Väitöskirja ulkoverhouslaudan käyttäytymisestä kosteusrasituksessa

Väitöskirja ulkoverhouslaudan käyttäytymisestä kosteusrasituksessa

Jari Virran väitöskirjassa on tutkittu ulkoverhouslaudan paksuuden, puulajin ja lämpökäsittelyasteen vaikutusta ulkoverhouslaudan kaareutumisherkkyyteen syklisessä kosteusrasituksessa.

Väitöskirjan loppuosassa syvennyttiin kapillaarisen veden ja sen aiheuttamien turpoamajännitysten mallitukseen. Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että ohuet ulkoverhouslaudat ovat herkkiä kaareutumaan syklisessä kosteusrasituksessa. Ulkoverhouslaudan kaareutumisherkkyyttä, eli ulkopinnan toistuvaa venymistä ja kutistumista, voidaan pienentää käyttämällä riittävän paksua ulkoverhouslautaa, puulajin valinnan avulla tai lämpökäsittelyn avulla. Mallitusosuudessa tuotettiin osakomponentteja tulevaisuudessa rakennettavien käyttöikämallien perusraaka-aineeksi.

Tietoja teoksesta:

Nimi: TkT Jari Virta

Väitöskirjan nimi: Wooden Cladding Boards in Cyclic Moisture Conditions – Studies of Cupping, Moisture Distribution and Swelling Stress

Julkaisija: Teknillinen korkeakoulu, talonrakennustekniikan laboratorio

Julkaisuvuosi: 2006

Julkaisun numero: TKK-TRT-128

Julkaisun saatavuus: paula.suhonen@tkk.fi tai jari.virta@kiinteistoliitto.fi

Väitöskirjaan: