Julkisivukilpailu ratkennut

Arkkitehtiopiskelijoiden julkisivukilpailun ehdotuskohtaiset perustelut:

PUNAISET     (1. PALKINTO) – Altti Suominen Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto – 2 500 euroa

Työssä on onnistuttu uudistamaan rakennus sen alkuperäiselle rakennusajankohdalle tunnusomaisia piirteitä kadottamatta. Perusratkaisu on tyylikäs ja hauska.
Julkisivuissa on innovoitu ansiokkaasti modernin betoninkäytön mahdollisuuksia. Uusien julkisivuelementtien punaiset sävyt ovat kauniita, mutta sävyjen sommittelu olisi kaivannut vielä hiomista. Pitkillä julkisivuilla elementtien sävyjen kirjo vaikuttaa hieman satunnaiselta, vailla sommitelmaa olevalta.
Tällaisessa matalassa rakennuksessa julkisivuelementtien olisi voinut ehdottaa olevan kolmen kerroksen korkuisia, jolloin voitaisiin välttyä hankalilta ja kalliilta ripustuskiinnityksiltä. Tällöin saumajako tulisi toteuttaa valesaumoin, joka olisi toimiva tapa rajata myös elementtien väliset sävyerot. Julkisivujen uusimisen yhteydessä olisi ollut myös hyvä mahdollisuus parantaa rakennuksen vaipan lämmöneristävyyttä sekä energiataloudellisuutta paksuntamalla lämmöneristystä 100 mm:stä (U= 0,4 W/m²K) esimerkiksi 175 mm:iin (U= 0,24 W/m²K), jolloin vaippa täyttäisi nykyisen lämmöneristysmääräyksen vaatimustason (U= 0,25 W/m²K).
Innovatiivista on myös teräksisten parvekkeiden komponenttiajattelu. Katujulkisivun kotelomaiset parvekkeet ja uudet valoisat porrastornit rytmittävät rakennusta ansiokkaasti ja ne ovat parannus katutilassa.
Ehdotuksessa ei ole esitetty muutoksia asuntoratkaisuihin. Asuntopohjien käsittelemättä jättäminen ja huoneistosaunojen puuttuminen olisi tullut huomioida parantamalla selkeästi yhteissaunatilojen laatutasoa.
Piha on hieman kaavamaisesti ratkaistu, joskin suunnittelussa on pyritty huomioimaan eri-ikäiset käyttäjäryhmät.

Punaiset kuvia

VARIAATIO (1. PALKINTO) – Toni Sillanpää Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin osasto -  2 500 euroa

Ehdotuksessa on rakennuksen julkisivut uudistettu kokonaisuudessaan, mutta rakennuksen alkuperäinen hahmo on silti yhä tunnistettavissa.
Rakennuksen kaikki julkisivut on päällystetty uuden lämmöneristeen suojaksi ripustetuin monen värisin lasilevyin. Esitetty idea on innovatiivinen ja kehityskelpoinen. Rakennus on muuttunut hyvin värikkääksi, mutta tekijä on onnistunut työstämään suunnitelmansa silti hallitun eheäksi. Vahva sommitteluote näkyy myös uusien ripustettujen keveiden parvekkeiden sijoittelussa. Toteutuessaan rakennus voisi olla ympäristönsä väriläiskä, mutta ratkaisun monistaminen johtaisi ympäristön kaoottisuuteen.
Asuntopohjien muutokset ovat osin laajoja, mutta perusteltuja ehdotuksen kokonaisuuden kannalta. Päätyjen suuriin asuntoihin on onnistuttu suunnittelemaan useita makuuhuoneita, kantavan seinälinjan purku olisi silti ollut vältettävissä. 
Hissin sijoitus ja maantasokerroksen aktivoiminen on onnistunut. Asuntojen sijoittaminen maantasokerrokseen ei kerroskorkeuden vuoksi ole kuitenkaan esitetyllä tavalla mahdollista.
Piha-alue uusine järjestelyineen, pihaa suojaavine varastoineen ja kumpareineen on yksi kilpailun parhaita.

 Variaatio kuvia

Phunky Box (3. PALKINTO) – Maija Tolmunen Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin osasto – 1 000 euroa

Kauttaaltaan elegantti ratkaisu, jossa vanhaa rakennusta on varmaotteisesti jalostettu siten, että se nousee oman alkuperäisen aikakautensa kauneimpien esimerkkien tasolle.
Erityisesti katujulkisivu on harmoninen. Uudet julkisivusta voimakkaasti ulostyöntyvät parvekekotelot jäsentävät rakennusta onnistuneesti.  Puumateriaalin käyttö esitetyllä tavalla ei ole kuitenkaan materiaalille luonteenomaista, niinpä esimerkiksi keraaminen lankku olisi voinut puolustaa paikkaansa ehdotuksessa. Samoin kuultokäsiteltäviksi ehdotettujen puupintojen ja ikkunoiden pitkäaikaiskestävyys epäilyttää.
Asuntopohjien muutokset ovat harkittuja, suurten asuntojen makuuhuonemäärä on kuitenkin niukka. Liikuntarajoitteisten huomioiminen erityisasunnoissa on eräs työn ansioita.
Maantasokerroksen suunnittelu ja tilojen liittyminen pihan toimintoihin jää hieman keskeneräiseksi. Koska kaikissa asunnoissa ei ole saunaa, olisi yhteissaunan suunnitteluun ollut syytä panostaa.
Piha-aluetta on suojattu onnistuneesti pienin varastoin, muutoin piha-alueen ideointi on viitteellistä.

Phunky Box kuvia

PIHATALKOOT (LUNASTUS) – Riku Juusti Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto – 500 euroa

Työssä on realistinen ja kokonaisuuden hallitseva ote, joka heijastaa tekijän vankkaa ammattitaitoa.
Esitetty lisäkerros säilyttää rakennuksen linjakkuuden ja rakennus sopii edelleen luontevasti aikansa miljööseen. Julkisivujen puuosat olisi voinut esittää toteutettaviksi elementtirakenteisina. Näin ne olisi voitu suunnitella irrotettaviksi helpompaa huoltomaalausta tai kokonaan uusimista silmällä pitäen. Tasakattoisuutta olisi ollut syytä lisäkerrosta suunniteltaessa loiventaa.
Porrasjärjestely on omaperäinen, mutta toimiva ja uudet portaat yhdessä niihin liittyvien asuntojen parvekkeiden kanssa muodostavat katujulkisivussa onnistuneen aiheen. Kokonaisuudessaan julkisivuja leimaa monipuolinen, mutta esteettisesti hyvin hallittu materiaalinkäyttö.
Asuntopohjiin esitetyt pienet muutokset parantavat asuttavuutta.
Pihan käsittely on hieman varovaista, mutta esitetyt aiheet ovat luontevia.

 

Suburbus pinus (LUNASTUS) – Tommi Puustinen ja Teuvo Tuorila Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto – 500 euroa

Kilpailuehdotus on varmaotteinen ja linjakas. Vanhan rakennuksen ilmeen uudistaminen rakennuksen eteen rakennettavan itsenäisen parvekejulkisivun avulla on raikas ja omaperäinen. Suunnitelmassa jää silti epäilyttämään, onko esteettisesti perusteltua ulottaa katososa rakennuksen molemmilla puolilla koko julkisivun mitalle. Uudet katokset suojaavat erinomaisesti julkisivupintoja säärasitukselta.
Asuntojen nykyaikaistaminen on tapahtunut pienin ja realistisin keinoin. Ratkaisut suurine parvekkeineen ovat tutkittuja ja parantavat asumisen laatua. Maantasokerroksen asuntojärjestelyt eivät ole esitetyssä muodossaan mahdollisia kerroskorkeuden vuoksi, toisaalta asuntojen lisäys on johtanut pihalla tarpeettoman suureen rakentamiseen ja autopaikkalisäykseen.