Kosteustekninen suunnittelu

Julkisivujen kosteustekninen suunnittelu

Julkisivuyhdistys osallistui vuonna 1997 RIL 107:n uudistamistyöhön, jonka kautta sai alkunsa myös julkisivujen kosteusteknisiä suunnitteluohjeita käsittelevä julkaisu.

RIL:n uudistamistyöhön osallistuttiin työryhmässä, jota veti yhdistyksen jäsenistöön kuuluva Risto Vahanen Insinööritoimisto Mikko Vahasesta.

Julkisivuyhdistyksen omien tavoitteiden kannalta oli tärkeä saada kosteus- ja vedeneristystä koskevaan ohjeistoon ulkoseinien osalta perusteellista tietoa. Tästä sai alkunsa RIL:in rinnalla toteutettava tutkimushanke nimeltään ”Suomalaisten ulkoseinätyyppien kosteustekniset riskit ja niiden vähentäminen”.

Tämä hanke sisällytettiin  myös Tekesin kehitteillä olevaan ”Rakennus, sisäilma ja hyvinvointi” -ohjelmaan, minkä ansiosta sille saatiin myös Tekesin rahoitusta.

Ulkoseinien kosteusteknisiä riskejä ja niiden vähentämistä koskeva tutkimus jatkui ja sen tavoitteena pidettiin suunnittelijoita hyödyttävien, uusien suunnitteluohjeifen aikaansaamista.

Tämä toteutui, kun Julkisivujen kosteusteknisiä suunnitteluohjeita käsittävästä Tarja Hyypöläisen diplomityöstä valmistui julkaisu. Julkaisu ilmestyi Tampereen teknillisen korkeakoulun julkaisusarjassa nimellä Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen suunnittelu (julkaisu nro 94).

Linkki julkaisutietoihin: