Yhteistyölle Julkisivuteko 2001 -palkinto

Julkisivuteko 2001 –palkinto korkealuokkaisia julkisivuja tuottaneelle yhteistyölle

Julkisivuyhdistys ry. antaa Julkisivuteko 2001 –palkinnon Arkkitehtitoimisto Huttu-Hiltunen Oy:lle ja CCC-yhtiöille erinomaista työympäristöä ja taajamakuvaa tuottaneesta pitkäjänteisestä ja määrä-tietoisesta yhteistyöstä, joka on antanut suuntaviivoja seudun työpaikkarakentamiseen laajemminkin sekä Oulunsalon kunnalle suotuisten edellytysten luomisesta tälle yhteistyölle.

CCC-yhtiöt on tietoisin ratkaisuin viestinyt toimitiloillaan laatulähtöisyyttä vuonna 1986 toteutetusta ensimmäisestä rakennusvaiheesta alkaen. Viime vuonna valmistui Oulunsaloon kolmas rakennusvaihe "Aeroportti", joka jatkaa valittua linjaa. Sen julkisivu muodostaa arkkitehtonisesti hallitun, toiminnallisiin lähtökohtiin tukeutuvan ja valaistusolosuhteiden mukaan vaihtelevan kokonaisuuden, joka on kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina orgaanisessa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.

Oululainen Arkkitehtitoimisto Huttu-Hiltunen suunnitteluryhmineen on toiminut kaikissa rakennus-vaiheissa yrityksen tavoitteiden tulkkina. Osaamista arvostava ilmapiiri ja hyvä yhteistyö ovat mah-dollistaneet arkkitehtuurin keinoin välittyvän yrityskuvan ohella suunnitteluratkaisujen jatkuvan kehittämisen palautetta ja aiempien rakennusvaiheiden kokemuksia hyödyntämällä.

Oulunsalon kunta on luonut edellytykset yhteistyön onnistumiselle. Se on kaavoittajana edistänyt yhtiön ja arkkitehdin tavoitteita ja kohteiden käytännön rakennuttajana tukenut tilaajan ja sen valitseman suunnittelijan pyrkimyksiä hyvän ympäristön aikaansaamisessa.

Julkisivuyhdistyksen määräajoin jakaman  julkisivuteko-palkinnon tarkoituksena on kiinnittää huomiota hyvän julkisivun merkitykseen ihmisen elinympäristön osana. Palkinnon avulla halutaan laajentaa yleistä tietämystä hyvästä rakentamisesta. Palkinto annetaan toiminnasta, joka merkittävällä tavalla on edistänyt hyvää julkisivurakentamista Suomessa.

Palkinnon kohdetta valittaessa kiinnitetään erityistä huomiota
-    sen yleiseen merkitykseen
-    sen toiminnallisiin, esteettisiin, teknisiin ja taloudellisiin ansioihin sekä
sen ekologiseen kestävyyteen.

Yhdistys jakaa palkinnon nyt historiansa  kolmannen kerran. Vuonna 1997 palkittiin Espoon Keilaniemessä sijaitseva Nokia-talon kaksoisjulkisivuratkaisu ja vuonna 2000 arkkitehti Timo Vormala korkealuokkaisesta asuntoarkkitehtuurista ja hyvistä julkisivuratkaisuista.

Arvostelulautakuntaan Vuoden 2001 –palkintoa valittaessa kuuluivat rakennusneuvos Matti Vatilo Ympäristöministeriöstä, tutkimuspäällikkö Mauri Marttila Suomen Kiinteistöliitosta, arkkitehti Juha-Pekka Tuomainen Suomen Arkkitehtiliiton edustajana, diplomi-insinööri Sisko Marjamaa Suomen Rakennusinsinöörien Liiton edustajana sekä Julkisivuyhdistyksen edustajina arkkitehti Reijo Lahtinen Arkkitehtuuritoimisto Reijo Lahtinen Ky:stä ja tekniikan tohtori Matti Pentti TTKK:sta, joka toimi lautakunnan puheenjohtajana.

Lisätietoja: Arvostelulautakunnan puheenjohtaja Matti Pentti, TTKK, puh. (03) 365 2830, GSM 040-535 2305
Arkkitehti Seppo Huttu-Hiltunen Arkkitehtitoimisto Huttu-Hiltunen Oy, puh. (08)  311 2480, GSM 0400 – 688 087.
Lehdistömateriaali: arvostelulautakunnan sihteeri  Riina Takala, Suomen Media-Kamari Oy, puh. (09) 222 6565, GSM 040 502 1769.