Toimintakertomus vuodelta 1998

Toimintakertomus Julkisivuyhdistyksen toiminnasta vuodelta 1998

Vuoden 1998 merkittävin tapahtuma Julkisivuyhdistykselle oli ensimmäisen kerran järjestetty Julkisivupäivä.

   Ensimmäistä kertaa järjestettiin jäsenille myös teollisuusvierailu.  Matka tehtiin Paraisille, missä käytiin mm. kalkkikaivoksen ummenissa.  

   Muilta osin yhdistyksen toiminta noudatti aikaisempien vuosien linjaa.

Julkisivupäivä menestys

Julkisivupäivän 21.10.1998 vetonaulaksi osoittautui  tutustuminen Finlandia-talon kiisteltyyn julkisivukorjaukseen, sillä tutustumiskäynnille osallistui yli 100 henkilöä. Suurin osa osanottajista jatkoi myös itse seminaariin, jossa esiteltiin ansiokkaalla tavalla julkisivualan uusinta tutkimustietoa.

   Ralf Lindberg Tampereen teknillisestä korkeakoulusta puhui julkisivujen teknisestä kehityksestä 1900-luvulla, Minna Teikari TTKK:sta esitteli tutkimusta ulkoseinien todellisesta lämmönkulutuksesta ja Anna-Mari Pessi Turun yliopistosta selvitti betonijulkisivujen mikrobiologista toimivuutta koskevan tutkimuksen toista vaihetta. RIL 107:n uudistustyö oli tullut aika monille yhdistyksen jäsenille jo tutuksi, mutta  Risto Vahanen Insinööritoimisto Mikko Vahasesta kertoi kokonaisuudessaan RIL 107:n uudistamistyön vaiheista. Matti Pentti TTKK:sta esitteli ulkoseinien kosteusteknisiä riskejä koskevaa tutkimusta ja Teppo Lehtinen Teknillisestä korkeakoulusta Otaniemestä kertoi betonisandwich-ulkoseinien kosteusteknisesta käyttäytymistä koskevasta tutkimuksesta.

   Arkkitehtinäkökulmallaan yleisöä puhuttelivat Kaarin Taipale Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirastosta ja Kai Wartiainen Tukholman Kuninkaallisesta Teknisestä korkeakoulusta.

   Seminaaripäivän järjestelyistä vastasi toimikunta, johon kuuluivat puheenjohtajana Matti Pentti ja muina jäseninä Jukka Sevón, Simo-Pekka Valtonen, Reijo Lahtinen, Markku Pyysalo ja Riina Takala.

  Julkisivupäivän suunniteltiin vuorottelevan Vanhassa Satamassa pidettävien Julkisivumessujen kanssa. Julkisivumessuihin yhdistys otti puheenjohtajansa esittämänä kannan, että Julkisivumessut pitäisi jatkossa järjestää vain joka toinen vuosi. Tällaiseen kantaan päädyttiin jäsenistöltä saadun palautteen perusteella.

   Vuoden Julkisivutekopalkinnon kanssa oli päätetty pitää tässä vaiheessa välivuosi.

Mielenkiintoinen jäsenvierailu

Ensimmäisen kerran järjestetty teollisuusvierailu onnistui säiden puolesta mitä parhaiten, vaikka osanottajamäärä jäi valitettavan pieneksi.

   Vierailun isäntinä toimivat Partek Oy Ab ja Scancem Oy.  Päivään sisältyi virallinen vuosikokous, mutta sitä ennen tutustuttiin mm. Nordkalkin  avolouhokseen, joka on maamme suurin ja tehtiin – varmasti monelle ikimuistoinenkin -  sukellus kaivoksen ummeniin, monen sadan metrin syvyyteen. Finnsementissä osanottajille esiteltiin tämän päivän sementtiteollisuutta ja Partek Parocissa nähtiin, miten vuorivillaa syntyy.

Tutkimustoiminta tähtää suunnitteluohjeisiin

Ulkoseinien kosteusteknisiä riskejä ja niiden vähentämistä koskeva tutkimus jatkui ja sitä tehtiin osana RIL 107:n uudistamistyötä. Tavoitteena on tuottaa suunnittelijoita hyödyttäviä uusia suunnitteluohjeita. Matti Pentin vetämästä tutkimuksesta on myös tulossa julkaisu  vuoden 1999 alkupuolella.

   Lisäksi yhdistys oli mukana rahoittamassa elastisten julkisivusaumausten laatua koskevaa tutkimusta, jota tehtiin Tampereen teknillisessä korkeakoulussa diplomityönä.

   Julkisivualan julkaisuista, kirjallisuudesta ja diplomitöistä kootun kirjallisuusluettelon päivittäminen oli edelleen työn alla. Kirjallisuustiedot koottiin vuonna 1995-1996.

Tiedottaminen ja kannanotot

Julkisivuyhdistyksen pyrkimyksenä vuonna 1998 oli lisätä yhdistyksen näkyvyyttä ja ottaa kantaa yhdistyksen toimintaperiaatteiden kannalta katsottuna tärkeisiin asioihin ja ilmiöihin.

   Julkisivupäivän yhteyteen yhdistys laati kannanoton, jossa se ilmaisi huolensa siitä, että uusimmat julkisivuja koskevat tutkimustiedot eivät siirry käytäntöön. Tällä viestillään yhdistys halusi, että koulutuksessa ja käytännön toteutuksessa kiinnitettäisiin enemmän huomiota  rakenteiden kosteus- ja lämpöteknisen toimivuuteen.

   Julkisivupäivän luennoista eri tiedotusvälineiden palstoille levisi parhaiten Anna-Mari Pessin  tutkimus julkisivujen mikrobiologisesta toimivuudesta. Samaisen tutkimuksen ensimmäistä vaihetta esiteltiin myös yhdistyksen tiedotuslehtenä toimivassa Kiinteistöpostissa vuoden alkupuolella, ja vuoden aikana kerrottiin myös RIL 107:n uudistamisesta.

Julkisivumessuilla mukana

Julkisivuyhdistys osallistui Julkisivu 98 -messuille yhteisosastolla Suomen Media-Kamarin kanssa. Osastolla päivystivät Riina Takala, Jukka Sevón, Eero Jukkola ja Reijo Lahtinen.

   Yhdistys oli perinteisesti mukana myös seminaariosuuden järjestämiseen. Seminaarissa esiteltiin muun muassa Vuoden Julkisivutekopalkinnon 97 saaneen Nokia-talon uudet julkisivuratkaisut ja Martti Karimies puhui tilaelementeistä julkisivussa.

Kuntotutkimuspalveluiden luettelointi kesken

Julkisivuyhdistyksen jäsenistön tarjoamista kuntotutkimuspalveluista ryhdyttiin vuoden 1998 aikana kokoamaan luetteloa, jonka tavoitteena on helpottaa kuntotutkimuspalveluita tarvitsevia löytämään palveluiden tuottajat. Luettelon kokoaminen on työn alla.

Hallitus koolla 7 kertaa

Julkisivuyhdistyksen hallitus piti vuoden aikana 7 kokousta. Hallituksen kokoonpano vuonna 1998 oli seuraava:   Martti Karimies puheenjohtaja, (varajäsen Boris Panschin),  Martti Hekkanen varapuheenjohtaja  (varajäsen Matti Pentti),  Markku Pyysalo (varajäsen Leo Kaunisto, Jukka Sevón (varajäsen Timo Stam), Heikki Käkönen rahastonhoitaja (varajäsen Simo-Pekka Valtonen), Reijo Lahtinen (varajäsen Jorma TalviOja), Tarja Tukia (varajäsen Kari Kankainen) ja Anne Nurmio (varajäsen Harri Hagan) sekä sihteerinä Riina Takala.

   Yhdistyksen tilit vuonna 1998 tarkistivat Ari T. Koski ja Aimo Heimala, varamiehinä Petri Silvennoinen ja Kalle Gustafsson.

Kaksi  jäsenistön kokousta

Vuoden aikana pidettiin kaksi virallista kokousta, joista vuosikokous oli 29. toukokuuta Paraisilla ja syyskokous 18. marraskuuta Helsingissä.

   Vuosikokoukseen, jossa käsiteltiin muun muassa vuoden 1997 toimintakertomus- ja tiliasiat, osallistui 12 henkilöä. Siellä  keskusteltiin muun muassa Julkisivuhdistyksen kannanotosta rakennusfysikaalisesta koulutuksesta ja käytännöstä.

   Syyskokous, jossa hyväksyttiin muun muassa vuoden 1999 toimintasuunnitelma, talousarvio ja valittiin uusi hallitus, pidettiin 15 henkilön voimin.

Jäsenmäärä hienoisessa kasvussa

Yhdistyksen jäsenmaksuperusteita muutettiin vuoden 1998 aikana. Teollisuus, urakointi ynnä muiden ryhmään 1 kuuluvien jäsenmaksu pidettiin ennallaan eli 5 000 markkana. Sen sijaan muille ryhmille, arkkitehdit, rakennesuunnittelijat, tutkimuslaitokset ja vastaavat asetettiin uusi, 300 markan jäsenmaksu. Perusteena oli, että pieni jäsenmaksu lisäisi osallistumisaktiivisuutta. Henkilöjäseniltä ei  peritä jäsenmaksua.

   Jäsenmäärä kasvoi edellisvuoteen verrattuna neljällä. Vuoden 1998 lopussa yhdistyksen jäsenrekisterissä oli 63 jäsenyritystä ja -yhteisöä ja yhteyshenkilöitä 66.  Teollisuutta, urakointia ja vastaavia sekä rakennuttajia ja kiinteistönomistajia edusti 21 jäsentä.  Arkkitehtijäseniä oli 10 , rakennesuunnittelijoita ja vastaavia 18 jäsentä ja ryhmään tutkimuslaitokset, tutkijat, viranomaiset ja muut kuului 14 jäsentä.

   Uusina jäseniä yhdistykseen vuoden aikana liittyivät Oy Tremco Ltd, Panu Kaila, Esko Löppönen, Julkisivukonsultointi JK Oy,  Rakennusinsinööritoimisto Pekka Karvonen Ky, Rauno Tulenheimo, J-P Kakko Oy sekä Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu.

      Vuoden aikana yhdistyksen jättivät Build Care, Siren Arkkitehdit, JPM Kiinteistönhallinta  ja Anne Nurmio Osuuskunta Aurinkokunnasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Julkisivuyhdistys r.y./ Riina Takala 20.5.1999