa paneuduttiin erityisesti korjauskustannusten hallittavuuteen ja aikataulussa pysymiseen sekä laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseen.

  

Kilpailun taustaa

Julkisivuremontti 2011 -kilpailu järjestettiin nyt toisen kerran. Tällä kertaa ehdotuksia tuli 11 julkisivukorjauskohteesta. Kilpailutoimikunta kiinnitti valinnoissaan huomiota erityisesti korjauksen onnistuneisuuteen, kestävän kehityksen periaatteisiin ja elinkaaritalouteen. Konkreettisemmin kilpailuun ilmoitetuista kohteista arvioitiin mm. hankesuunnittelun ja päätöksentekoprosessin onnistumista, kustannusten hallintaa ja toimintaa remontin aikana sekä tiedottamista ja lopputuloksen laadukkuutta.

Kilpailun tarkoituksena on edistää asunto-osakeyhtiöiden julkisivukorjaamisen hyviä käytänteitä ja viedä niitä käytännön esimerkkien avulla niille tahoille, jotka tarvitsevat julkisivukorjaamista, tekevät julkisivukorjaamista koskevia päätöksiä, suunnittelevat tai toteuttavat hyviä ja laadukkaita julkisivuja.

Tuomaristoon kuuluivat puheenjohtajana Juhani Siikala ja Ben Grass AKHA (Asunto- ja Kiinteistöyhdistysten ammattihallitusjäsenet) ry:stä, Julkisivuyhdistyksestä puheenjohtaja Mikko Tarri, sihteeri Riina Takala sekä Betoni-lehden päätoimittaja, arkkitehti Maritta Koivisto.

Kilpailu toteutettiin yhteistyössä Kiinteistöposti-lehden ja Saumalaakso Oy:n kanssa.