Julkisivutekopalkinto 2004 Jakomäen julkisivukorjauksille

Jakomäen julkisivukorjauksille Julkisivutekopalkinto 2004

Julkisivutekopalkinto 2004 on päätetty myöntää Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistolle ja Jakomäen Kiinteistöt Oy:lle Jakomäen Kiinteistöyhtiöiden julkisivukorjauksille. Palkintolautakunnan mielestä Jakomäen Kiinteistöyhtiöiden rakennusten julkisivukorjauksilla on onnistuttu luomaan hyviä julkisivuja ihmisten jokapäiväiseen elinympäristöön. Täten hanke toimii hyvänä esimerkkinä ja vertailukohteena tulevissa asuntohankkeissa ja siten edistää hyvää julkisivurakentamista Suomessa.
Kilpailussa myönnetään myös kaksi kunniamainintaa. Toisen kunniamaininnan palkintolautakunta haluaa antaa graafisen betonin kehittäjille sen tuomista mahdollisuuksista betonirakentamisen esteettisen moniarvoisuuden lisääjänä ja toisen Kärsämäen paanukirkon julkisivuille arkkitehtonisesta erityislaatuisuudestaan.

Palkinto ja kunniamaininnat julkistetaan keskiviikkona 19.1.2005 JULKISIVU-iltajuhlassa Wanhassa Satamassa Helsingissä Julkisivu 2005 –messuilla.

Palkinnon tarkoitus

Julkisivutekopalkinnon tarkoituksena on kiinnittää huomiota hyvän julkisivun merkitykseen ihmisen elinympäristön osana. Palkinnon avulla halutaan laajentaa yleistä tietämystä hyvästä rakentamisesta. Palkinto annetaan toiminnasta, joka merkittävällä tavalla on edistänyt hyvää julkisivurakentamista Suomessa.
Palkinnon kohdetta valittaessa kiinnitettiin erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: Palkittavan kohteen yleiseen merkitykseen arkkitehtuurin, tekniikan ja tutkimuksen kannalta, kohteen toiminnallisiin, esteettisiin, teknisiin ja taloudellisiin ansioihin sekä ekologiseen kestävyyteen.

14 ehdotusta

Tällä kertaa oli palkittavana kaksi kategoriaa: A – arkkitehtuuri ja T – tekniikka. Määräaikaan mennessä jätettiin yhteensä 14 hyväksyttyä ehdotusta, joista kolmea ehdotettiin molempiin kategorioihin ja yhtä ehdotusta tekniikan kategoriaan.
Arkkitehtuurin kategoriassa oli ehdotuksia yksittäisestä julkisivuteoksesta asuntoarkkitehtuuriin ja suuriin julkisiin kohteisiin. Kohteet jakautuivat tasaisesti peruskorjausten ja uudisrakennusten kesken. Merkille pantavaa oli vähäinen teknisten innovaatioiden osuus ehdotuksista.

Palkintolautakunnan kokoonpano

Palkintolautakuntaan kuuluivat:
Puheenjohtaja Jukka Sevon, Julkisivuyhdistys r.y.
Arkkitehti Pekka Helin – kategoria A
Professori Ralf Lindberg – kategoria T
Arkkitehti Aila Asikainen, Suomen Arkkitehtiliitto
Rakennusneuvos Reijo Korhonen, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto ry
Arkkitehti Eero Jukkola, Julkisivuyhdistys
Diplomi-insinööri Risto Vahanen, Julkisivuyhdistys r.y.
Sihteeri Riina Takala, Julkisivuyhdistys r.y.

Neljännen kerran

Palkinnon jakaa vuonna 1995 perustettu Julkisivuyhdistys r.y. jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa. Julkisivutekopalkinnon ovat aiemmin saaneet Espoon Keilaniemeen valmistuneen Nokia-talon kak¬sois¬julkisivuratkaisu vuonna 1997, arkkitehti Timo Vormala korkealuokkaisesta asuntoarkkitehtuuristaan ja hyvistä julkisivuratkaisuista vuonna 2000 sekä Arkkitehtitoimisto Huttu-Hiltunen Oy, CCC-yhtiöt ja Oulunsalon kunta erinomaista työympäristöä ja taajamakuvaa tuottaneesta pitkäjänteisestä ja mää¬rä¬tie¬toi¬sesta yhteistyöstä vuonna 2001.

Lisätietoja:
Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto toimitusjohtaja Sisko Marjamaa, Puh. (09) 7312 2580
Jakomäen Kiinteistöt Oy toimitusjohtaja Hannu Laakso, Puh. (09) 3508 0680
Kärsämäen paanukirkko kirkkoherra Jorma Niinikoski, Gsm 040 588 4171
Graafinen betoni Graphic Concrete Oy sisustusarkkitehti Samuli Naamanka, Gsm 041 528 2698

Palkintolautakunnan osalta:
Dipl.ins. Risto Vahanen Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Gsm 040 508 5506
Arkkitehti Eero Jukkola Arkkitehdit Osara Oy Gsm 040 737 2113
Rakennusneuvos Reijo Korhonen Gsm 0400 400 602
Tarkastusarkkitehti Aila Asikainen Oulun kaupunki Rakennusvalvontavirasto Gsm 044 703 2701

Tausta-aineistoa:
Julkisivutekoehdotuksen tausta-aineistoa ja toimitusjohtaja Hannu Laakson ja arkkitehti Bruno Eratin puheenvuoro Jakomäen korjaushankkeesta Julkisivu 2003 –tapahtumassa.
Kärsämäen paanukirkosta Arkkitehti-lehden artikkeli 4/2004, www.paanukirkko.fi.
Graafisesta betonista Betoni-lehden artikkeli 3/2004, www.graphicconcrete.fi
Lisätietoja Julkisivuyhdistyksestä ja palkinnon säännöt www.julkisivuyhdistys.fi

Kohteista on saatavissa myös kuvamateriaalia, joka voidaan toimittaa FTP-yhteydellä tai cd:llä. Kysy sihteeriltä Riina Takala puh. 040 502 1769.

 Yleiskuva Jakomäestä

 Kunniamaininta Graafinen betoni

 Kunniamainita Kärsämäen paanukirkko