”YHDESSÄ” voitti Julkisivuyhdistyksen kerrostalon korjauksen ideakilpailun 2010

 

Hissitön kerrostalo uudistui

Opiskelijoiden tehtävänä oli ideoida 1960-luvun lopulla rakennettujen kahden pienkerrostalon täydennysrakentaminen, esteettömyyspolun ratkaiseminen, mahdollinen julkisivujen ilmeen kohentaminen, energiatehokkuuden ja toiminnallisuuden parantaminen sekä pihamiljöön uusiminen.

Ehdotuksia kilpailuun saatiin kaikkiaan 18. Kilpailun yleistasoa palkintolautakunta piti korkeana. Kilpailussa oli mukana useita ennakkoluulottomia ehdotuksia sekä energiatehokkuuden, materiaalinkäytön että teknisten ratkaisujen suhteen.

Parhaissa ehdotuksissa oli jalostettu nykyistä rakennusta ja saatu siitä arkkitehtuuriltaan kiinnostavampi ja asuntomarkkinoilla vetovoimaisempi. Positiivisia muutoksia oli saatu aikaan myös hyvinkin hennoilla ja varovaisilla toimenpiteillä. Muutamassa ehdotuksessa oli poikkeuksellisen ansiokkaasti tutkittu joko rakenteita, esteettömyyttä tai ekologiaa, mikä otettiin arvostelussa myönteisesti huomioon.

 

Kerrostalokorjauksen ideakilpailu viidennen kerran

Kilpailu järjestettiin viidennen kerran. Sen järjesti Julkisivuyhdistys r.y. yhdessä Aalto yliopiston Teknillisen korkeakoulun, Oulun yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtikoulujen kanssa.

Palkintolautakuntaan kuuluivat Julkisivuyhdistyksen nimeäminä DI Mikko Tarri Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja, TkT Jussi Mattila Betoniyhdistys ry,. arkkitehti, SAFA, Maritta Koivisto Betoni-lehti, arkkitehti, SAFA Pekka Voltti, toimittaja Auri Häkkinen Rakennuslehti.  Oulun yliopiston edustajina olivat professori Jouni Koiso-Kanttila Rakennusoppi, professori Yrjö Tuppurainen Korjausrakentaminen, Tampereen teknillisen yliopiston nimeäminä professori Markku Hedman Asuntosuunnittelu ja professori Kari Salonen Rakennusoppi sekä Aalto Yliopiston Teknillisen korkeakoulun nimeäminä professori Hannu Huttunen Asuntosuunnittelu ja tuntiopettaja Jaakko Keppo Rakennusoppi.

 

 

1.palkinto

Ehdotus nro 4 YHDESSÄ

– Tekijät: Sofia Kellari ja Veli-Pekka Ranta (Oulun yliopisto Arkkitehtiosasto)                             

Rakennusoikeus: 0,64 (0,4)

Perusratkaisu: Tasapainoinen, luonteva, kodikas, rauhallinen, eheä kokonaisuus.

Lisärakentaminen molempien rakennusten lisäkerroksena ja osissa kellareita. Liiketilasta erotettu 2 asuntoa. Yhtenäiset parvekkeet länsisivuille ja pienet parvekkeet lisätty A- talon itäsivulle. Autotallit otettu muuhun käyttöön, jolloin sisäpiha jouduttu uhraamaan autopaikoitukseen.

Low-tech -energiaratkaisu tervetullut vaihtoehto vallitsevalle tekniikkakeskeiselle ajattelulle.

Puurakenteinen lisäkerros ja rakenne ylipäätään luonteva ja hyvin tutkittu.

Asuntopohjat huolella ja luontevasti toteutettu, pohjakerroksen avaaminen hyvä.

Esteettömyys ja toiminnallisuus: Hissit  

A-talossa hissi sijoitettu asuntoon ja kompensoitu 1. kerroksessa parvekkeella ja 2. kerroksessa lisähuoneella uudessa lisäkerroksessa.

B-talossa hissi sijoitettu asuntoon ja kompensaationa on huone kellarissa tai uudessa lisäkerroksessa.

A- talo: Kellarissa runsaasti aputiloja. Saunaosasto sijoitettu kattokerrokseen. Lisähuoneiden ansiosta huoneistokokojakauma runsaampi ja uusi tyyppi mielenkiintoisempi.

B- talo: Kaksikerroksisuudella saatu vaihtelua asuntotyyppeihin.

Julkisivut: Poikkeaa ympäristöstään?

Pihamiljöö: 34 asuntoa ja 34 autopaikkaa, jotka täyttävät sisäpihan ja vievät suuren osan vanhaa puustoa.

 

2. palkinto jaettu

Ehdotus nro 1 SOPUKAT

– Tekijä: Petri Pettersson (Oulun yliopisto Arkkitehtiosasto)

Rakennusoikeus: 0,47 jossa ei ole huomioitu kesähuoneita, näiden kanssa 0,51 (0,4)

Perusratkaisu: Huolellisesti suunniteltu ja kauniisti esitetty työ. Kevyt, raikas ja dynaaminen. Alkuperäisten rakennusten osalta säilyttävä ratkaisu, jossa asunnot ja autotallit lähes ennallaan.

Lisähuoneet A- talon katolla pieninä nappuloina, jolloin julkisivupintaa paljon ja suuntaukset hyvin eriarvoiset, kuten saunaosaston. Arvokasta lisätilaa katolla yhtiö ei voi myydä ulkopuoliselle, koska sidottu alakerran asuntoon.

B- talon katon kesähuoneet todella arvokkaalla paikalla ja kalliita, jos lasketaan rakennusoikeuteen. Sinänsä kaunis ajatus kattopuutarhoista.

Rikas kattopaviljonkimaailma yhdessä linjakkaan yhtenäisen parvekevyöhykkeen kanssa muodostaa mielenkiintoisen ja jännittävän kokonaisuuden, jossa alkuperäisten rakennusten arkkitehtuuri on läsnä osana kokonaisuutta.

Esteettömyys ja toiminnallisuus: Hissit

A-talossa sijoitettu asuntoon, joka kompensoitu parvekesyvennyksen rakentamisella, tosin muillekin. Lohkaisee palan väestönsuojaa, jossa ainakin betonia purettavaksi.

B-talossa hissit sijoitettu kuten monissa ehdotuksissa asuntoon, jolloin menetetään omalla sisäänkäynnillä varustettu huone, jolle talossa asukkailla on löytynyt monenlaista käyttöä.

Pihan sisäänkäynneissä hissiin joudutaan kuitenkin nousemaan puoli tasoa. Nykyiset rollaattorin käyttäjät tuskin uskaltaisivat käyttää ehdotettua luiskaa.

A- talo: Kellarin sisäänkäynneissä katos ja tuulikaappi, ok.

Lastenvaunut säilytyskomerotilaan, joka taas kylmäkellarin paikalle, jolloin saadaan yksi autotalli säilytettyä.

Ennen ainakin vaadittiin kellaritiloista oma uloskäynti, joka voidaan ratkaista pohjoispäätyyn lohkaisemalla pala lämmönjakohuonetta, kun lämmönjakopaketti vie tilaa vain neliön verran.

Todellisuudessa toimistotila on omana osakkeena, joten sen saaminen yhteistiloiksi on vaikeaa.

Asuntoja paranneltu ja itäsivun parvekkeita on toivottu. Kattohuone täydentää hyvin huoneistojen kokojakaumaa.

B- talo: Kellarin saunaosastoa kehitelty, tosin samalla on sijoitettu omat saunat asuntoihin.

Muutoksissa kaikista huoneistoista on poistunut yksi makuuhuone. Käytännössä valinnaisena vaihtoehtona vaikeuttaisi lvi- suunnittelua.

Julkisivut: Parvekeseinän ekologisuus tulee hyvin esiin. Miten huolletaan?

Pihamiljöö: Asuntoja 20 ja autopaikkoja esitetty 22. Puusto säilytettävissä. Pelastustiet puutteelliset.

 

2. palkinto jaettu

Ehdotus nro CASSIS

– Tekijä Tiina Antinoja (Oulun yliopisto Arkkitehtiosasto)

Rakennusoikeus: 0,55 (0,4)

Perusratkaisu: Komea, ehjä, selkeä, uljas, jämäkkä.

Lisärakentaminen kummankin rakennuksen katolle, jonne tehty lisäksi isot kattoterassit keventämään vaikutelmaa ja B- talossa antamaan läpinäkyvyyttä. Tallipaikat enimmäkseen säilytetty.

Rakennusten rationalistista arkkitehtuuria on jatkettu helpon oloisesti.

Selkeä kivi(rappaus)-puu -materiaaliyhdistelmä tukee hyvin arkkitehtonista ratkaisua.

Kattokerros muurein rajattuine terasseineen on erittäin mielenkiintoinen.

Esteettömyys ja toiminnallisuus: Hissit

A-talossa asunnossa ja kompensoitu erkkerillä ja parvekkeella.

B-talossa läpikulkuhissi toisen syöksyn paikalla ja uusi porras hissitornissa. Porrasyhteys kellariin kellarin lattiatason alapuolella olevan syvennyksen kautta.

A- talo: Saunaosasto entinen, 4 autotallipaikkaa, tuulikaapit, lastenvaunutilat ja katetut sisäänkäynnit.

Toimistotila säilytetty. 1. ja 2. kerroksen asunnoissa parvekkeita suurennettu ja uudet itäsivulle. Tavanomaiset kattoasunnot.

B- talo: Saunaosastoa turhaan tiivistetty. Autotallipaikkoja säilytetty 9. Vanhat asunnot entisellään. Terassiasuntoihin käynti porrashuoneista melko avoimen ulkoterassin kautta ei huoltoa miellytä.

Julkisivut: Julkisivuissa moderni ilme.

Pihamiljöö: asuntoja 27 ja autopaikkoja 25. Paikat rantamaisemassa eivät toivottuja. Jäteasema huonossa paikassa, pitkä etäisyys kadulta. Vanha puusto säilytettävissä.

 

Lunastuspalkinto

Ehdotus nro 2 MR BEAM

– Tekijä Juha Mikkola (Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos)

Rakennusoikeus: 0,58 (0,4)

Perusratkaisu: Arkkitehtuuriltaan suurpiirteisen komea, mutta keskeneräinen.

Alkuperäisten rakennusten osalta säilyttävä ratkaisu, jossa lisärakentaminen on sijoitettu ”yhdyspalkkiin ja kattojen Loft- asuntoihin. Palkki on sijoitettu tontin pohjoisosaan ja siten, että se varjostaa ainoastaan muutamaa makuuhuonetta ja sijainti korkealla säilyttää avaran korttelinäkymän. Poikkeava ratkaisu, jossa konstruktööri on lujilla.

Rakennuksia yhdistävä luhtikäytävä-palkki rajaa pihaa mielenkiintoisesti sitä kuitenkaan sulkematta.

Julkisivujen käsittely ja materiaalivalinnat selkeän komeita, tosin rakennetasolla ratkaisut alkutekijöissään.

Esteettömyys ja toiminnallisuus: Hissit

A-talossa hissin sijoitusta huoneistoon ei ole kompensoitu edes parvekkeella esimerkiksi tupakeittiön kohdalla.

B-talossa hissiä tuskin pystyy toteuttamaan esitetyllä tavalla.

A- talo: Kellari ennallaan. Autotallien muuttaminen harrastetiloiksi on monimutkainen lupaprosessi.

Vanhat asunnot käytännössä entiset.

B- talo: Kellari ennallaan. Sisäänkäynti kellaritasoon vaatii kaivamista.

Asunnot käytännössä entiset.

Saunat uusissa asunnoissa olisi voinut korvata yhteisellä kattosaunalla?

Julkisivut: Miellyttävä puuritiläilme. Entä huolto?

Pihamiljöö: Asuntoja 30 ja autopaikkoja merkitty 29. Puusto säilytettävissä.

 

Lunastuspalkinto

Ehdotus nro 5 PUUN TUNTU

– Tekijät: Sanna Ruotsalainen ja Helena Tasa (Oulun yliopisto Arkkitehtiosasto)

Rakennusoikeus: 0,5 (0,4)

Perusratkaisu: Huolellisesti tutkittu ehdotus. Lisärakentaminen sijoitettu A- talon katolle ja B- talon kellariin rannan puolelle, jolloin näkymät A- talosta ovat mahdollisimman vapaat. B- talon hissirakennus hallitsee pihaa. A- talon parvekkeita on suurennettu reilusti ja itäsivulle on lisätty parvekkeita. Toimistotila on säilytetty.

Suunnitelma päivittää alkuperäistä arkkitehtuuria mielenkiintoisesti. Rakennus on uudistuksilla muuttunut paljonkin, mutta uusi ilme pohjautuu kuitenkin vanhojen rakennusten arkkitehtuurin suomille mahdollisuuksille.

B-talon irroitettu levymäinen porrashuone on jännittävä ratkaisu, tosin peittää näkymiä osasta makuhuoneita.

Esteettömyys ja toiminnallisuus: Hissit

A-talon hissit sijoitettu asuntoihin ja kompensoitu erkkerillä ja suuremmalla parvekkeella. Hissi lohkaisee osan väestönsuojaa.

B-talossa portaat sijoitettu erilliseen pitkänomaiseen rakennukseen, jolloin ”esteettömyyspolku” ja käynti esimerkiksi kellarikomerolla muodostuu todella pitkäksi ja välillä joudutaan ulkotilaan.

Kellariasuntojen sisäänkäynti kaivannon kautta.

A-talo: Autotallien lukumäärä säilyy. Poistettu 12 asuntoa palvellut saunaosasto. Voidaan säilyttää, jos pesula esimerkiksi irtaimistovaraston paikalle. Tuulikaapit ehkä pienempinä ja katetut sisäänkäynnit, ok. Asunnoissa kantavia rakenteita purettu. Saavutettu hyöty kyseenalainen. Kattohuoneistot miellyttäviä. Toiseen kattohuoneistoon johtava porrashuone osana huoneistoa?

B- talo: Huoneiston yhden huoneen oma sisäänkäynti poistettu turhaan.

Julkisivut: Kattokerroksen sisään veto antaa kevyen vaikutelman. Kauniit julkisivut.

Pihamiljöö: 24 asuntoa ja 22 autopaikkaa. B- talon kellariasunnot korossa + 3,15, jolloin piha + 3,00. Alkaa olla aika kriittinen tällä paikalla. Sisäpiha autokatoksineen ja porrasrakennuksineen tulee ahtaaksi. Pelastustiet?