Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005

Kymmenvuotista taivalta juhlittiin vuoden lopulla

Katajanokan Kasino antoi juhlavat puitteet Julkisivuyhdistyksen kymmenvuotisjuhlille, jossa tehtiin historiaa myös nimeämällä yhdistyksen ensimmäinen  kunniajäsen. Kunniajäsenen arvonimen sai yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Matti Pentti Tampereen teknillisestä yliopistosta. Hän on ollut mukana yhdistyksen toiminnassa alusta alkaen.

   JUKOn valmistuminen vuoden 2005 aikana oli myös merkittävä asia yhdistyksen historiassa: julkisivukorjaamisen laadukasta läpiviemistä opastavaa käsikirjaa ja siihen liittyvää, ammattilaisille tarkoitettua elinkaarilaskentatyökalua on työstetty useamman vuoden ajan.

Vuonna 2002 käyntiin lähtenyt JUKO valmiiksi

   Julkisivukorjaamisen tuotteistamishankkeesta vuonna 2002 liikkeelle lähtenyt tutkimus- ja kehityshanke eteni siihen vaiheeseen, että julkisivukorjaamista opastava käsikirja julkistettiin Internetissä ja tiedotettiin muissakin kanavissa. Materiaali löytyy Julkisivuyhdistyksen kotisivuilla olevan linkin kautta.

   Käsikirjan tarkoituksena on palvella niin maallikkoita kuin ammattilaisiakin julkisivukorjaushankkeiden läpiviemiseksi laadukkaasti. Lisäksi JUKOon liittyy ensisijaisesti ammattilaisten käyttöön tarkoitettu elinkaarilaskentaohjelma, jota toimii excel-taulukko-ohjelmassa. Elinkaarilaskentatyökalu on yhdistyksen kaupallinen tuote ja maksaa tällä hetkellä 200 euroa (+alv 22%).

   JUKOa toteuttamassa ovat olleet yhdistyksen lisäksi Alumglas Oy, Lumon Oy, LTM-Company Oy, OKA Oy, maxit Oy Ab,Parma Oy, Paroc Oy, Rautaruukki Oyj, Saint-Gobain Isover Oy, Saumalaakso Oy, Steni-Finland Oy, Tiivi Oy ja Tiiliteollisuus.

   Toinen, julkisuuttakin positiivisesti saanut tutkimus, julkisivumarkkinaselvitys, saatiin valmiiksi. Siinä kartoitettiin mahdollisimman laajasti sekä julkisivujen uudisrakentamisen että korjausrakentamisen määriä. Se sisälsi julkisivumarkkinoita selvittävän osion lisäksi myös ennusteen tulevasta kehityksestä.

   Julkisivuyhdistyksen tilaaman tutkimuksen toteuttivat Terttu Vainio, Erkki Lehtinen ja Harri Nuuttila VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Oy:stä.

   Tutkimuksen johtoryhmään ja sen rahoittamiseen osallistuivat yhdistyksen lisäksi Heikki Käkönen Julkisivuyhdistyksen edustajana, Mikko Auer Tikkurila Paints Oy:stä, Harri Kemppainen Saint-Gobain Isover Oy:stä, Jan Sandsund Parma Oy:stä, Juha Valtari Rautaruukki Oyj:stä, Jukka Sevón Paroc Oy Ab:stä ja Jorma Mäkipää Optiroc Oy Ab:stä.

   Kolmas päätöksen saaduista tutkimushankkeista oli Työturvallisuustutkimus, jota veti Matti Haukijärvi Tampereen teknillisestä yliopistosta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut tuottaa julkisivujen korjaamiseen yhdenmukaisia työturvallisuusohjeita erityisesti urakoitsijoille, mutta myös rakennuttajille ja suunnittelijoille. Materiaalia on hyödynnetty myös JUKOn osana.

   Korjaustoimenpiteiden vaikutukset betonijulkisivujen käyttöikään on Teknillisessä korkeakoulussa meneillään oleva, osin Suomen akatemian ja Tekesin rahoittama tutkimushanke. Sen tarkoituksena on analysoida systemaattisesti kaikki julkisivujen rappeutumiseen vaikuttavat tekijät sekä kehittää tietokanta/apuväline korjaustoimenpiteiden valintaan. Lisäksi tutkimus tähtää kansallisen strategian esittämiseen ohjekirjana 60- ja 70-luvulla rakennettujen julkisivujen kunnostamiseen.

   Julkisivuyhdistyksen edustajina tutkimuksen johtoryhmässä ovat olleet Jussi Mattila ja Ilkka Hiltunen.

Julkisivutekopalkinto julkistettiin

   Julkisivuyhdistyksen kymmenes toimintavuosi käynnistyi juhlavasti julkistamalla Julkisivuteko 2004 -palkinto tammikuisilla Julkisivumessuilla Wanhassa Satamassa. Se myönnettiin Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistolle ja Jakomäen Kiinteistöt Oy:n Jakomäen Kiinteistöyhtiöiden julkisivukorjauksille. Palkintosumma oli 5000 euroa.

   Ensimmäistä kertaa palkinto oli jaettu kahteen kategoriaan: arkkitehtuuriiin sekä tekniikkaan ja tutkimukseen.

   Julkisivuteko 2004 -palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi yhdistyksen varapuheenjohtaja Jukka Sevón. Arkkitehtuurin osalta päätuomarina toimi arkkitehti Pekka Helin ja tekniikan ja tutkimuksen osalta professori Ralf Lindberg.

   Palkintoraatiin kuuluivat arkkitehti Aila Asikainen Suomen Arkkitehtiliitto ry:n nimeämänä, rakennusneuvos Reijo Korhonen Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n nimeämänä sekä Julkisivuyhdistyksen nimeäminä arkkitehti Eero Jukkola ja diplomi-insinööri Risto Vahanen. Sihteerinä toimi Riina Takala Suomen Media-Kamari Oy:stä.

Kymmenvuotistaivalta juhlittiin

   Katajanokan Kasinon perinteikäs ilmapiiri antoi erinomaiset puitteet Julkisivuyhdistyksen kymmenvuotistilaisuuksille 24. marraskuuta. Juhlaseminaarissa, joka pidettiin virallisen syyskokouksen yhteydessä, kuultiin mielenkiintoisia, tulevaisuuden arkkitehtuuria visioivia ja rakennustekniikkaan liittyviä  näkökulmia valottavia puheenvuoroja.

   Tilaisuudessa esiintyivät professori, arkkitehti SAFA Jyrki Tasa Oulun yliopistosta, jonka aiheena oli "Nykyfasadeja etsimässä",  DI, suunnittelujohtaja Vilho Pekkala Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy:stä, jonka aiheena oli "Toimivuuden perustekijät myös tulevaisuuden julkisivuissa" ja arkkitehtiopiskelijan puheenvuoron käyttänyt arkkitehti Paula Julin. Hän esitteli voittamansa kansainvälisen Archiprix-arkkitehtuurikilpailun kilpailutöitä ja oman lopputyönsä, jossa hän oli suunnitellut Tammerkosken yläjuoksun asuinalueen ilmettä tulevaisuudessa.

   Syyskokoukseen osallistui 33 jäsentä.

   Iltapukuihin sonnustautunut juhlayleisö pääsi myöhemmin todistamaan yhdistyksen ensimmäisen kunniajäsenen nimeämisen. Matti Pentin valinta oli sikäli luonnollinen, että hän on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 1995-1997 sekä 2000-2001.

   Illan kulttuuripitoisesta annista vastasivat Stella Polariksen näyttelijät ja musiikista Miikka Kallio Band.

   Avec-tilaisuutena pidetty juhlaillallinen keräsi paikalle yli 60 osanottajaa.

   Kymmenvuotisjuhlallisuuksia ideoineeseen toimikuntaan kuuluivat Ari T. Koski puheenjohtaja, Jussi Mattila, Klaus Söderlund, Riina Takala, Keijo Wääri ja Boris Panschin.

Rakennuslupa-asiat esillä vuosikokouksessa

   DI Kauko Juutinen Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirastosta valotti 26.5.2005 pidetyssä vuosikokouksessa rakennusvalvontaviranomaisen näkemyksi maankäyttö- ja rakennuslain asettamista tavoitteista julkisivujen korjaamiselle.

   Lisäksi tilaisuudessa, johon osallistui 28 jäsentä,  arkkitehti Eero Jukkola kertoi julkisivukorjaamisesta arkkitehdin näkökulmasta ja tekniikan lisensiaatti Jukka Lahdensivu luonnonkiviverhottujen, massiivitiilirakenteiden kunnosta ja kunnon selvittämisestä.

Jäsenmatka Barcelonaan

   Viime vuosina P- ja B-alkuisiin eurooppalaisiin kaupunkeihin tehdyt jäsenmatkat saivat jatkoa Barcelonaan Construmat-rakennusalan messuille suuntautuneesta matkasta, joka toteutettiin 14.-16.4.2005. Kiertoajelun, messut ja juhlapäivällisen sisältäneelle matkalle osallistui 22 jäsentä.

Hallitus kokousti kuusi kertaa

   Hallituksen varsinaisia ja varajäseniä olivat vuonna 2005 puheenjohtajana Jussi Mattila, Klaus Söderlund, Boris Panschin, Keijo Wääri, Harri Kemppainen, Jukka Sevón, Ilkka Hiltunen, Jouni Kourula, Ari Mielty, Jyrki Hutri, Heikki Käkönen, Martti Hekkanen, Juha Valtari, Ari T. Koski, Yrjö Suonto, Harri Hagan.

   Vuoden 2005 tilintarkastajia ovat Simo-Pekka Valtonen ja Petri Silvennoinen, varalla Pentti Liimatta ja Turkka Kuusisto.

   Jäsenmaksut olivat 900 euroa ryhmän 1 jäseniltä, muilta 100 euroa.

Jäsenmäärä pysynyt noin 90:ssä

   Jäsenluettelossa oli vuoden lopussa 92 yritys-, yhteisö- ja henkilöjäsentä. Teollisuus-, urakointi- ja niitä vastaavien jäsenyrityksen ryhmään kuului 34, arkkitehtitoimistojen ja arkkitehtien ryhmään 10, rakennesuunnittelutoimistojen, -suunnittelijoiden ja vastaavien ryhmään 27 ja tutkimuslaitosten, viranomaisten ja muiden ryhmään 21 jäsentä.

FISE Oy:n jäsenyys

   Julkisivuyhdistys kuuluu rakennus-, lvi- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä myöntävään FISE Oy:öön, jonka yhtiökokouksissa ja hallituksessa Julkisivuyhdistystä on edustanut Heikki Käkönen. Lisäksi Matti Pentti on kuulunut rakennusfysiikan pätevyyksien arviointilautakuntaan ja Heikki Käkönen on ollut myös betonikorjausten ja kuntotutkimusten pätevyyksien arviointilautakunnassa.

24.4.2006 / rt