Kuntotutkimukset rakennuksen elinkaaren aikana (BeKo-artikkelisarja osa 4)

Kuntotutkimukset rakennuksen elinkaaren aikana (BeKo-artikkelisarja osa 4)

Rakennuksen elinkaaren jokainen vaihe tuottaa erilaista tietoa rakenteiden ja rakennusosien vaurioitumisesta, joka on lähtötietona kunnossapidon suunnittelulle sekä seuraavan vaiheen vaurioitumisen seuraamiselle. Rakennuksen ja sen yksittäisen rakennusosan vaurioitumiseen liittyvää tietoa aletaan
tuottaa ja sitä on siten saatavissa jo suunnitteluvaiheesta lähtien.

Artikkeli on julkaistu Kiinteistöposti PääkaupunkiseutuExtrassa nro 6, joka ilmestyi elokuussa 2010.

Lue lisää