Betonielementtien mikrobiologinen toimivuus

Betonielementtien mikrobiologinen toimivuus

Julkisivuyhdistys osallistui 1990-luvun loppupuolella  silloisen yhdistyksen puheenjohtajan Matti Pentin koordinoimaan  ’Betonielementtijulkisivujen mikrobiologinen toimivuus’ -tutkimusprojektiin (BETEM-projekti).

Sen tarkoituksena oli  selvittää betonielementtijulkisivujen eristetilassa esiintyvää mikrobikasvua ja sen vaikutuksia asuinkerrostalojen sisäilmaan.

Tutkimuksessa olivat mukana TTKK:n Talonrakennustekniikan laboratorio ja Turun Yliopiston Aerobiologian yksikkö.

Tutkimus alkoi vuoden 1997 alussa ja raportti valmistui vuonna 1999.

Raportti: