Arkkitehti Timo Vormala sai Julkisivuteko 2000 -palkinnon

JULKISIVUYHDISTYS ANTAA JULKISIVUTEKO 2000-PALKINNON ARKKITEHTI TIMO VORMALALLE

Julkisivuyhdistys ry. jakaa määräajoin julkisivuteko-palkinnon.

Julkisivuteko-palkinnon tarkoituksena on kiinnittää huomiota hyvän julkisivun merkitykseen ihmisen elinympäristön osana. Palkinnon avulla halutaan laajentaa yleistä tietämystä hyvästä rakentamisesta. Palkinto annetaan toiminnasta, joka merkittävällä tavalla on edistänyt hyvää julkisivurakentamista Suomessa.

Palkinto voi sääntöjensä mukaan kohdistua esimerkiksi suunnitelmaan, rakennettuun kohteeseen, tutkimukseen, oivallukseen, keksintöön, elämäntyöhön tai muuhun vastaavaan toimintaan. Arvostelussa julkisivuna voidaan tarkastella seiniä laajemmin koko rakennuksen ulkovaippaa.

Palkinnon kohdetta valittaessa kiinnitetään erityistä huomiota
-    sen yleiseen merkitykseen
-    sen toiminnallisiin, esteettisiin, teknisiin ja taloudellisiin ansioihin sekä
-    sen ekologiseen kestävyyteen

Julkisivuyhdistys ry järjestää Espoon Dipolissa 13.1.2000 Julkisivupäivät, missä jaetaan myös Julkisivuteko 2000- palkinto. Päivien teemaksi on valittu lähiöiden ja asuinalueiden lisä- ja täydennysrakentaminen. Vaikka viime vuosien kehitys on asuntosuunnittelussa ollut myönteistä, arkkitehtuuriltaan korkealuokkaisia ympäristöratkaisuja tapaa edelleen valitettavan harvassa.

Julkisivuyhdistys ry haluaakin painottaa hyvän arkkitehtuurin osuutta rakennettaessa virikkeellistä asuinympäristöä ja on siksi päättänyt antaa Julkisivuteko 2000-palkinnon arkkitehti Timo Vormalalle korkealuokkaisesta asuntoarkkitehtuuristaan ja hyvistä julkisivuratkaisuistaan, joilla on luotu esimerkillisen komeaa kaupunkikuvaa.

Timo Vormalan työt sijoittuvat taitavasti ympäröivään luontoon ja kaupunkikuvaan, sitä täydentäen ja parantaen. Tätä korostavat rikkaasti ja monipuolisesti jäsennöidyt julkisivut osana hallittua kokonaisuutta. Vormalan asuntoarkkitehtuuriin liittyvät aina myös huolellisesti suunnitellut ja selkeät pohjaratkaisut, joissa luontevasti on otettu huomioon asumisen arkisetkin tarpeet.

Timo Vormalan viimeaikaisista toteutetuista asuntosuunnittelukohteista suurin osa on pääkaupunkiseudulla. Näistä mainittakoon Merikannontien-Kesäkadun asuntokortteli Töölössä, AsOy Lauttasaaren Meritähden piste- ja rivitaloryhmä, Kiinteistö Oy Köökarinkujan pienkerrostalojen kortteli Laajasalossa, AsOy Helsingin Fokan ja AsOy Helsingin Spinnun muodostama kortteli Ruoholahdessa sekä AsOy Helsingin Käpyläntien asuntoalue Koskelassa.

Äskettäin valmistunut Allergiatalo Helsingin Meilahdessa, VTT:n mikroelektroniikkakeskus Espoossa, Geodeettinen laitos Kirkkonummella, sekä Meilahden sairaala-alueella rakenteilla oleva Biomedicum edustavat puolestaan Timo Vormalan opetuksen ja terveydenhuollon sektorin viimeisiä suunnittelutöitä.

Arvostelulautakunnassa olivat edustettuina ympäristöministeriö, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI sekä Julkisivuyhdistys. Arvostelulautakunnan puheenjohtajana toimi tekniikan tohtori Matti Pentti Tampereen teknillisestä korkeakoulusta.

Lisätietoja arvostelulautakunnan sihteeriltä: arkkitehti Reijo Lahtinen p. (09) 2600 644

Arkkitehti Timo Vormala (Gullichsen Vormala Arkkitehdit Ky) p (09) 6869 300