Rakennusten energiatalouden parantaminen kannattaa

Tutkimuksen mukaan nykyisillä energianhinnoilla energiakorjaustoimenpiteisiin investoinnin takaisinmaksuajat ovat liian pitkiä, jotta rakennusta kannattaisi korjata vain sen energiankulutuksen pienentämiseksi. Sen sijaan rakennuksen muun korjauksen yhteydessä energiakorjaustoimenpiteillä on mahdollista vähentää selvästi lämmitys- tai jäähdytysenergian tarvetta.

VTT:n tiedotteen mukaan tutkijat ehdottavatkin, että korjausrakentamismarkkinoille tulisi kehittää uusia palvelutuotteita energiakorjausten laajamittaisen kysynnän kasvattamiseksi. Tuotteiden ja konseptien kehityksessä tulisi ottaa huomioon soveltuvuus useampaan rakennustyyppiin. Korjausrakentamismarkkinoilla olisi myös selkeä tarve laskentamallille, jolla energiakorjausinvestointien kannattavuutta pystytään laskemaan. Näin rakennuksen omistaja saisi selkeitä laskelmia energiakorjausinvestointipäätöksen tueksi ja energiatehokkuustodistuksen käyttöönottaminen korjausrakentamisessa helpottuisi.

Hankkeessa kartoitettiin rakennuksen energiankulutusta pienentäviä korjausmenetelmiä osa-alueina rakenteelliset parannukset, lisäeristys ja ilmantiiveyden parantaminen, lämmöntuottojärjestelmät, ilmanvaihtojärjestelmät, valaistus, sähkölaitteet, aurinkosuojaus ja jäähdytys. Korjausten vaikutuksia rakennuksen lämmitys- tai jäähdytysenergiankulutuksen pienentämiseen tutkittiin laskennallisesti esimerkkirakennuksina 1960-luvulla rakennetut sähkö- tai öljylämmitetty pientalo, 1950-, 60- ja 70-luvun asuinkerrostalot, sekä 1980-luvun toimistorakennus. Esimerkkirakennusten energiankulutus laskettiin ennen energiakorjauksia ja niiden jälkeen.

Olemassa olevien rakennusten energiankulutusta voitaisiin vähentää käyttämällä energiatehokkaita lämmitysjärjestelmiä ja sähkölaitteita, parantamalla rakenteiden lämpöeristystä ja ilmantiiviyttä sekä paremmalla lämmön talteenotolla.

Tutkimusraporttiin: