”YHDESSÄ” voitti Julkisivuyhdistyksen kerrostalon korjauksen ideakilpailun

Hissitön kerrostalo uudistui

Opiskelijoiden tehtävänä oli ideoida 1960-luvun lopulla rakennettujen kahden pienkerrostalon täydennysrakentaminen, esteettömyyspolun ratkaiseminen, mahdollinen julkisivujen ilmeen kohentaminen, energiatehokkuuden ja toiminnallisuuden parantaminen sekä pihamiljöön uusiminen.
Ehdotuksia kilpailuun saatiin kaikkiaan 18. Kilpailun yleistasoa palkintolautakunta piti korkeana. Kilpailussa oli mukana useita ennakkoluulottomia ehdotuksia sekä energiatehokkuuden, materiaalinkäytön että teknisten ratkaisujen suhteen.
Parhaissa ehdotuksissa oli jalostettu nykyistä rakennusta ja saatu siitä arkkitehtuuriltaan kiinnostavampi ja asuntomarkkinoilla vetovoimaisempi. Positiivisia muutoksia oli saatu aikaan myös hyvinkin hennoilla ja varovaisilla toimenpiteillä. Muutamassa ehdotuksessa oli poikkeuksellisen ansiokkaasti tutkittu joko rakenteita, esteettömyyttä tai ekologiaa, mikä otettiin arvostelussa myönteisesti huomioon.

Kerrostalokorjauksen ideakilpailu viidennen kerran

Kilpailu järjestettiin viidennen kerran. Sen järjesti Julkisivuyhdistys r.y. yhdessä Aalto yliopiston Teknillisen korkeakoulun, Oulun yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtikoulujen kanssa.
Palkintolautakuntaan kuuluivat Julkisivuyhdistyksen nimeäminä DI Mikko Tarri Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja, TkT Jussi Mattila Betoniyhdistys ry,. arkkitehti, SAFA, Maritta Koivisto Betoni-lehti, arkkitehti, SAFA Pekka Voltti, toimittaja Auri Häkkinen Rakennuslehti. Oulun yliopiston edustajina olivat professori Jouni Koiso-Kanttila Rakennusoppi, professori Yrjö Tuppurainen Korjausrakentaminen, Tampereen teknillisen yliopiston nimeäminä professori Markku Hedman Asuntosuunnittelu ja professori Kari Salonen Rakennusoppi sekä Aalto Yliopiston Teknillisen korkeakoulun nimeäminä professori Hannu Huttunen Asuntosuunnittelu ja tuntiopettaja Jaakko Keppo Rakennusoppi.

Lisätietoja kilpailusta:

Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Tarri, puh. 0400 57 66 33 , email

Lisätietoja tiedotusmateriaalista:

Julkisivuyhdistyksen sihteeri Riina Takala, puh. 040 502 1769, email

Julkisivuyhdistys r.y. on vuonna 1995 perustettu aatteellinen yhdistys, jonka tavoitteena on edistää hyvää julkisivurakentamista. Yhdistykseen kuuluu noin sata jäsentä, jotka edustavat kattavasti julkisivualan tuoteteollisuutta, urakoitsijoita, arkkitehtejä ja suunnittelijoita sekä tutkimus- ja oppilaitoksia.

Ehdotuskohtaiset perustelut
IDEAKILPAILUn arvostelu
Alkuperäinen talo
1. palkinto Yhdessä
2. palkinto Sopukat
2. palkinto Cassis
Lunastus Mr Beam
Lunastus Puun tuntu