Julkisivuremontti 2011 -kilpailu

Tuomariston mielestä 1. palkinnolla palkittavassa Asunto Oy Vattuniemenkatu 4:n remontissa hanke valmisteltiin erittäin perusteellisesti huomioiden myös asunto-osakkaiden yhdenvertaisuus. Tämä korostui erityisesti ikkunoiden ja parvekkeiden korjaamisessa, koska esimerkiksi parvekkeita haluttiin laajentaa. Tiedottamisen kannalta erinomainen keino oli se, että suunnittelija ja isännöitsijä järjestivät hallituksen jäsenille erillisiä katselmuksia remontin aikana.
50-luvun olympialaisiin rakennetuissa  Asunto Oy Mannerheimintie 83-85:ssä piti löytää kestävä ja pitkäaikainen tekninen ratkaisu julkisivujen korjaamiseksi. Hankesuunnitteluvaihe venyi poikkeuksellisen pitkäksi, koska sen aikana tehtiin koekorjauksia ja seurattiin, miten uusi julkisivurappauspinta kestää Mannerheimintien vilkkaan liikenteen aiheuttamaa tärinää. Hanketta sävytti kaiken aikaa kiireettömyys ja asioihin paneutuminen sekä moitteettomasti sujunut yhteistyö. Tästä kokonaisuudesta tuomaristo halusi palkita myös Mannerheimintie 83-85:n remontin 1. palkinnolla.
Lisäksi tuomaristo palkitsi Asunto-osakeyhtiö Pääskylänkatu 7:n kunniamaininnalla erinomaisesti läpiviedystä julkisivukorjauksesta, jonka hankesuunnittelussa paneuduttiin erityisesti korjauskustannusten hallittavuuteen ja aikataulussa pysymiseen sekä laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseen.

Kilpailun taustaa

Julkisivuremontti 2011 -kilpailu järjestettiin nyt toisen kerran. Tällä kertaa ehdotuksia tuli 11 julkisivukorjauskohteesta. Kilpailutoimikunta kiinnitti valinnoissaan huomiota erityisesti korjauksen onnistuneisuuteen, kestävän kehityksen periaatteisiin ja elinkaaritalouteen. Konkreettisemmin kilpailuun ilmoitetuista kohteista arvioitiin mm. hankesuunnittelun ja päätöksentekoprosessin onnistumista, kustannusten hallintaa ja toimintaa remontin aikana sekä tiedottamista ja lopputuloksen laadukkuutta.
Kilpailun tarkoituksena on edistää asunto-osakeyhtiöiden julkisivukorjaamisen hyviä käytänteitä ja viedä niitä käytännön esimerkkien avulla niille tahoille, jotka tarvitsevat julkisivukorjaamista, tekevät julkisivukorjaamista koskevia päätöksiä, suunnittelevat tai toteuttavat hyviä ja laadukkaita julkisivuja.
Tuomaristoon kuuluivat puheenjohtajana Juhani Siikala ja Ben Grass AKHA (Asunto- ja Kiinteistöyhdistysten ammattihallitusjäsenet) ry:stä, Julkisivuyhdistyksestä puheenjohtaja Mikko Tarri, sihteeri Riina Takala sekä Betoni-lehden päätoimittaja, arkkitehti Maritta Koivisto.

Kilpailu toteutettiin yhteistyössä Kiinteistöposti-lehden ja Saumalaakso Oy:n kanssa.

Lisätietoja: AKHA ry Juhani Siikala, puh. +358 400 585 102, juhani.siikala@saunalahti.fi
Julkisivuyhdistys r.y. Mikko Tarri, puh. 358 400 57 66 33, mikko.tarri@ains.fi
Tiedotusmateriaalista: Riina Takala, puh. +358 40 502 1769, Riina.takala@kiinteistoposti.fi

Liitteenä yksityiskohtaisemmat perustelut,  josta löytyvy myös kuvia kohteista.


Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry. on asunto- ja kiinteistöyhtiöiden työskentelyn osaamisverkosto, joka ylläpitää asiantuntijarekisteriä hallitustyöskentelyn ammattilaisista ja  välittää heitä avustamaan asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallituksia sekä tarvittaessa osallistumaan hallitustyöskentelyyn.
Lisäksi se ylläpitää hallitusjäsenrekisteriä, johon voivat liittyä asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallituksen jäsenet, puheenjohtajat ja muutoin hallitustyöskentelystä kiinnostuneet henkilöt.

Vuonna 1995 perustetun Julkisivuyhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa.
Yhdistys tarjoaa keskustelufoorumin ja asiantuntijapalveluita ja -yhteistyötä, tietoa julkisivualan tutkimuksista sekä  osallistuu erilaisiin messu- ym. tilaisuuksiin ja järjestää myös omia seminaareja.
Julkisivuyhdistys on koonnut mittavan JUKO-ohjeistokansion, joka löytyy internetistä, sekä taloyhtiöitä palvelevan JUKO-korjausopas-käsikirjan. Lisäksi yhdistys on tuottanut Betonivauriovideon. Yhdistyksellä on noin sata jäsentä.