Ossi-Mikko Niemelä tutki julkisivujen talviaikaista korjaamista

Ossi-Mikko Niemelä tutki julkisivujen talviaikaista korjaamista

Tutkimuksessa havaittiin, että tilaajat ja muut rakennushankkeiden osapuolet voivat
kiinnostua talvelle ajoitetuista hankkeista, vain jos urakoitsijat tekevät laadullisesti ja
kustannuksellisesti onnistuneita talvelle ajoitettuja urakoita.
Tutkimus osoitti, että talvitoteutusta kohtaan on ennakkoluuloja. Niiden poistamiseksi taloyhtiö on saatava
motivoitua hankkeen ajoituksen muuttamiseen totutusta, jolloin urakoitsijat voivat
osoittaa hallitsevansa myös talviolosuhteissa rakentamisen.
Telineurakoitsijoiden menetelmien ja välineiden kehittyminen ovat mahdollistaneet julkisivu- ja
parveketelineiden tiiviin suojauksen. Lämmittimet ovat kehittyneet ja vaihtoehtoisten
menetelmien määrä on kasvanut.
Tutkimuksen perusteella kuitenkin havaittiin, että urakoitsijoiden lämmityksen suunnittelussa on vielä kehitettävää. Talvella suoritettavan korjaustyön havaittiin nykyisillä menetelmillä aiheuttavan urakoitsijalle kustannuslisän
suorien kustannusten osalta, mutta vähentävän asukkaille korjaustyöstä aiheutuvia
haittavaikutuksia ja parantavan korjaustyön laatua.

Näin toteaa Ossi-Mikko Niemelä diplomityössään Betonirakenteisten julkisivujen ja parvekkeiden korjaaminen talviolosuhteissa. Diplomityö valmistui 2008.

Betonirakenteisten julkisivujen ja parvekkeiden korjaaminen talviolosuhteissa