Julkisivuremontti 2011 perustelut

Mitä ansioita As Oy Vattuniemenkatu 4:ssä:

Tuomariston mielestä As Oy Vattuniemenkatu 4:n remontissa hanke valmisteltiin erittäin perusteellisesti huomioiden myös asunto-osakkaiden yhdenvertaisuus. Tämä korostui erityisesti ikkunoiden ja parvekkeiden korjaamisessa, koska esimerkiksi parvekkeita haluttiin laajentaa. Tiedottamisen kannalta erinomainen keino oli se, että suunnittelija ja isännöitsijä järjestivät vielä hallituksen jäsenille erillisiä katselmuksia remontin aikana.
Korjaustapojen valinnassa taloyhtiö tasapainoili säilyttävän ja uudistavan korjauksen välimaastossa, mutta taloyhtiössä selkeästi syntyneen tahtotilan ansiosta talojen ulkoasun haluttiin muuttuvan. Näin ollen kuntotutkimukseen perustuen ja esimerkiksi Lauttasaaren korjaustapalinjauksen mukaiset ulkonäkö- ja värisävyvaateet huomioiden kuusikerroksisista kerrostaloista saatiin eristerappauksella, ikkuna- ja parvekeuudistuksilla teknisesti modernit 2000-lukulaiset talot.
Taloyhtiössä on, kuten suositeltavaa onkin, vuosittain päivitettävä pitkän tähtäyksen suunnitelma, joka jaetaan osakkaille tilinpäätöksen osana sekä annetaan isännöitsijätodistuksen mukana kiinteistövälittäjille ja sitä kautta ostajakandidaateille.

Mitä ansioita Asunto Oy Mannerheimintie 83-85:ssä:

50-luvun olympialaisiin rakennetuissa  Mannerheimintie 83-85:ssä piti löytää kestävä ja pitkäaikainen tekninen ratkaisu julkisivujen korjaamiseksi. Hankesuunnitteluvaihe venyi harvinaisen pitkäksi, koska sen aikana tehtiin koekorjauksia ja seurattiin, miten uusi julkisivurappauspinta kestää Mannerheimintien vilkkaan liikenteen aiheuttamaa tärinää.
Arkkitehti- ja rakennesuunnittelijoiden tulivat hankkeeseen mukaan hyvin varhaisessa vaiheessa, minkä ansiosta suunnittelu oli perusteellista, kiireetöntä ja lukuisat erilaiset tekniset ja arkkitehtooniset asiat huomioiva.
Osapuolten välinen yhteistyö toimi hyvin: Hallitus oli mukana kokonaisuudessaan kaikissa vaiheissa, samoin isännöitsijä. Myös suunnittelijat olivat tiiviisti mukana toteutusvaiheessa ja urakoitsijalla oli korkeat laatutavoitteet.
Osapuolen yhteistyö oli vilkasta, ongelmia rakentavasti ratkova ja toisiaan arvostavaa.

Mitä ansioita Asunto-osakeyhtiö Pääskylänkatu 7:ssä:

Tuomaristo haluaa palkita Asunto-osakeyhtiössä Pääskylänkatu 7:n kunniamaininnalla erinomaisesti läpiviedystä julkisivukorjauksesta, jonka hankesuunnittelussa paneuduttiin erityisesti korjauskustannusten hallittavuuteen ja aikataulussa pysymiseen sekä laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseen. Erityispiirteenä mainittakoon, että 82-vuotiaan talon julkisivurappaukset korjattiin ensimmäistä kertaa näin laajasti, perinteisellä julkisivueristerappausmenetelmällä ja talon hienot koristeelliset yksityiskohdat huomioiden.
Taloyhtiössä käytetään pitkän tähtäyksen suunnitelmaa esimerkillisellä tavalla hyödyksi. Perustavoitteeksi on asetettu kokonaisvastikerasituksen pitäminen mahdollisimman kohtuullisena ja nykyisen asunto-osakeyhtiölain edellyttämä kunnossapitotarveselvitys muodostaa PTS:n ensimmäisten 5 vuoden osan.


Julkisivuremontit yksityiskohtaisemmin

Mitä Asunto Oy Vattuniemenkatu 4:ssä tehtiin?

Kuntotutkimus tehty 2000, jossa suositeltiin peittävää korjausta ja lisälämmöneristyksen tekemistä.
Hankesuunnittelu käynnistyi vuonna 2005-2006 ja itse korjaus toteutettiin vuonna 2008-2010.
Taloyhtiössä on pitkän tähtäyksen suunnitelma, joka päivitetään vuosittain ja jaetaan osakkaille tilinpäätöksen osana sekä annetaan isännöitsijätodistuksen mukana kiinteistövälittäjille ja sitä kautta ostajakandidaateille.
Korjausvaihtoehtoina olivat pitkien sivujen eristerappaus, päätyjen ulkokuoren purku ja uudelleenverhous, parvekkeet VE1 raskas betonikorjaus ja uudet kaiteet, VE2 uudet parvekkeet, myös yksiöille parvekkeet, kaikille uudet parvekelasit, ikkunoiden ja ovien uusiminen, sisäänkäyntiholvin lisälämmöneristäminen.
Eristerappauksella ja päätyjen tiiliverhouksella uudistettiin ja raikastettiin julkisivujen arkkitehtuuria paitsi materiaalilla myös ulottamalla rappaus ja tiilipinnat reilusti vanhan sokkelilinjan alapuolelle. Tämä oli mahdollista,
koska etenkin eristerapatut alas asti tulevat pinnat eivät olleet vaurioherkällä liikennealueella. Näin poistui vanha synkkä korkea
kellarikorkuinen ”sokkelikerros”.
Lisäksi kellarikerroksen osalla käytettiin reilusti puuverhousta: sisääntulosivujen vanha pystyverhous uusittiin vaakaverhouksena ja lisäksi parvekkeiden alla sääsuojassa olevat sokkeliosuudet puuverhoiltiin.
Toisaalta eristerappauksessa noudateltiin vanhaa elementtijulkisivujen vaaka-aihetta parvekesivujen osuuksilla. Vaaka-aiheita korostettiin tehostevärillä ja eristerappauksen piirtopintastruktuurilla.
Parvekkeita syvennettiin 36 cm, mikä paransi parvekkeiden kalustettavuutta.

Hallituksen puheenjohtaja: Jorma Nieminen, puh. 0500 600 239, jorma.k.nieminen@kolumbus.fi
Isännöitsijä remontin aikana: Petteri Soini ASA-Isännöinti Oy, puh. (09) 6855 8401, petteri.soini@asa-isannointi.fi
Suunnittelijat: Marjaana Tenkanen, arkkitehti SAFA, ark, PS, projektipäällikkö, RAP, Vahanen Oy, Vahanen arkkitehdit Vahanen Arkkitehdit Oy
Urakoitsija: Oka Oy (Myöhemmin Lemminkäinen)

Mitä Mannerheimintie 83-85:n remontissa tehtiin?

Merkittävin syy julkisivuremontin tekemiseen oli rappauksessa ilmenneet halkeamat, joiden korjaamiseksi piti löytää uusi ja pitkäaikainen korjausratkaisu.
Korjausvaihtoehtoina selvitettiin olemassa olevan rappauksen paikkaus ja puhdistus, uusi terastirappaus tai uusi paksulaastirappaus eristekerroksen päälle. Hankesuunnitteluvaiheessa tehtiin koekorjauksia ja neuvoteltiin vaihtoehdoista rakennusvalvonnan kanssa ja laadittiin kustannusarvio.
Kaupunkikuvalliset arvot olivat vahvasti mukana sekä 50-luvun hengen säilyttäminen koko rakennusrivistössä sekä  värityksen hienosäätö.
Osapuolten välinen yhteistyö toimi hyvin: Hallitus oli mukana kokonaisuudessaan kaikissa vaiheissa, samoin isännöitsijä. Myös suunnittelijat olivat tiiviisti mukana toteutusvaiheessa ja urakoitsijalla oli korkeat laatutavoitteet.
Osapuolen yhteistyö oli vilkasta, ongelmia rakentavasti ratkova ja toisiaan arvostavaa.

Hallituksen puheenjohtaja: Pasi Rosnell, puh. 020 7630 213, pasi.rosnell@zmp-zodiac.com
Isännöitsijä: Anita Pietikäinen Helsingin Seudun Isännöitsijät Oy ISA, anita.pietikainen@hsi.fi
Suunnittelijat:
Eero Jukkola Leo Osara Oy, puh. 040 737 2113, eero.jukkola@osara-ark.fi
Antti-Ville Räisänen Nexon Consulting Oy, puh. 040 833 0252, antti.raisanen@nexonconsulting.fi
Urakoitsija: Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy

Mitä tehtiin As Oy Pääskylänkatu 7:n julkisivuremontissa?

Vuonna 1928 valmistunut taloyhtiö, jonka 82-vuotiasta julkisivurappausta korjattiin laajemmassa mitassa vasta ensimmäistä kertaa – toki paikkakorjauksia lienee tehty aikaisemminkin.
Taloyhtiössä on ollut pitkän tähtäyksen suunnittelua jo pitkään ja ullakkorakentamistakin harkittu ja selvitetty pariinkin otteeseen. Putkiremontti taloyhtiössä tehtiin jo vuosina 2005-2006.
Taloyhtiön PTS:n perustavoitteeksi on asetettu kokonaisvastikerasituksen pitäminen mahdollisimman kohtuullisena.
82-vuotiaan taloyhtiön arkkitehtuuri pyrittiin säilyttämään mahdollisimman alkuperäisenä
Julkisivujen alkuperäiset värit selvitettiin tarkoin kaikkien rakennusosien osalta
Asiantuntija Pentti Pietarila avusti hallitusta mahdollisimman hyvin alkuperäistä väritystä jäljittelevien maalaustapojen ja värien löytämisessä
Julkisivukoristeet mallinnettiin tarkoin ja tehtiin uudelleen alkuperäisten mittojen mukaisiksi
Ylimmän kerroksen koristeita ei tehty muottien avulla vaan käsityönä alkuperäisten mallien mukaan
Yhtiöllä on nuorekas, pätevä ja innokas hallitus, joka osaa ja uskaltaa tehdä päätöksiä ja panna ne tehokkaasti toimeen
Isännöinti on hyvissä ja osaavissa käsissä
Hankkeen suunnittelija/valvojan ammattitaito oli erinomainen
Remonttiin saatiin kokenut ja taitava urakoitsija, joka osasi valita hyvät aliurakoitsijat
Pätevää asiantuntija-apua oli saatavissa entisöintiin
Yhtiöllä on järkevät ja huolelliset osakkaat, jotka osaavat tehdä pitkäjänteisiä päätöksiä yhteisen omaisuutensa arvon turvaamiseksi.

Hallituksen puheenjohtaja: Ville Sinisalo, puh. 040 766 22019, ville.sinisalo@helsinki.fi
Hallituksen puheenjohtaja remontin aikana: Paavo Marttila, puh. +358 407 322 777, p.marttila@phnet.fi
Isännöitsijä: Harri Puolakanaho HN, AIT, Realia Isännöinti Oy, puh. puh 010 228 6148, harri.puolakanaho@realia.fi
Suunnittelijat:
Mika Wanne Rakennuskonsultointi Treuthartdt Oy
Värisuunnittelu Pentti Pietarila Petapi
Julkisivu-urakoitsija: Liehunen Oy


Liitteet:

Lehdistötiedote
Perustelut
1. sija Mannerheimintie
1. sija Vattuniemenkatu
Kunniamaininta