Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003

Julkisivukorjaushanke vauhdissa

Arkkitehtiopiskelijoille tarkoitetun Julkisivukilpailun voittajien julkistaminen ja kilpailuun saapuneiden töiden esitteleminen avasi Julkisivuyhdistyksen yhdeksännen toimintavuoden vuonna 2003.

Pitkään vireillä olleessa Julkisivukorjausten tuotteistamishankkeessa edettiin ja elinkaarityökalua hiottiin käyttökuntoon. Lisäksi korjaustapakuvaukset ja suunnitteluohjeet valmistuivat kommentointi- ja lausuntokierrosvaiheeseen.

Yhdistys liittyi mukaan henkilöpätevyyksien toteamiseen erikoistuneen FISE Oy:n toimintaan.

Ulkomaan matka kohdistui Pariisin Batimat-messuille marraskuussa.

Lähiötalon arkkitehtikilpailu avasi toimintavuoden

Julkisivuyhdistyksen historiassa ensimmäisen kerran järjestetty arkkitehtiopiskeilijoille suunnattu Julkisivukilpailu sai myönteistä julkisuutta. Voittajat  julkistettiin 15.1.2003 Julkisivumessujen yhteydessä. Messuyleisöllä oli kahden päivän aikana myös mahdollisuus tutustua kilpailuun tulleisiin 28:aan ehdotukseen.

Kilpailuun osallistuivat Tampereen teknillisen yliopiston, Teknillisen korkeakoulun ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastot.  Arvostelulautakuntaan kuuluivat Heikki Käkönen, Klaus Söderlund, Matti Pentti, Kari Salonen ja Harri Hagan. Sihteerinä toimi Riina Takala.

Palkitut työt ja tekijät olivat seuraavat: Ensimmäinen palkinto "Retro", tekijöinä Kirsti Ek ja Niina Kilpelä, avustajana Samu Virkki, toinen palkinto "Kuusikko!", tekijöinä Katri Kangasniemi ja Riku Rönkä ja kolmas palkinto "Poksi", tekijänä Laura Vara. Lunastuspalkinnot saivat työt "Terä", tekijänä Lasse Paavilainen ja "Etusivun juttu", tekijänä Marttiina Kantola. Kunniamaininnat saivat ehdotukset "Julkinen sivuni", tekijänä Sampo Vallius, "Käpy selän alla", tekijänä Vesa Humalisto ja avustajina Sami Heikkinen ja Heli Pekkonen sekä "Korurasiat", tekijänä Sami Heikkinen ja avustajana Vesa Humalisto.

Kilpailun toteuttamista tukivat BestSeller Oy, LTM Company Oy, Rautaruukki Oy, Steni Finland Oy, Oy Tremco Ltd sekä Wood Focus ja Betoniyhdistyksen kautta Einar Kahelinin Rahasto sekä Kerttu ja Jukka Vuorisen Rahasto.

Julkisivukorjausten tuotteistamishanke eteni

Julkisivukorjausten tuotteistamishanke eteni ripeästi vuoden mittaan. Marraskuussa voitiin todeta, että esimerkiksi suunnitteluohjeet alkavat olla valmiita ja voidaan laittaa lausunto- ja kommentointikierrokselle.

Tätä ennen Martti Hekkanen VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta kehitti Excel-pohjaista elinkaarilaskentatyökalua, jota on tarkoitus hyödyntää myös piloteiksi ilmoittautuneissa taloyhtiöissä. Työryhmissä paneuduttiin tekemään korjaustapakuvauksia muun muassa ikkunakorjauksille, paikkaus- ja pinnoituskorjauksille sekä lisäeristys- ja verhoiluratkaisuissa.

Julkisivukorjaushankkeen tavoitteena on ollut kehittää julkisivujen korjaushankkeesta yleinen toteutusmalli, luoda tuote- ja yrityskohtaisia tuote- ja palvelukonsepteja sekä kehittää klinikkapalvelua. Projekti kestää vuoden 2004 syksyyn.

Julkisivukorjausmarkkinoita selvitettiin

Julkisivukorjausten markkinaselvitys koskien vuotta 2002 toteutettiin kevään aikana ja tulokset esiteltiin yhdistyksen vuosikokouksessa toukokuussa. Tutkimus osoitti muun muassa sen, että pääosa julkisivukorjauksista kohdistui vuonna 2002 1960- ja 1970 -luvuilla rakennettuihin taloihin, mutta enenevässä määrin myös 1980-luvun rakennuksiin.  Eniten korjattiin selvityksen mukaan betonielementtijulkisivuja ja käytetyin korjaustapa oli laastipaikkaus- ja pinnoitusmenetelmä. Tutkimuksen teki Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyksen toimeksiannosta ja toteuttajana oli Juha-Pekka Maijala.

Syksyn aikana hallituksessa keskusteltiin, että jokavuotiseksi tarkoitettu korjausmarkkinakysely vaatii kehittämistä ja sitä varten nimettiin työryhmä Heikki Käkönen ja Jukka Sevón.

Muut tutkimukset

Vuoden aikana päätettiin myös osallistua Tampereen teknillisessä yliopistossa käynnistyvään työturvallisuustutkimukseen sekä teknillisessä korkeakoulussa käynnistyvään Korjaustoimenpiteiden vaikutus betonijulkisivujen käyttöikään. Työturvallisuustutkimusta tekee Matti Haukijärvi TTY:stä. TKK:n hankkeeseen Julkisivuyhdistyksen edustajiksi johtoryhmään nimettiin Jussi Mattila ja Petri Ahonen.

Hankkeet käynnistyivät vuoden 2003 aikana, joten niistä on odotettavissa tuloksia vuoden 2004 aikana.

Julkisivuyhdistys liittyi FISEn toimintaan

Julkisivuyhdistys liittyi vuoden aikana FISE Oy:n toimintaan ja merkitsi 10 yrityksen osaketta. FISE on  rakennus-, lvi- ja kiinteistöalan pätevyyksien toteamiseen luotu yritys.

Yhdistyksellä on ollut edustus muun muassa rakennusfysiikan suunnittelijoiden pätevyyksien toteamisessa (Matti Pentti) ja betonirakenteiden korjaussuunnittelijan pätevyyksissä.

Julkisivuteko-palkinnosta keskustelua

Julkisivuteko-palkinnon jakamiseen liittyvä valmistelu on aloitettu. Valmistelutyöhön nimetty työryhmä (Heikki Käkönen, Petri Ahonen ja Harri Hagan) kokoontui kerran.

Edellisen kerran palkinto jaettiin vuonna 2001 ja sen sai arkkitehtitoimisto Huttu-Hiltunen Oy Oulusta. Vuonna 2002 sääntöjä uudistettiin siten, että palkinto pyritään vuosittaisen jakamisen sijasta jakamaan joka toinen vuosi.

Marraskuussa Pariisissa

Jäsenistölle tarkoitettu ulkomaanmatka kohdistui tällä kertaa Pariisissa pidettäville Batimat-rakennusmessuille. Mukaan ilmoittautui 38 jäsentä ja matka tehtiin 6.-9.11. 2003.

Suomalaissyntyinen Tuula Turakainen johdatti matkalaiset Pariisiin päästyään laajalle kaupunkikierrokselle, jonka aikana nähtiin hyvin erilaisia julkisivuja ja kuultiin nykypäivän ranskalaisesta rakentamiskulttuurista. Ohjelmassa oli varattu aikaa messuihin tutustumiseen. Lisäksi ohjelmaan kuului luonnollisesti jäsenistön yhteinen päivällinen.

Ulkomaanmatkan järjestelyryhmän muodostivat Juha Valtari, Jukka Sevón ja Riina Takala.

Arkkitehtuuri ja korjaaminen esillä kokouksissa

Varsinaissa kokouksissa kuultiin vuoden aikana sekä arkkitehtiasiaa että julkisivukorjaamisesta. Kevään vuosikokouksessa esitelmöivät arkkitehti Pentti Kareoja Ark-House Arkkitehdeistä, Liisa Rautiainen VTT:ltä kertoi CE-merkinnän vaikutuksista julkisivuille ja Juha-Pekka Maijala esitteli julkisivukorjauksia koskevan selvityksen tulokset. Tili- ja toimintakertomuskokoukseen osallistui 25 jäsentä.

Syyskokouksessa teemana oli yhdistyksen oman JUKO-projektin esitteleminen jäsenistölle. Hankkeen vaiheista kertoi Matti Haukijärvi TTY:stä. Muun muassa henkilövalinnat sisältävään syyskokoukseen osallistui 24 jäsentä.

Hallitus kokoontui viisi kertaa

Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Puheenjohtajana toimi vuonna 2003 Heikki Käkönen A-Insinöörit Oy, varapuheenjohtajana Jukka Sevón Oy Paroc Ab  ja rahastonhoitajana Ilkka Hiltunen Turun Juva Oy.

Hallitukseeen kuuluivat vuonna 2003 lisäksi Klaus Söderlund Betoniyhdistys, Harri Hagan TTY, Petri Ahonen Steni Finland Oy, Keijo Wääri Suomen Julkisivu-urakoitsijat, Jyrki Hutri Lumon Oy. Varamiehiä olivat Martti Hekkanen VTT, Jussi Mattila TTY, Iiro Mikkola Arkkitehtitoimisto a.men Oy, Juha Valtari Rautaruukki Oyj, Boris Panschin Saumalaakso Oy, Harri Kemppainen Saint-Gobain Isover Oy, Jouni Kourula Julkisivukonsultointi JK Oy ja Ari Mielty Oka Oy. Hallituksen kokouksiin osal-listuivat sekä varsinaiset jäsenet että varajäsenet. Sihteerinä jatkoi Riina Takala Suomen Media-Kamari Oy:stä.

Tilintarkastajiksi vuodelle 2003 oli valittu syyskokouksessa 2002 Simo-Pekka Valtonen ja Pentti Liimatta sekä varamiehiksi Aimo Heimala ja Petri Silvennoinen.

Jäseniä yli 90

Julkisivuyhdistyksen jäsenluettelossa oli vuoden lopussa 92 jäsentä yritystä ja henkilöjäsentä. Teollisuus, urakointi- ja niitä vastaavien jäsenyritysten ryhmään kuului 35 yritystä, arkkitehtitoimistojen ja arkkitehtien ryhmään 10 yritystä ja henkilöjäsentä. Rakennesuunnittelutoimistojen, rakennesuunnittelijoiden ja vastaavien ryhmässä oli 28 yritystä ja henkilöjäsentä sekä ryhmässä tutkimuslaitokset, tutkijat, viranomaiset ja muut oli 19 yritystä ja henkilöjäsentä.

Yhdistykseen liittyivät vuoden aikana Laattapiste Oy, Exoteriko Oy, Suomen Rakennuttajatoimisto SRT Oy sekä ABL Finland Oy.

WWW-sivut lisänä tiedottamisessa

Julkisivuyhdistyksen www-sivut palvelivat ensimmäisen kerran ulkopuolisia tahoja ja tiedotusvälineitä arkkitehtiopiskelijoiden kilpailun tiedotuskanavana, sillä uutinen palkittavista, päätöspöytäkirjat ym. aineisto oli käytettävissä sivuston kautta. Sittemmin sivustolle on vähitellen karttunut julkisivu- ja rakennusalaa koskevaa uutisaineistoa ja yhdistyksen toiminnasta kertovaa aineistoa.

Sivustolla olevan Julkisivuklinikan kautta tuli vuoden mittaan kymmenkunta julkisivuaiheista kysymystä, joihin puheenjohtajan välityksellä annettiin vastaukset.

Kiinteistöposti-lehden kanssa yhteistyö jatkui entiseen malliin.

Yhdistyksen toiminnasta tiedotettiin myös tammikuussa pidetyillä Julkisivumessuilla, jossa arkkitehtitöiden lisäksi oli jaossa yhdistyksen materiaalia. Petri Ahonen osallistui yhdistyksen edustajana ja esitteli toimintaa Suomen Maalarimestariliiton vuosikokouksessa, joka pidettiin samanaikaisesti Väri ja Pinta 03- messujen kanssa huhtikuussa. Tässä yhteydessä syntyi myös Julkisivuyhdistyksen virallinen Power Point -kalvopohja, jota saa sihteeriltä.

Kirjalahjoitukset

Espoon-Vantaan teknilliselle ammattikorkeakoululle, Tampereen ammattikorkeakoululle, Hämeenlinnan ammattikorkeakoululle, Tampereen teknilliselle yliopistolle sekä Turun ammattikorkeakoululle lahjoitettiin yli 400 "Julkisivujen korjausopasta" opiskelijoiden käyttöön.

vuosikokous 12.5.2004 / rt