Entistä nuorempia rakennuksia korjataan

Entistä nuorempia rakennuksia korjataan

Yhä nuorempia rakennuksia korjataan. Korjausten alaisten rakennusten iän nuorentuminen on ollut havaittavaa eri vuosien selvityksiä vertaamalla. Korjauksia on jo 1990 –luvun rakennuksissa. Myös 1940 ja 1950 –lukujen rakennusten osuus korjatuista on lisääntynyt. Yleisimmät korjausmenetelmät ovat vakiinnuttaneet asemansa. Julkisivukorjaukset ovat keskittyneet elementtijulkisivuihin, joille on pääasiallisesti tehty laastipaikkauskorjauksia. Erityyppisten rappausten osuus korjauksista on kohonnut. Tämän kyselyn vastauksissa tuli esiin kaksi nk. ”muuta vaihtoehtoa” puu ja keraaminen suurlaatta, mikä antaa kuvan julkisivukorjausten pintamateriaalien moninaisesta käytöstä.

Laastipaikkauskorjaukset ovat olleet parvekkeille ominainen korjausmenetelmä. Kylmän vuodenajan toteutukset ovat ilmoitusten mukaan lisääntymässä, erityisesti parvekekorjauksissa.

Näin todetaan tutkimusraportissa vuonna 2002. Tutkimuksen teki Juha-Pekka Maijala Tampereen teknillisestä yliopistosta.

Korjausraportti