Julkisivumarkkinaselvitys 1997-2000

Julkisivumarkkinaselvitys kertoo seuraavaa:

Julkisivuja korjattiin arviolta 1,5 miljoonaa julkisivuneliömetriä

Suomessa korjattiin vuonna 2000 Julkisivuyhdistyksen teettämän selvityksen mukaan arviolta ainakin 1,5 miljoonaa julkisivuneliömetriä. Parvekkeita korjattiin selvityksen mukaan lähes 20.000.

–    Määrät ovat kasvaneet edellisvuosista, mutta kasvu vaikuttaa olleen hitaampaa kuin vuosina 1996-1998, mainitsee tutkija Kirsi Taivalantti Tampereen teknillisestä korkeakoulusta.

Julkisivuihin kohdistuneiden paikkaus- ja pinnoituskorjausten osuus oli selvityksen mukaan noin 40 prosenttia kokonaisvolyymistä, eriste- ja julkisivurappausten osuus noin 40 prosenttia ja levyverhousten alle 20 prosenttia.

Selvitys osoittaa Taivalantin mukaan selkeästi myös sen, että korjattava rakennuskanta nuorenee.

–    Vuonna 2000 noin 60 prosenttia korjattavista julkisivuista oli alle 30 vuotta vanhoja, Taivalantti tarkentaa.

Julkisivukorjaamisesta noin 30 prosenttia kohdistui pääkaupunkiseudulle, mutta pääkaupunkiseudun ulkopuolella tapahtuvan korjaamisen osuus on Taivalantin mukaan selvästi kasvussa.

Tietoja korjausmääristä kerättiin kyselyllä, joka lähetettiin 78 urakoitsijalle ja 12 materiaalitoimittajalle. Vastaavalla tavalla Julkisivuyhdistys on kerännyt tietoa toteutetuista korjauksista myös vuosilta 1995-1996 ja 1997-1998.

Selvitys yksi toimintamuodoista

-    Selvityksen perusteella voidaan todeta, että julkisivukorjaaminen on viime vuosina lisääntynyt melko tasaisesti samoin kuin yleensä muukin korjausrakentaminen. Selvästi enemmän on siirrytty korjaamaan 1970-luvun rakennuskantaa, toteaa Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja Heikki Käkönen.

Tämä on osa vuonna 1995 toimintansa aloittaneen yhdistyksen toimintamuodoista. Yhdistyksellä on tätä nykyä lähes sata jäsenyritystä tai -yhteisöä, jotka edustavat mm. materiaalitoimittajia, urakoitsijoita,  arkkitehtejä, rakennesuunnittelijoita ja tutkimuslaitoksia.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää hyvää esteettistä ja teknistä julkisivurakentamista.

Kaaviot: