Julkisivusaumausten laadunvarmennus

Julkisivusaumausten laadunvarmennus

Julkisivuyhdistys r.y. osallistui yhtenä rahoittajana TTKK:n Talonrakennustekniikan laboratoriossa (nykyisin Tampereen teknillisen korkeakoulu) tekemään Betonijulkisivujen saumausten laadunvarmistus – tutkimukseen, jota koskeva julkaisu – Betonijulkisivujen saumausten suunnittelu ja laadunvarmistus – ilmestyi vuonna 2000.

Julkaisussa tarkastellaan perinteistä suomalaista tapaa toteuttaa betonisandwich-elementtien julkisivusaumat elastisilla saumausmassoilla. Julkaisuun on koottu keskeiset betonijulkisivujen saumojen laatuun vaikuttavat tekijät sekä annettu ohjeet näiden tekijöiden hallintaan. Uudisrakentamisen lisäksi tarkastellaan saumojen uusintaa.

Uusittuun painokseen on lisäksi lisätty Rakennusten saumausmassat ja PCB-yhdisteet –tutkimuksen keskeisimmät tulokset sekä tutkimuksen tuloksena julkaistut PCB- ja lyijyongelmaa koskevat toimenpidesuositukset. Lisäksi uudisrakentamista koskevia ohjeita on eräiltä osilta muutettu.

Muita tutkimuksen rahoittajia olivat Suomen Rakennussaumausyhdistys r.y., Rakennustuoteteollisuus r.y., Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto, VVO Rakennuttaja Oy, NCC Puolimatka Oy, Polar-Rakennus Oy, Skanska Oy, YIT-yhtymä Oyj, Bostik Ab, Oy Sika Finland Ab ja Oy Tremco Ltd.

Rakennusten saumausmassojen sisältämiä PCB- ja lyijy-yhdisteitä koskeva osuus on kirjoitettu Ympäristöministeriön rahoittaman Rakennusten saumausmassat ja PCB –yhdisteet –tutkimuksen tulosten perusteella.