Toimintakertomus vuodelta 1999

Julkisivuyhdistyksen viides toimintavuosi

Toimintakertomus vuodelta 1999

Julkisivuyhdistyksen viides (perustettu 4.4.1995) vuosi osoittaa toiminnan asettuneen uomiinsa. Vuoden mittaan on toteutettu erilaisia tutkimushankkeita, tarjottu keskustelufoorumi virallisten kokousten yhteydessä ja tehty ensimmäinen, Dach und Wand -messuille Stuttgartiin suuntautunut, messumatka.

Vuoden 1999 aikana yhdistys selvitti muun muassa Julkisivukorjausmarkkinoiden jakaantumista, saumausten laadunvarmistusta, lämmöneristeiden toimimista julkisivun suojana ja käynnisti opetustamateriaalin tuottamiseen tähtäävän hankkeen. Lisäksi aikaa käytettiin vuoden 2000 Julkisivuseminaarin ja Julkisivuteko 2000 -palkinnon valmisteluihin.

Oppimateriaalin tuottaminen

Martti Hekkanen VTT Rakennustekniikasta veti opetusmateriaalin tuottamiseen tähtäävää hanketta, jonka etenemistä on vaikeuttanut sopivan rahoituskanavan löytäminen Tekeissä meneillään olevista teknologiaohjelmista.

Alunperin suunniteltiin sellaisen opetusmateriaalin tuottamista, että se voisi palvella yritysten tarpeiden lisäksi teknillisten ammattioppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja korkeakoulujen julkisivuopetusta. Vuoden aikana projektista on kehkeytynyt julkisivukorjauksen tuotteistamiseen tähtäävä hanke, joka pitää sisällään myös opetukseen soveltuvan materiaalin tuottamista. Tavoitteena on, että projektin aikana syntyisi materiaalia rakennuttamisen asiakirjojen ja läpiviemisen pelisäännöistä, rakennusfysikaalisen toimivuuden varmistamisesta, vaihtoehtoisista korjaustavoista, toteutusvaiheen aikaisesta laadunvarmistuksesta sekä käyttö- ja huolto-ohjeet ja näitä voitaisiin soveltaa sekä rakennusviennissä että kotimaassa toimiville rakennuttajille. Kustannukset jakaantuisivat pääsääntöisesti Tekesin ja projektiin osallistuvien yritysten kesken.

Korjausmarkkinoiden selvittäminen ja muu tutkimustoiminta

Vuonna 1998 päätetyistä tutkimushankkeista valmistui julkisivusaumausten laadunvarmistusta koskeva tutkimus, jossa Julkisivuyhdistys oli yhtenä rahoittajana. Tutkimuksen toteutti Matti Haukijärvi Tampereen teknillisestä korkeakoulusta. Tampereen teknillisen korkeakoulun julkaisusarjassa teos on ilmestynyt nimellä Betonijulkisivujen saumausten suunnittelu ja laadunvarmistus (julkaisu nro 100).

Julkisivuyhdistys selvitytti nyt toistamiseen julkisivujen korjausmarkkinoita. Ensimmäinen Tampereen teknillisen korkeakoulun rakennustekniikan osastolla tehty selvitys koski vuoden 1996 markkinoita, tämänkertainen vuosia 1997-1998. Kirsi Taivalantin tekemän selvityksen mukaan julkisivukorjausten volyymit olivat vuonna 1997 12 % ja vuonna 1998 14 % suuremmat kuin vuonna 1996. Selvitys jaettiin jäsenistölle. Kopioita selvityksestä saa sihteeriltä.

Syksyyn mennessä tutkittiin myös lämmöneristeiden toimimista julkisivujen suojana yleisönosastokirjoituksissa esitettyjen home-epäilyjen vuoksi. Lämmöneristeitä tutki Turun yliopiston biologian laitokselta tutkija Anna-Mari Pessi Parocin, Optirocin ja yhdistyksen rahoittamassa tutkimuksessa.  Loppuyhteenvetona oli, etteivät homesienet viihdy eristerappausta vailla olevien julkisivujen lämmöneristeissä, eivätkä siirry helposti ulkokuoresta sisäilmaan. Tutkimuksesta valmistunutta loppuraporttia saa Jukka Sevónilta Paroc Oy Ab:stä.

Julkisivujen kosteusteknisiä suunnitteluohjeita käsittävästä Tarja Hyypöläisen diplomityöstä valmistui julkaisu, joka jaettiin jäsenistön käyttöön. Julkaisu ilmestyi Tampereen teknillisen korkeakoulun julkaisusarjassa nimellä Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen suunnittelu (julkaisu nro 94).

Seminaarin ja Julkisivuteko -palkinnon valmistelut alkoivat

Koska Helsingin Messut ovat järjestämässä seuraavat julkisivumessut vuonna 2001, yhdistys päätti käynnistää oman seminaarin järjestämisen silmällä pitäen vuoden 2000 alkua. Jo aikaisemmin oli päätetty, että Vuoden Julkisivuteko -palkinto jaetaan seuraavan kerran vuonna 2000, joten seminaari ja palkinnon jakaminen päätettiin yhdistää.

Seminaarijärjestelyihin koottiin työryhmä, johon kuuluivat Martti Karimies puheenjohtajana, Jorma TalviOja, Aki Schadewitz, Jukka-Pekka Soila, Reijo Lahtinen, Boris Panschin ja Riina Takala. Työryhmä kokoontui puolenkymmentä kertaa.

Reijo Lahtinen toimi Julkisivuteko 2000 -palkinnon sihteerinä ja kokosi arvosteluraadin, jonka jäseninä olivat arkkitehti Antti-Matti Siikala SAFAn edustajana, rakennusneuvos Toivo Vainiotalo Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto Raklin edustajana, yliarkkitehti Aila Korpivaara Ympäristöministeriöstä, diplomi-insinööri Juhani Siironen Rakennusinsinööriliiton edustajana sekä arkkitehti Iiro Mikkola ja tekniikan tohtori Matti Pentti Julkisivuyhdistyksen edustajina. Matti Pentti toimi raadin puheenjohtajana.

Jäsenille ulkomaanmatka ja sääntömääräiset kokoukset

Julkisivuyhdistys järjesti ensimmäisen, jäsenistölle tarkoitetun messumatkan Stuttgartiin toukokuussa, jossa tutustuttiin Dach und Wand -rakennusmessujen lisäksi ekologisen rakentamisen alueeseen. Messumatkalle osallistui parikymmentä henkilöä.

Toukokuussa 20. päivä pidetty vuosikokous suuntautui Hämeenlinnaan, missä kokousasioiden lisäksi tutustuttiin Rautaruukin Teräsrakentamisen koulutuskeskukseen ja syksyllä Perusparannuspäivillä esiteltyihin korjauskohteisiin. Esimerkkikohteissa tutustuttiin jälkiasennettuun hissiin ja julkisivukorjauksiin. Vuosikokoukseen osallistui 13 jäsentä.

Syyskokouksessa, jossa hyväksyttiin muun muassa vuoden 2000 toimintasuunnitelma ja valittiin hallitus, oli mukana 14 jäsentä. Se pidettiin 8. päivänä marraskuuta Helsingissä.

Hallitukseen kuuluivat vuonna 1999 puheenjohtajana Martti Karimies, varapuheenjohtajana Martti Hekkanen, rahastonhoitaja Pentti Liimatta ja sihteerinä Riina Takala. Hallituksen muita varsinaisia jäseniä olivat Reijo Lahtinen, Aki Schadewitz, Jukka-Pekka Soila, Markku Pyysalo, Jukka Sevón. Varajäseniä olivat Boris Panschin (Karimiehen varamies), Matti Pentti (Hekkasen varamies), Jorma TalviOja (Lahtisen varamies), Harri Hagan (Schadewitzin varamies), Veli Arminen (Soilan varamies), Petri Ahonen (Pyysalon varamies), Ari T. Koski (Sevónin varamies) ja Heikki Käkönen (Liimatan varamies).

Tilintarkastajiksi valittiin Aimo Heimala ja Petri Silvennoinen, varalle Simo-Pekka Valtonen ja Timo Stam.

Toimintasuunnitelmassa mainittu luettelon kokoaminen jäsenyritysten kuntotutkimuspalveluista oli edelleen työn alla.

Hallitus koolla 7 kertaa

Julkisivuyhdistyksen hallituksessa keskusteltiin vuoden mittaan myös vuonna 1996 valmistuneen kirjallisuusluettelon päivittämisestä, mutta sitä ei toistaiseksi päätetty toteuttaa. Luettelon hyödyntämistä päätettiin miettiä siltä kannalta, että se lahjoitettaisiin julkisivualalle koulutusta tarjoaville oppilaitoksille ja korkeakouluille. Käytännön toimet jäivät vielä kesken, joten käsittely jatkuu.

Tiedottaminen ja kannanotot

Kiinteistöposti-lehti toimi edelleen yhdistyksen sisäisenä ja ulkoisena tiedotuskanavana. Lehdessä julkaistiin säännöllisesti yhdistyksen tiedotuspalstaa, jonka lisäksi juttuaiheina tuotiin esiin valmistuneiden tutkimusten tuloksia.

Lisäksi käsiteltiin yhdistyksen jäsenten tiimoilta energiataloudellista korjaamista, pcb:n vaikutuksia julkisivujen saumauksille ja makrotalousmallin käytännön soveltamista lähiöiden lisä- ja täydennysrakentamisessa.

Jäsenistön määrä lähenee 70:ää

Vuoden 1999 aikana yhdistykseen liittyi neljä uutta jäsentä. Uusia olivat arkkitehtitoimisto a.men Oy, Renova Oy, Maalausliike Kronström ja Julkisivu-urakoitsijat ry.  Kolmirakenne Oy:n eroaminen kirjattiin toimialassa tapahtuneen muutoksen vuoksi.

Vuoden lopussa yhdistyksellä oli jäsenenä 66 (v. 98 63) yritystä tai yhteistöä ja yhteyshenkilöiden nimiä yhteensä 69. Teollisuus-, urakointi- ja niitä vastaavia yrityksiä sekä rakennuttajia ja kiinteistönomistajia oli mukana 23. Arkkitehtitoimisto- ja arkkitehtijäseniä oli 10. Rakennesuunnittelutoimistoja, rakennesuunnittelijoita ja vastaavia oli jäsenluettelossa 18. Ryhmässä tutktutkimuslaitokset, tutkijat, viranomaiset ja muut oli 15 yrityksen ja yhteisön nimet.

Toimintakertomus 11.5.2000/ rt.