Toimintakertomus vuodelta 2002

Toimintakertomus vuodelta 2002

Pitkään valmistellun JUKO-projektin käynnistyminen, yhdistyksen historian ensimmäisen arkkitehtiopiskeilijoille suunnatun Julkisivukilpailun valmisteleminen ja Pietarin-matka sisältyvät merkittävimpinä asioina Julkisivuyhdistyksen kahdeksanteen toimintavuoteen.

Muilta osin vuoden 2002 toiminta noudatti vakiintunutta linjaansa sisältäen muun muassa julkisivukorjausten markkinaselvityksen toteuttamisen. Vuoden lopussa avattiin yhdistyksen oma kotisivusto Internetiin.

Julkisivukorjausten tuotteistamishanke käynnistyi

Paljon ja pitkää valmistelutyötä vaatinut julkisivukorjausten tuotteistamishanke saatiin vihdoin liikkeelle. Julkisivukorjaushankkeeksi eli JUKO:ksi nimetyn hankkeen tavoitteena on kehittää julkisivujen korjaushankkeesta yleinen toteutusmalli, luoda tuote- ja yrityskohtaisia tuote- ja palvelukonsepteja sekä klinikkapalvelu julkisivukorjauksia varten tiedonsaantikanavaksi.

Loppuvuodesta hankkeeseen etsittiin sopivia pilottikohteita hyvällä menestyksellä. Ensimmäisessä vaiheessa kehitetään verhoilukorjaukseen ja lisälämmöneristykseen, laastipaikkaus- ja pinnoituskorjauksiin sekä ikkunakorjauksissa lisäpuiteratkaisujen tuotepakettien kehittämiseen. Hankkeessa on mukana Tampereen teknillinen yliopisto ja VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka sekä toistakymmentä alan yritystä. Hankkeen koordinoijana toimii Matti Haukijärvi TTY:stä.

Markkinaselvitystä jatkettiin

Kolmatta kertaa toteutetun Julkisivukorjausten markkinaselvityksen tulokset julkistettiin toukokuussa pidetyssä vuosikokouksessa. Selvityksen loppulausumana oli, että Suomessa korjattiin vuonna 2000 ainakin 1,5 miljoonaa julkisivuneliömetriä ja lähes 20 000 parveketta.  Määrien arvioitiin kasvaneen edellisvuosista, mutta kasvun hidastuneen aikaisempiin vuosiin verrattuna. Lisäksi havaittiin, että korjattava rakennuskanta nuorentuu.

Loppuvuodesta hallituksessa päätettiin uudistaa selvityksen lomaketta, valittiin tekijäksi Juha-Pekka Maijala TTKK:sta ja valmisteltiin sitä, että paremman ja luotettavamman tuloksen aikaansaamiseksi tehdään selvityksestä jokavuotinen.

Muut toimintasuunnitelmassa mainitut tutkimushankkeet eivät toteutuneet vuoden 2002 aikana.

Julkisivuteko-palkinto sai uudet säännöt

Kolmasti jaetulle Julkisivuteko-palkinnolle luotiin uudet säännöt. Olennaisin muutos  on, että Julkisivuyhdistyksen on määrä jakaa palkinto vähintään joka toinen vuosi. Sääntöjä laativat Reijo Lahtinen, Matti Pentti ja Riina Takala.

Edellisen kerran palkinto jaettiin vuonna 2001 ja sen sai arkkitehtitoimisto Huttu-Hiltunen Oy Oulusta.

Lähiötalon korjaussuunnittelusta opiskelijakilpailu

Arkkitehtiopiskeilijoille suunnatussa julkisivukilpailussa onnistuttiin hyvin ja määräaikaan 5.12. mennessä saatiin 28 ehdotusta 70-luvun betonikerrostalon korjaamisesta.

Kilpailuun osallistuivat Tampereen teknillisen korkeakoulun, Teknillinen korkeakoulun ja Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastot. Palkintona päätettiin jakaa yhteensä 5 000 euroa.

Arvostelulautakunta, johon kuuluivat yhdistyksen nimeäminä Heikki Käkönen ja  Klaus Söderlund sekä TTKK:n nimeäminä Matti Pentti, Kari Salonen ja Harri Hagan, kokoontui kahdesti ja teki lopullisen valintansa tammikuussa 2003 pidetyssä kokouksessa. Sihteerinä toimi Riina Takala.

Palkinnot jaettiin vuoden 2003 Julkisivu-messuilla Helsingissä.

Palkitut työt ja tekijät olivat seuraavat: Ensimmäinen palkinto "Retro", tekijöinä Kirsti Ek ja Niina Kilpelä, avustajana Samu Virkki, toinen palkinto "Kuusikko!", tekijöinä Katri Kangasniemi ja Riku Rönkä ja kolmas palkinto "Poksi", tekijänä Laura Vara. Lunastuspalkinnot saivat työt "Terä", tekijänä Lasse Paavilainen ja "Etusivun juttu", tekijänä Marttiina Kantola. Kunniamaininnat saivat ehdotukset "Julkinen sivuni", tekijänä Sampo Vallius, "Käpy selän alla", tekijänä Vesa Humalisto ja avustajina Sami Heikkinen ja Heli Pekkonen sekä "Korurasiat", tekijänä Sami Heikkinen ja avustajana Vesa Humalisto.

Kilpailun toteuttamista tukivat BestSeller Oy, LTM Company Oy, Rautaruukki Oy, Steni Finland Oy, Oy Tremco Ltd sekä Wood Focus ja Betoniyhdistyksen kautta Einar Kahelinin Rahasto sekä Kerttu ja Jukka Vuorisen Rahasto.

Asiantuntijoina Julkisivuklinikalla

Asiantuntijatoimintaa harrastettiin maaliskuussa pidetyillä FinnBuild-messuilla Helsingissä, missä toimi Julkisivuklinikka ja missä messukävijöillä oli mahdollisuus kysyä julkisivuista ja niiden korjaamisestä.

Klinikalla päivystivät Boris Panschin, Matti Haukijärvi, Jouni Ruuska, Matti Pentti, Matti Juntunen, Raimo Kallio, Jouni Kourula, Ilkka Hiltunen, Aulis Karilahti, Essi Björkvist, Keijo Wääri ja Heikki Käkönen.

Tutustuminen pietarilaiseen julkisivukulttuuriin

Vuoden aikana toteutui kaksi ulkomaanmatkaa. Saksaan Farbe-messuille suuntautuneelle matkalle, joka toteutui yhteistyössä Suomen Maalarimestariliiton kanssa, ilmoittautui 12 Julkisivuyhdistyksen jäsentä.

Syksyllä toteutuneella, eksoottisen junamatkan ja ansiokkaat opaspalvelut sisältäneelle Pietarin-matkalle osallistui 30 yhdistyksen jäsentä. Pietarissa tutustuttiin mm. hiljattain valmistuneeseen Trade-Business- Center Efimovaan, jonka julkisivuissa oli käytetty LTM:n tuotteita. Casino Stachekin, jossa olivat työt parhaillaan meneillään, Business centre Aquatoriaan, jossa oli käytetty lasia ja Rannilan Liberta- tuotetta sekä Trade centre Platoon, jonka julkisivuja korjattiin Rannilan profiileilla. Julkisivuoppainamme toimivat Alexander Konstantinov ja Arsen Parazian.  Järjestelytoimikunnassa ahkeroivat Aulis Karilahti, Juha Valtari, Ari T. Koski ja Riina Takala.

Koulutusta ja korjaustoimintaa esiteltiin

Sääntömääräisten kokousten yhteydessä tutustuttiin keväällä Espoon-Vantaan teknilliseen ammattikorkeakouluun ja talvella Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston toimintaan.

EVTEKin toiminnasta kertoi jäsenemme Raimo Soininen ja asialistalla olleiden vuosikokousasioiden lisäksi kuultiin tutkija Kirsi Taivalantin esittelemänä korjausmarkkinaselvityksen tulokset. Läsnä oli 23 jäsentä.

ATT:n tiloissa pidetyssä syyskokouksessa isäntänä toimi Kalevi Holopainen, jonka lisäksi rakennuttaja-arkkitehti Ifa Kytösaho kertoi tarkemmin lähiöissä tapahtuvasta korjaustoiminnasta. Tuolloin paikalla oli 25 jäsentä.

Hallitus koolla seitsemän kertaa

Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Puheenjohtajana toimi vuonna 2002 Heikki Käkönen, varapuheenjohtajana Petri Ahonen ja rahastonhoitajana Jouni Kourula.

Hallitukseeen kuuluivat vuonna 2002 lisäksi Keijo Wääri Suomen Julkisivu-urakoitsijat ry. (varamiehenä Jukka-Pekka Soila Peab Heinänen Oy), Boris Panschin Saumalaakso Oy (varamiehenä Markku Pyysalo Optiroc Oy Ab), Aulis Karilahti Saint-Gobain Isover Oy (varamiehenä Jukka Sevón Paroc Oy Ab), Klaus Söderlund Betoniyhdistys ry. (varamiehenä Jussi Mattila TTKK Talonrakennustekniikka) Harri Hagan TTKK arkkitehtuuriosasto (varamiehenä Iiro Mikkola arkkitehtitoimisto a.men Oy).

Käkösen varamiehenä oli Martti Hekkanen VTT Rakennustekniikka, Ahosen varamiehenä Jyrki Hutri Lumon Oy ja Kourulan varamiehenä Pentti Liimatta Skandiplan ITB Oy. Sihteerinä jatkoi Riina Takala Suomen Media-Kamari Oy:stä.

Tilintarkastajiksi vuodelle 2002 oli valittu syyskokouksessa 2001 Simo-Pekka Valtonen Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy:stä ja Pentti Liimatta sekä varamiehiksi Aimo Heimala Finnmap Consulting Oy:stä ja Petri Silvennoinen Oy Tremco Ab:stä.

Jäsenmäärä jatkoi kasvuaan

Julkisivuyhdistyksen jäsenluettelossa oli vuoden lopussa 90 jäsentä yritystä ja henkilöjäsentä, mikä on 6 jäsentä enemmän kuin vuonna 2001. Teollisuus, urakointi- ja niitä vastaavien jäsenyritysten ryhmään kuului 34 yritystä, arkkitehtitoimistojen ja arkkitehtien ryhmään 10 yritystä ja henkilöjäsentä. Rakennesuunnittelutoimistojen, rakennesuunnittelijoiden ja vastaavien ryhmässä oli 27 yritystä ja henkilöjäsentä sekä ryhmässä tutkimuslaitokset, tutkijat, viranomaiset ja muut oli 19 yritystä ja henkilöjäsentä.

Yhdistykseen liittyivät vuoden aikana Best Seller Oy, Maalausliike T. Aspegren, Joints Oy, Innobuild Oy, Alavuden Kehitys Oy, HSG-Engineering Oy ja Narmaplan Oy. Finnratec Consulting erosi yhdistyksestä.

Näkyvyyttä lisää

Julkisivuyhdistyksen www-sivuja valmisteltiin pitkin vuotta hallituksen kokouksissa, ja ne saatiin auki marras-joulukuussa linkitettynä Helsingin Messujen sivuille liittyen Wanhassa Satamassa tammikuussa 2003 pidettäviin Julkisivumessuihin.

Lisäksi yhdistykselle saatiin oma standaari, jota jaetaan hallituksen jäsenten lisäksi vierailuilla ja muissa sopivissa yhteyksissä.

Kiinteistöposti-lehden kanssa yhteistyö jatkui entiseen malliin.

24.4.2003/ rt