Kuntotutkimusten kattavuus – vertailu BeKo-tietokantaan (osa 3)

Kuntotutkimusten kattavuus –

vertailu BeKo-tietokantaan (osa 3)

Betonijulkisivujen kuntotutkimussystematiikan kehittäminen alkoi Suomessa 1980- ja 1990-lukujen taitteessa, jolloin tehtiin ensimmäiset aiheeseen liittyvät diplomityöt sekä laajempaa tieteellistä tutkimusta. Tämän työn tuloksena laadittiin silloisessa Tampereen teknillisessä korkeakoulussa ensimmäinen valtakunnallinen kuntotutkimusohje by 42 Betonijulkisivun kuntotutkimus, joka ilmestyi 1997. Kuntotutkimusohje yhtenäisti eri kuntotutkijoiden käytäntöjä ja loi alalle yhteiset vaatimukset ja ohjeistuksen kuntotutkimusten sisällöistä ja otantojen laajuudesta. Kuntotutkimusohjetta päivitettiin ja tarkennettiin vuonna 2002 ilmestyneeseen uuteen painokseen.

Artikkeli on julkaistu Kiinteistöposti Professional-lehdessä nro 4, joka ilmestyi toukokuussa 2010.

Lue lisää