Lämmöneristepaksuudet suomalaisissa betonielementtirakenteisissa asuinkerrostaloissa (BeKo-artikkeli

Lämmöneristepaksuudet suomalaisissa betonielementtirakenteisissa asuinkerrostaloissa (BeKo-artikkelisarja osa 6)

Betonijulkisivun kuntotutkimuksessa kenttätutkimusten yhteydessä julkisivuista porataan betonilieriöitä laboratoriotutkimuksia varten. Näyteporauksen jälkeen porareiästä tehdään erilaisia mittauksia ja tarkasteluja muun muassa lämmöneristeiden ja sandwich-elementtien ansaiden suhteen. Porareiästä tarkastellaan lämmöneristeiden tyyppiä, kuntoa sekä kosteustilannetta ja mitataan lämmöneristeen paksuus. BeKo-tietokantaan kerättyjen noin 950 rakennuksen kuntotutkimustiedoista löytyy siten varsin kattava otos 1960 – 1996 rakennettujen betonijulkisivujen todellisista mitatuista lämmöneristepaksuuksista.

Artikkeli julkaistu Kiinteistöposti-lehdessä, joka ilmestyi marraskuussa 2010.

Lue lisää