Toimintakertomus vuodelta 2001

Toimintakertomus vuodelta 2001

     Vuosi 2001 aloitettiin julkistamalla Julkisivuteko 2001 -palkinto, joka myönnettiin Arkkitehtitoimisto Huttu-Hiltunen Oy:lle ja CCC-yhtiöille. Palkinto jaettiin nyt kolmannen kerran.

    Julkisivuyhdistyksen seitsemäntenä toimintavuotena vireillä oli useita tutkimus- ym. hankkeita, mutta niiden käynnistyminen osittain siirtyi ja siksi lopputuloksia on odotettavissa vasta vuonna 2002.

Useita tutkimus- ym. hankkeita vireillä

    Matti Pentin ja Martti Hekkasen koordinoimalle julkisivukorjausten tuotteistamishankkeelle haettiin rahoitusta Tekesiltä, josta siinä vaiheessa saatiin kieltävä rahoituspäätös. Tämän johdosta tutkimuksen sisältöä uudistettiin ja lähdettiin viemään sitä eteenpäin nimellä Julkisivukorjaus 2001 -tutkimus. Tällä hetkellä tutkimukseen on lähdössä mukaan kymmenkunta yritystä ja aikaansaannoksista kuultaneen vuoden 2002 aikana. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa yleinen julkisivukorjausten toteutusmalli, joka sisältää vaiheet korjaushankkeen hankesuunnittelusta ylläpitoon. Lisäksi toimintamallin pohjalta on tarkoitus luoda yrityskohtaiset tuote-/palvelukonseptit sekä perustaa asiakkaille Julkisivuklinikka-tietopankki, joka toimisi Julkisivuyhdistyksen www-sivuilla.

    Kirsi Taivalantti Tampereen teknillisestä korkeakoulusta ryhtyi tekemään Julkisivukorjausten markkinaselvitystä viime vuoden syksyllä ja yhteenveto valmistui vuoden 2002 alkupuolella. Selvityksessä kartoitettiin ulkoseinien julkisivukorjauksia korjausmenetelmittäin ja alueittain vuosina 1999-2000. Se on jatkoa tutkimussarjalle, jolla on kerätty tietoja  julkisivukorjausmäärien ja -korjaustapojen määristä ja muutostrendeistä vuosina 1995-1996 sekä 1997-1998.

    Betonijulkisivu- ja parvekekannan vaurioiden, korjaustarpeen ja korjausvolyymin  kehittymistä tulevaisuudessa selvittävälle tutkimukselle haettiin tutkijarahoitusta Suomen Akatemiasta, mutta rahoitusta ei myönnetty. Rahoitusta on tarkoitus hakea uudestaan, kun tutkimussisältöä on tarkennettu.

   Jatkettiin arkkitehtiopetusta antavien korkeakoulujen kanssa yhteistyöprojektia, jonka tarkoituksena on toteuttaa kouluissa suunnittelukilpailu ja tukea julkisivuosaamista luentosarjalla. Tämäkin hanke on edennyt siten, että hallituksessa on käsitelty Harri Haganin ja Klaus Söderlundin tekemää ehdotusta ja kilpailu toteutunee mahdollisesti ensi syksynä..

    Vuoden mittaan valmistauduttiin osallistumaan myös VTT:ssä käynnistyvään lasijulkisivututkimukseen, mutta vuoden 2002 alussa kävi ilmi, ettei tutkimus lähdekään liikkeelle.

    Räystästutkimuksesta selvitettiin yhteistyömahdollisuuksia Kattoliiton kanssa, joka näyttikin asialle vihreää valoa, mutta pidemmälle hanke ei edennyt.

Kolmas Julkisivuteko -palkinto jaettiin

    Julkisivuyhdistys myönsi Julkisivuteko 2001 – palkinnon Arkkitehtitoimisto Huttu-Hiltunen Oy:lle ja CCC-yhtiöille erinomaista työympäristöä ja taajamakuvaa tuottaneesta pitkäjänteisestä ja määrätietoisesta yhteistyöstä, joka on antanut suuntaviivoja seudun työpaikkarakentamiseen laajemminkin sekä Oulunsalon kunnalle suotuisten edellytysten luomisesta tälle yhteistyölle.

    Arvostelulautakuntaan kuuluivat rakennusneuvos Matti Vatilo Ympäristöministeriöstä, tutkimuspäällikkö Mauri Marttila Suomen Kiinteistöliitosta, arkkitehti Juha-Pekka Tuomainen Suomen Arkkitehtiliiton edustajana, diplomi-insinööri Sisko Marjamaa Suomen Rakennusinsinöörien Liiton edustajana sekä Julkisivuyhdistyksen edustajina arkkitehti Reijo Lahtinen Arkkitehtuuritoimisto Reijo Lahtinen Ky:stä ja tekniikan tohtori Matti Pentti TTKK:sta, joka toimi lautakunnan puheenjohtajana. Sihteerinä toimi Riina Takala.

Ajankohtaisia julkisivuteemapäiviä

    Ajankohtaisia julkisivuteemoja käsiteltiin keväällä pidettävässä vuosikokouksessa ja syyskokouksen yhteyteen toteutettiin pienimuotoinen Lasijulkisivu-seminaari.

    Keväisessä kokouksessa Kimmo Sandberg Tikkurila Oy:stä esitteli yrityksen toimintaa, Tapio Kari Suomen Maalarimestariliitosta esitteli uutta MaalausRYL:iä, Kim Jolkkonen Insinööritoimisto Raksystems Oy:stä puhui tutkimuksesta "Pinnoitteiden vaikutus sandwich-elementtien käyttöikään" ja  Jussi Mattila TTKK:sta kertoi alustavia tuloksia tutkimuksesta, jossa selvitetään ulkobetonirakenteiden korjaus- ja suojaustoimien tehokkuutta.

    Lasijulkisivupäivän ohjelmassa olivat: Timo Stam Suomen Ohutlevyasennus Oy:stä kertoi kokemuksistaan Nokian Keilaniemen rakentamisesta, Kari Helander Insinööritoimisto Niemi & Co:sta kertoi vastaavasti Nokian Keilaniemestä saaduista käyttökokemuksista, Juha Myllykorpi Finnglass Oy:stä selvitti, minkälaisia lasijulkisivut ovat tänään, Hannu Hakala Tremco Oy:stä puhui SG-lasituksesta ja Mika Vuolle Sisäilmatieto Oy:stä selvitti, onko lasinen julkisivu energiataloudellinen ratkaisu.

Hallitus koolla seitsemän kertaa

    Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Puheenjohtajana toimi Matti Pentti, varapuheenjohtajana Petri Ahonen, rahastonhoitajana Jouni Kourula ja sihteerinä Riina Takala.

    Hallitukseen kuuluivat vuonna 2001 Keijo Wääri, Suomen Julkisivu-urakoitsijat ry:stä, (varamies Jukka-Pekka Soila Peab Heinänen Oy), Boris Panschin Saumalaakso Oy:stä, (varamies Markku Pyysalo Optiroc Oy Ab),  Aulis Karilahti Saint-Gobain Isover Oy:stä, (varamies Jukka Sevón Paroc Oy Ab),  Jouni Kourula Julkisivukonsultointi JK Oy:stä, (varamies Pentti Liimatta Skandiplan ITB Oy), Matti Pentti TTKK:sta, (varamies Martti Hekkanen VTT Rakennustekniikka), Ari T. Koski LTM Company Oy:stä, (varamies Kari Immonen Clavis Oy Consulting),  Iiro Mikkola Arkkitehtitoimisto a.men Oy:stä, (varamies Jorma TalviOja Arkkitehtipalvelu Jorma TalviOja), Petri Ahonen Steni Finland Oy:stä, (varamies Jyrki Hutri Lumon Oy).

    Tilintarkastajiksi vuodelle 2001 oli valittu Heikki Käkönen ja Simo-Pekka Valtonen ja heidän varamiehikseen Aimo Heimala ja Petri Silvennoinen.

Jäsenmäärä edelleen kasvussa

    Julkisivuyhdistyksen jäsenluettelossa oli vuoden lopussa 84 yritystä ja henkilöjäsentä, mikä on 11 jäsentä enemmän kuin vuonna 2000. Teollisuus, urakointi- ja niitä vastaavien jäsenyritysten ryhmään kuului 30 yritystä, arkkitehtitoimistojen ja arkkitehtien ryhmään 10 yritystä ja henkilöjäsentä. Rakennesuunnittelutoimistojen, rakennesuunnittelijoiden ja vastaavien ryhmässä oli 25 yritystä ja henkilöjäsentä sekä ryhmässä tutkimuslaitokset, tutkijat, viranomaiset ja muut oli 19 yritystä ja henkilöjäsentä.

    Vuoden aikana jäseniksi hyväksyttiin LPT Suunnittelu Oy, Insinööritoimisto EPT-Saneerauskonsultit Oy, Insinööritoimisto Raksystems Oy, Kiratek Oy, Insinööritoimisto Conditio Oy, Arkkitehtitoimisto JMH Oy, Mavape Oy, Klaus Söderlund Betoniyhdistys ry., Hämeen Teräsrakenne Oy, Helsingin Rakentajat Oy, Tikkurila Paints Oy, Betonialan Ohuthiekeskus FCM Oy, Aaro Kohonen Oy, Innolasi Oy.         

    Yhdistyksestä erosivat vuoden aikana Timo Stam Suomen Ohutlevyasennus Oy:stä ja  Mikko Kilpeläinen Oulun yliopistosta, koska rakentamistekniikan osasto lopetettiin.

Www-sivujen työstäminen vireille

    Yhdistys esitteli toimintaansa Julkisivumessuilla Vanhassa Satamassa. Julkisivuyhdistys oli mukana myös Julkisivumessujen seminaariosuuden järjestämisessä ja puheenjohtajina ensimmäisenä messupäivänä toimivat Petri Ahonen ja Aulis Karilahti.

    Yhdistyksen www-sivujen toteuttajaksi valittiin Cosmograf Oy, jonka kanssa sihteeri tekee yhteistyötä sivujen aikaansaamiseksi.

    Kiinteistöposti toimi edelleenkin yhdistyksen sisäisenä ja ulkoisena tiedotuskanavana.

15.5.2002/rt