Työturvallisuustutkimus

Julkisivukorjausten turvallisuusohjekortit

Julkisivukorjaaminen poikkeaa uudisrakentamisesta merkittävästi. Julkisivukorjauksissa hankkeen lähtökohdat ovat erilaiset uudisrakentamiseen verrattuna, lähtökohtana on yleensä käytössä oleva rakennus, jonka vaurioituneita rakenteita lähdetään korjaamaan. Olemassa oleva rakennus ja sen käyttö luovat merkittäviä rajoitteita sille, mitä itse asiassa korjaustyön aikana voidaan tehdä ja esim. minkälaisia työmenetelmiä voidaan valita. Lisäksi julkisivukorjaamisessa tilaajana on usein rakennusalan ei-ammattilainen, tyypillisesti asunto-osakeyhtiö, jolla ei ole riittävää osaamista korjaushankkeiden rakennuttamisesta.

Julkisivukorjausten työturvallisuuden parantamiseksi sekä urakoitsijoiden toimintaedellytysten parantamiseksi käynnistettiin Työsuojelurahaston tuella tutkimushanke Julkisivukorjausten turvallisuus. Tutkimushanke toteutettiin Tampereen teknillisellä yliopistolla Rakennetekniikan laitoksella vuosina 2004 – 2005. Tutkimusryhmän muodostivat DI Matti Haukijärvi ja DI Saija Varjonen. Tutkimushanketta ohjasi prof. Matti Pentti.

Hankkeen tuloksena syntyi opastusta ja ohjeistusta julkisivukorjausten läpivientiä varten. Ohjeistuksessa on kiinnitetty huomiota erityisesti asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeiden turvalliseen läpivientiin. Julkisivukorjausten turvallisuuden parantamiseksi laadittiin 7 kpl ohjevihkosia ei aihealueista. Ohjevihkoset sekä hankkeen loppuraportti ovat ladattavissa näiltä sivuilta.

Tutkimushanke on toteutettu Työsuojelurahaston, Julkisivuyhdistys ry:n, Suomen rakennussaumausyhdistys ry:n sekä Suomen maalarimestariliitto ry:n tuella.