Toimintakertomus vuodelta 2000

Julkisivuyhdistyksen kuudes toimintavuosi 2000

Kuusivuotiaan Julkisivuyhdistys ry:n toiminta vuonna 2000 noudatti  pääpiirteiltään aikaisempien vuosien linjoja. Muiden muassa julkisivukorjauksen tuotteistamishanke, messumatka Itävaltaan sekä Julkisivuteko 2000 -palkinto ja Julkisivupäivä nousevat esiin viime vuoden tapahtumien joukosta.

Koulutusmateriaalista tuotteistamiskonseptiin

Julkisivuyhdistyksessä virisi jo vuoden 1999 puolella koulutusmateriaalin tuottamiseen tähtäävä hanke. Ensimmäinen työnimi oli "Korkealuokkainen suomalainen julkisivu – miten se tehdään, miten se hoidetaan?" Viime vuoden aikana hanke muotoiltiin Tekesin rahoituksen toivossa muotoon "Julkisivukorjauksen tuotteistaminen".

Kysymys on kuitenkin koko ajan ollut yritysten ja yhdistyksen yhteisestä toiminta- ja tuotekonseptien kehittämisestä, joilla palvellaan rakennuttajia, asunto-osakeyhtiöitä ja vastaavia oikeiden korjaustapojen ja -vaihtoehtojen valinnassa ja korjausten toteuttamisessa.

Kymmenkunta jäsenyritystä on ollut halukas osallistumaan ja panostamaan hankkeeseen taloudellisesti.  Rahoituksesta on käyty keskusteluja Tekesin kanssa, mutta ongelmalliseksi on osoittautunut, mikä Tekesin parhaillaan käynnissä olevista ohjelmista olisi sopivin.

Ajankohtaista pcb:stä ja lyijystä julkisivukorjauksissa

Pcb- ja lyijypitoisuuksista, niiden tutkimisesta ja menettelyistä julkisivukorjauksissa saatiin uutta tietoa Ympäristöministeriön teettämästä tutkimuksesta, joka täydensi Julkisivuyhdistyksen puitteissa aikaisemmin toteutettua Betonijulkisivujen saumausten suunnittelua ja laadunvarmistusta koskevaa tutkimusta. Saumausasiasta valmistui julkaisu, joka jaettiin jäsenistölle.

Antoisa Julkisivupäivä

Julkisivuyhdistys järjesti heti vuoden alussa Julkisivupäivän, jonka huipennuksena oli Julkisivuteko 2000 -palkinnon julkistaminen. Palkinto myönnettiin arkkitehti Timo Vormalalle hänen korkealuokkaisesta asuntoarkkitehtuuristaan ja hyvistä julkisivuratkaisuista, joilla on luotu esimerkillisen komeaa kaupunkikuvaa.  Palkintoraadissa olivat raadin puheenjohtajana Matti Pentti  sekä arkkitehti Antti-Matti Siikala SAFA:n edustajana, Toivo Vainiotalo RAKLI:n edustajana, Aila Korpivaara Ympäristöministeriön edustajana ja Juhani Siiroinen RIL:n edustajana sekä arkkitehti Reijo Lahtinen sihteerinä.

13. tammikuuta pidetty Julkisivupäivä osoittautui onnistuneeksi. Päivän esitelmistä vastasivat Martti Karimies Rautaruukista, jonka aiheena oli Lisä- ja täydennysrakentamisen yhteiskunnalliset edut, professori, arkkitehti Trevor Harris TKK:sta, joka puhui lähiöiden uudesta ilmeestä,  arkkitehti Harri Hagan TTKK:sta, joka puhui täydennysrakentamisesta lähiöissä, toimitusjohtaja Risto Pääjärvi Senewa Oy:stä, joka kertoi asuinkerrostalojen tutkimustuloksista energiatalouden näkökulmasta sekä rakennusneuvos Erkki Laitinen Ympäristöministeriöstä, joka kertoi hissirakentamisen nykytilasta ja kehitysnäkymistä.

Julkisivupäivään osallistui noin 60 osanottajaa. Järjestelyitä varten oli koottu toimikunta, johon kuuluivat Martti Karimies, Jorma TalviOja, Aki Schadewitz, Jukka-Pekka Soila, Reijo Lahtinen, Boris Panschin ja Riina Takala.

Seuraavan, yhdistyksen historiassa kolmannen, Julkisivuteko 2001-palkinnon valmistelut käynnistettiin hieman yllättäen, kun Helsingin Messut halusi palkinnon osaksi kahden vuoden tauon jälkeen järjestettäviä Julkisivumessuja. Julkisivuyhdistys osallistui myös messujen seminaariosuuden sisällön suunnitteluun. Helsingin Messujen kanssa tehtävästä yhteistyöstä keskustelivat Martti Karimies, Boris Panschin ja Keijo Wääri, ja myöhemmin yhteyshenkilönä toimi Petri Ahonen.

Jäsenmatka Itävaltaan

Julkisivuyhdistyksen jäsenille tarkoitettu messumatka tehtiin maaliskuussa Itävallan Welsiin, missä tutustuttiin energiansäästön ja rakentamisen erikoismessuille. Kolmipäiväisellä messumatkalla oli mukana 18 henkilöä.

Lisäksi järjestettiin sääntömääräiset vuosi- ja syyskokoukset. Vuosikokouksessa 11.5.2000 kuultiin Helsingin kaupungin lähiöprojektia koordinoivan arkkitehti Ulla Korhonen-Wälmän esitelmä aiheesta Uusi ilme julkisivuille – kokemuksia Helsingin kaupungin lähiöprojektista. Vuosikokoukseen osallistui 16 jäsentä.

23.11. pidetyn syyskokouksen esitelmän aiheena oli Rapattujen julkisivujen historia, josta kertoi Markku Pyysalo Optirocista. Syyskokouksessa oli läsnä 19 jäsentä.

Kuntotutkijat listattiin

Julkisivuyhdistyksen jäsenistön keskuudesta kerätty luettelo  kuntotutkimusten tekijöistä valmistui. Se jaettiin jäsenistölle ja julkaistiin Kiinteistöpostissa kuntotutkimusten tekemistä koskevan artikkelin yhteydessä.

Julkisivuaiheet esillä

Julkisivuyhdistyksen tiedotuslehtenä toimi edelleen Kiinteistöposti, jossa vuoden aikana Julkisivuyhdistykseen tai sen jäsenyrityksiin liittyen julkaistiin erilaisia artikkeleita. Ne käsittelivät kuntotutkimuksia, rapattujen julkisivujen korjaamista, tuulettuvien julkisivujen urakointia, ikkunoiden korjaamista, julkisivukorjausten pcb- ja lyijytutkimusta, lasijulkisivujen yleistymistä sekä lähiökorjaamista.

Kannanottamiseen koettiin tarvetta Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston julkaiseman kirjan   "Elementtikerrostalon uusi elämä" vuoksi, koska julkaisussa havaittiin selviä asiavirheitä ja vahvoja, vain yhtä näkökulmaa edustavia mielipiteitä. Kirjallisen kannanoton sijasta pidettiin hedelmällisempänä, että rakennusvalvontaviraston viranhaltijoita otettaisiin mukaan yhdistyksen hankkeisiin, joilla  parannetaan tietämystö  oikeiden julkisivukorjausvaihtoehtojen ja -tapojen valitsemisesta.  

Vuoden 2001 julkisivumessuihin liittyen Suomen Media-Kamari ehdotti Julkisivuyhdistykselle oman tiedotuslehden tekemistä. Aikataulullisista ja taloudellisista syistä omaa lehteä ei toteutettu, mutta Kiinteistöpostin julkisivuteeman sisältöä suunniteltiin yhdessä.

Hallitus koolla seitsemän kertaa

Julkisivuyhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Puheenjohtajana toimi  Matti Pentti, varapuheenjohtajana Jukka Sevón ja rahastonhoitajana Pentti Liimatta. Sihteerinä jatkoi Riina Takala.

Hallitukseen kuuluivat vuonna 2000 em. lisäksi Ari T. Koski, Iiro Mikkola, Petri Ahonen ja Jukka-Pekka Soila sekä Markku Pyysalo. Varajäseniä olivat Martti Hekkanen (Pentin varamies), Jorma TalviOja (Mikkolan varamies), Boris Panschin (Kosken varamies), Keijo Wääri (Soilan varamies), Aulis Karilahti (Ahosen varamies), Martti Karimies (Pyysalon varamies), Timo Stam (Sevónin varamies) ja Heikki Käkönen (Liimatan varamies).

Tilintarkastajiksi oli valittu edellisen vuoden syyskokouksessa Reijo Lahtinen ja Aimo Heimala sekä varalla Simo-Pekka Valtonen ja Petri Silvennoinen.

Jäsenmäärä jatkoi kasvuaan

Julkisivuyhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2000 lopussa oli 73 yritystä ja yhteisöä, missä kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 7 jäsentä. Vuoden aikana yhdistyksen jättivät Maalausliike Kronström Oy ja arkkitehtitoimisto Honkanen & Huumonen. Uusina jäseninä tulivat mukaan Eretalo Oy, Helsingin Messut Oy, Suomen Talokeskus Oy,  Kaukajärviosuuskunta, Lumon Oy, Finexter Oy, Suomen Lähiökunnostajat Oy ja Skanska Etelä-Suomi sekä Martti Ojajärvi.

Ryhmään 1 eli teollisuutta-,  urakointia ja  vastaavia yrityksiä sekä rakennuttajia edusti  27 jäsentä,  arkkitehtitoimisto- ja arkkitehtijäseniä oli  9, rakennesuunnittelutoimistoja,  rakennesuunnittelijoita ja vastaavia oli 19 sekä ryhmässä tutkimuslaitokset, tutkijat, viranomaiset ja muut oli 18 yritystä ja yhteisöä.

Toimintakertomus 19.4.2001 rt