Raskaan julkisivukorjauksen vaikutus betonielementtikerrostalon ilmaääneneristykseen

Raskaan julkisivukorjauksen vaikutus betonielementtikerrostalon ilmaääneneristykseen

Jaakko Koskisen Tampereen teknillisessä yliopistossa Rakennustekniikan koulutusohjelmassa valmistunut diplomityö, jossa on selvitetty raskaan julkisivukorjauksen vaikutusta betonielementtirakenteisen kerrostalon ilmaääneneristykseen. Tarkasteltana oli korjauksen vaikutus julkisivurakenteiden rakennusakustiikkaan vaikuttaviin ominaisuuksiin.

Diplomityöhön