Betonijulkisivujen ja -parvekkeiden vaurioituminen BeKo-tutkimuksen mukaan

Betonijulkisivujen ja -parvekkeiden vaurioituminen BeKo-tutkimuksen mukaan

Tampereen teknillisen yliopiston Rakenteiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmän vuosina 2006 – 2009 toteuttamassa
BeKo – Betonijulkisivujen ja -parvekkeiden korjausstrategiat -tutkimuksessa kerättiin kattava otos betonielementtikerrostaloihin
tehtyjä kuntotutkimusraportteja. Niiden perusteella selvitettiin muun muassa suomalaisten betonikerrostalojen vaurioitumisherkkyyttä sekä korjaamiseen johtaneita syitä.
Mitä tutkimuksesta jäi käteen ja mitkä ovat keskeisimpiä konkreettisia tuloksia? Näistä tuloksista kerrotaan Kiinteistöposti-lehdessä artikkelisarjassa. Tässä ensimmäisessä avataan tutkimuksen tavoitteita sekä taustoja.

Artikkeli on julkaistu Kiinteistöposti-lehdessä nro 2, joka ilmestyi helmikuussa 2010.

Lue lisää